ISSN: 2147-9208
e-ISSN: 2147-9194
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ekonomi, finans, işletme ve yönetim bilimleri alanlarında teorik, ampirik araştırma makaleleri, derleme, meta analiz çalışmaları ve inceleme yazıları yayımlamaktadır.
Dergi, güncel veri seti kullanan ve bulgularıyla literatüre katkı sağlayan ampirik çalışmalara öncelik tanımaktadır.
Dergiye başvuru, sürekli açık olup değerlendirme sürecinin bitiş tarihine göre en yakın dergi sayısında yayımlanmaktadır.
Derginin Tarandığı Veri Tabanları:
EBSCO Host Business Source Complete
PROQUEST ABI / INFORM
TRDİZİN
SOBİAD
TCMB Makale Veri Tabanı


2023 - Cilt: 19 Sayı: 4

Kitap İncelemesi

13. MATTA ETKİSİ