Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2587-2621 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet Ali KARAMAN |


Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (SSAD)

ISSN: 2587-2621
Sosyal Bilimleri konu alan, Coğrafya, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Hukuk, İktisat, İletişim, İşletme, Siyaset Bilimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Teoloji  ve Uluslararası İlişkiler gibi bilim dallarında akademik yayın yapmak ve bu alandaki kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Dergide yukarıda zikredilen bilim dalları başta olmak üzere Sosyal Bilimlerin alanı olan her konuda yayına yer verilir. Mezkûr alanlara ait konuların tartışıldığı, kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergi olup dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir.

Dergiye gönderilen makalelerin gönderildiği andan itibaren tüm hakları Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.


Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2587-2621 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet Ali KARAMAN |
Kapak Resmi


Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (SSAD)

ISSN: 2587-2621
Sosyal Bilimleri konu alan, Coğrafya, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Hukuk, İktisat, İletişim, İşletme, Siyaset Bilimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Teoloji  ve Uluslararası İlişkiler gibi bilim dallarında akademik yayın yapmak ve bu alandaki kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Dergide yukarıda zikredilen bilim dalları başta olmak üzere Sosyal Bilimlerin alanı olan her konuda yayına yer verilir. Mezkûr alanlara ait konuların tartışıldığı, kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergi olup dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir.

Dergiye gönderilen makalelerin gönderildiği andan itibaren tüm hakları Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.