Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj çalışmaları yapıldığından söz konusu  aylarda makale başvuru sistemi kapatılmaktadır.


Dergimizde dilbilim ve eğitim makaleleri yayıımlanmamaktadır. Bu konu alanlarında yüklenen makaleler hakemlik süreci başlatılmadan reddedilmektedir.


Dergimizde başvuru sürecinde yaşanan makale yoğunluğu nedeniyle sekreterlik ve editörlük sürecinde süre aşımı mı yaşanabilmektedir. Başvuran yazarların bunu dikkate almalarını rica ederiz.


Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj çalışmaları yapıldığından söz konusu  aylarda makale başvuru sistemi kapatılmaktadır.


Dergimizde dilbilim ve eğitim makaleleri yayıımlanmamaktadır. Bu konu alanlarında yüklenen makaleler hakemlik süreci başlatılmadan reddedilmektedir.


Dergimizde başvuru sürecinde yaşanan makale yoğunluğu nedeniyle sekreterlik ve editörlük sürecinde süre aşımı mı yaşanabilmektedir. Başvuran yazarların bunu dikkate almalarını rica ederiz.


Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Sayı 67 - 28 Oca 2021
 1. Modern Çin Edebiyatı Öncülerinden Lu Xun'ün "İlaç" Adlı Eserinin Yorumlanması
  Sayfalar 1 - 11
  Nurcan KALKIR
 2. Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasında Geçişkenliğin Alternatif Ölçümü: Alt Endeksler Ayrımında Türkiye Örneği
  Sayfalar 12 - 27
  Necmettin Alpay KOCAK
 3. Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri
  Sayfalar 28 - 48
  Hüseyin KUTBAY, Ersan ÖZ
 4. Küresel Markalara Yönelik Tutum ve Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Kümeleme Analizi ile Pazar Bölümleme
  Sayfalar 49 - 71
  Cevat SÖYLEMEZ, Fatih SAHİN
 5. Neoliberal Küreselleşme Kapsamında Kalkınma Hakkı
  Sayfalar 72 - 91
  Hatice PEHLEVAN BERBER
 6. An Englishman William Henry Bartlett from 19th Century Istanbul Painters
  Sayfalar 92 - 102
  Ufuk ÇETİN
 7. Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerinin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneklemi
  Sayfalar 103 - 124
  Mehmet ERKOL, Meryem ŞAHİN
 8. Döngüsel Ekonomi Kapsamında GSYİH ile Geri Dönüşüm İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 125 - 137
  Erdem ATEŞ
 9. İhracatta Ürün Çeşitliliği ve Türkiye’nin Büyüme Performansı
  Sayfalar 138 - 158
  Merve ALTUN, Muhammed BENLİ
 10. Review and Bibliometric Analysis of Industry 4.0 in Social Sciences
  Sayfalar 159 - 175
  Gencay TEPE, Burcu MUCAN ÖZCAN
 11. Güzelliğin Ontolojisine Dair
  Sayfalar 176 - 188
  Fevzi KARADEMİR
 12. Cevdet Bey ve Oğulları’nda Sosyopolitik Değişim ve Türkiye
  Sayfalar 189 - 204
  Murat TURNA
 13. Tanıkların Hatıralarına Göre Milli Mücadele Yıllarında Kütahya
  Sayfalar 205 - 221
  Barış METİN
 14. Arşiv Belgeleri Işığında Rodoscuk’ta Demografik Yapı (1785-1839)
  Sayfalar 222 - 237
  Pınar DOĞANAY
 15. İktisadi, Finansal ve Politik Risklerin Türkiye CDS Primine Etkileri
  Sayfalar 238 - 251
  Vasıf ABİOĞLU, Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Esra SOYU
 16. 1635 Revan ve 1638 Bağdat Seferlerinde Kütahya Sancağı’nın Savaşa Katkısı
  Sayfalar 252 - 270
  Süleyman POLAT
 17. Investigating the Asymmetry in Trade Balance Response to Oil Price Changes: Evidence from China
  Sayfalar 271 - 280
  Ayşen SİVRİKAYA
 18. Kalender Kasrı: Yapımı, Tadilatı ve II. Mahmud Dönemi Askerî Üs Olma Süreci
  Sayfalar 281 - 298
  Salim AYDIN
 19. Rus Ordusunda Kırım Tatar Süvari Birlikleri 1806-1920
  Sayfalar 299 - 312
  Haci Murat ARABACI
 20. Dünya Toplumlarının Yaşamlarına Dair Bir Tercüme: Münif Paşa’nın Âdât-I Ümem’i
  Sayfalar 313 - 335
  İbrahim SONA
Dizinler
Creative Commons