ISSN: 2147-9208
e-ISSN: 2147-9194
Başlangıç: 2005
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergimizdeki aday makale başvurularının yoğunluğu nedeniyle bir süre yeni başvuru kabul edilemeyecektir. 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (IJMEB), işletme, ekonomi, finans ve yönetim bilimleri alanlarında teorik ve ampirik makaleler yayınlamaktadır. Dergi, 2005 yılında yayımlanmaya başlamış olup, günümüzde, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.

Dergi, yeni bir veri seti kullanan ve bulgularıyla literatüre katkı sağlayan çalışmalarla ilgilenmektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, araştırma motivasyonunu, amacını, (varsa) test edilebilir hipotezleri ve literatüre katkıları içermelidir. 

Derginin dili, İngilizce ve Türkçe'dir; ancak, İngilizce gönderimler teşvik edilmektedir. 

Dergi, tüm yazarlara eşit muamele yapmayı taahhüt eder ve yıl boyunca başvuruları kabul eder. Tüm çalışmalar, ilk olarak editoryal değerlendirme ve sonrasında iki kör hakem tarafından değerlendirmeden geçer. Dergi, kapsamı dışındaki gönderiler için editoryal ret kullanılabilir.

2021 - Cilt: 17 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

R&D SPENDING AND FINANCIAL PERFORMANCE: AN INVESTIGATION IN AN EMERGING MARKET

Araştırma Makalesi

MÜKELLEF HAKLARININ FARKINDALIĞINA İLİŞKİN ALAN ARAŞTIRMASI