ISSN: 2147-9208
e-ISSN: 2147-9194
Başlangıç: 2005
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, İktisat, İşletme, finans, maliye ve yönetim bilimleri alanlarında teorik ve ampirik makaleler yayımlamaktadır. 

Dergi, 2005 yılında yayımlanmaya başlamış olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı yayımlamaktadır.

Dergi, başvurulara sürekli açık olup, kabul edilen çalışmalar 2023 Haziran sayısından itibaren yayımlanabilecektir.

2022 sonu itibariyle derginin, kabul oranı %37, ortalama karar süresi 61 gün, ortalama ret süresi 29 gün ve ortalama kabul süresi 122 gündür. 


2022 - Cilt: 18 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

1. CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION USING MACHINE LEARNING METHODS: THE CASE OF THE USA

Araştırma Makalesi

MACHIAVELISM AS THE ANTECEDENT OF NEPOTISM: AN EMPRIC RESEARCH

Araştırma Makalesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Entelektüel Sermaye ile Rekabet Avantajının Aracılık Rolü

Araştırma Makalesi

BİST ŞİRKETLERİ DENETÇİ RAPORLARININ KİLİT DENETİM KONULARINA UYGULANAN DENETİM PROSEDÜRLERİ SONUÇLARINA İŞARET EDİLMESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

THE CAUSALITY BETWEEN AGRICULTURAL RAW MATERIALS AND ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY: EVIDENCE FROM THE TIME-VARYING GRANGER CAUSALITY

Araştırma Makalesi

Yönetsel Değer Farklılıkları Ölçeği