Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-9208 | e-ISSN 2147-9194 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi | http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/index


Dergimizdeki çalışmaların yoğunluğu nedeniyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar yeni başvuru kabul edilememektedir. 

Dergimizin eski adresi olan İJMEB web sitesi teknik nedenlerle kapatılmıştır. Buradaki çalışmalar, yayın kurulunun kararına göre yayın sürecine alınmaktadır.  

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi bir yayın organı olan Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ekonomi, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. 2005 yılından beri yayınlanmakta olan derginin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayısı bulunmaktadır.

Derginin kısa adı IJMEB (International Journal of Management Economics and Business)'dir.  

Derginin Tarandığı Indexler:
PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TR DİZİN Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

ISSN 2147-9208 | e-ISSN 2147-9194 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi | http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/index
Kapak Resmi


Dergimizdeki çalışmaların yoğunluğu nedeniyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar yeni başvuru kabul edilememektedir. 

Dergimizin eski adresi olan İJMEB web sitesi teknik nedenlerle kapatılmıştır. Buradaki çalışmalar, yayın kurulunun kararına göre yayın sürecine alınmaktadır.  

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi bir yayın organı olan Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ekonomi, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. 2005 yılından beri yayınlanmakta olan derginin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayısı bulunmaktadır.

Derginin kısa adı IJMEB (International Journal of Management Economics and Business)'dir.  

Derginin Tarandığı Indexler:
PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TR DİZİN Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı
Cilt 16 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. TÜRKİYE AÇISINDAN PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARININ SVAR ANALİZİ
  Sayfalar 745 - 761
  Asuman KOÇ YURTKUR, Erinç Erkil YALÇIN
 2. KONJONKTÜR DALGALARININ BELİRLEYİCİLERİ: G7 VE E7 ÜLKELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 762 - 793
  Ali Gökhan YÜCEL
 3. ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN BELİRLEYİCİSİ OLARAK ULUSLARARASI GÖÇ AKIMLARI: TÜRKİYE’DE GİYİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 794 - 816
  Gökhan DEMİRTAŞ, Emel TURAN
 4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİMETRİK/ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 817 - 839
  Murat ÇETİN, Tuğba KANTARCI
 5. THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND CAPACITY FOR GENERATING CO2 EMISSIONS: TESTING THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE FOR TURKEY
  Sayfalar 840 - 853
  Murat PÜTÜN, Mehmet SEDAT UĞUR
 6. Analysis of Turkey's Iron-Steel Industry in The World Trade
  Sayfalar 854 - 869
  Hayrettin KESGİNGÖZ, Muharrem YELDAN, Umut GÜÇLÜ
 7. VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ
  Sayfalar 870 - 890
  Anıl ERALP, Serdar ŞAHİN, Yüksel ÇAĞDAŞ
 8. FACTORS AFFECTING EXTERNAL DEBT IN TRANSITION ECONOMIES: THE CASE OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
  Sayfalar 891 - 909
  Ersin Nail SAĞDIÇ, Fazlı YILDIZ
 9. THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION PERCEPTION INDEX AND GDP IN THE CASE OF THE BALKANS
  Sayfalar 910 - 923
  İbrahim Emre GÖKTÜRK, Hüseyin Serdar YALÇINKAYA
 10. IMPROVEMENT OF TRANSPORTATION ROUTES IN MUNICIPALITIES BY DNA COMPUTATION METHOD
  Sayfalar 924 - 937
  Salih Serkan KALELİ, Mehmet BAYGIN, Abdullah NARALAN
 11. KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ: İŞ TUTUMLARININ ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 938 - 953
  Eda ÇAM, Meral ELÇİ, Büşra MÜCELDİLİ
 12. AKILLI KENTLER VE YAŞAM LABORATUVARLARI (LIVING LABS): BAŞAKŞEHİR YAŞAM LABORATUVARI ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 954 - 975
  Levent MEMİŞ, Hülya KÜÇÜK BAYRAKTAR
 13. TÜRKİYE’DE EV-DIŞI YEMEK YEME ALIŞKANLIĞININ ANALİZİ
  Sayfalar 976 - 988
  Onur DEMİREL, Selim Adem HATIRLI
 14. KARBON FİYATLARININ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 989 - 1012
  Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Tezcan ABASIZ, Mehmet ERGÜN
 15. HASTANELERDE KURUMSALLAŞMANIN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE YABANCILAŞMANIN ROLÜ
  Sayfalar 1013 - 1028
  Koray KOPUZ, Emre İŞÇİ
 16. MARKA ADININ TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1029 - 1042
  Tamer BARAN
 17. TECHNOLOGY READINESS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF ACADEMIC STAFFS
  Sayfalar 1043 - 1058
  Hülya BAKIRTAŞ, Cemil AKKAŞ
Dizinler