Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimizde dilbilim ve eğitim makaleleri yayıımlanmamaktadır. Bu konu alanlarında yüklenen makaleler hakemlik süreci başlatılmadan reddedilmektedir.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimizde dilbilim ve eğitim makaleleri yayıımlanmamaktadır. Bu konu alanlarında yüklenen makaleler hakemlik süreci başlatılmadan reddedilmektedir.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Sayı 65 - 24 Tem 2020
 1. Antrepoların Performansının Entropi ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 20
  Aynur ACER , Sadik KALENDER
 2. Türkiye’ de Sağlık Sigorta Şirketlerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Ölçülmesi
  Sayfalar 21 - 33
  Ümit NALDÖKEN , Mehmet Veysi KAYA
 3. Portre Resimlerinin Yapılma Amaçları
  Sayfalar 34 - 49
  Buşra İNCİRKUŞ
 4. Karamanlı Nizâmî’nin Hâfız-ı Şirâzî Tahmisi
  Sayfalar 50 - 65
  Hasan EKİCİ
 5. Jeoekonominin Yükselişi: Enerji Kaynakları Bağlamında Arktika ve Doğu Akdeniz Bölgelerinin Analizi
  Sayfalar 66 - 84
  Adnan DAL
 6. Measuring Port Brand Equity: A Sentiment Analysis on Port Social Media Messages
  Sayfalar 85 - 106
  Sedat BAŞTUĞ , Vahit ÇALIŞIR , Seçil GÜLMEZ , Alpaslan ATEŞ
 7. Bütünleşik DEMATEL – COPRAS Yöntemi İle Stajyer Seçimi: Bir Lojistik Firmasında Uygulama
  Sayfalar 107 - 124
  Engin ÇAKIR , A. Cansu GÖK KISA
 8. Kripto Paralar ve Portföy Çeşitlendirmesi
  Sayfalar 125 - 141
  Yavuz GÜL
 9. Roma’nın Anadolu’daki Düzenlemeleri Çerçevesinde Lykaonıa’nın Siyasal ve İdari Yapısı
  Sayfalar 142 - 160
  Mehmet KURT
 10. Türkiye’de Ekonomi ile İlgili Suçların Bölgesel Belirleyicileri
  Sayfalar 161 - 180
  Esra GÜNEY , Hayri ABAR
 11. Türkiye'de Turizmin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 181 - 194
  Gökhan AKAR
 12. I. Dönem TBMM’de Menteşe (Muğla) Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Bey’in (Aras) Faaliyetleri
  Sayfalar 195 - 210
  Selahattin BOZKURT
 13. Maârif Salnâmelerine Göre Urfa Sancağı’nda Eğitim ve Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1904)
  Sayfalar 211 - 231
  Büşra ELÇİÇEĞİ
 14. Türkiye’de Parasal Tabanın Büyüme Üzerindeki Uzun Dönem Etkisi
  Sayfalar 232 - 244
  Yüksel OKŞAK , Eda ÖZEN
 15. Rusya Lideri Vladamir Putin’i Politik Psikoloji Penceresinden Okumak
  Sayfalar 245 - 264
  Bakko Mehmet Mehmet BOZASLAN , Cantürk CANER , Merve SERBEST
 16. Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi
  Sayfalar 265 - 284
  Arzu ŞENER , Sevde YÜCEL
 17. Bir Güç Göstergesi Olarak Sceptrum Kullanımı
  Sayfalar 285 - 298
  Durmuş ERSUN , Aslı ÇETİN ERSUN
 18. Türkiye’de Ulusal Ekonomi İnşası ve Milli Burjuvazi Faktörü (1923-1929)
  Sayfalar 299 - 319
  Hasan YAPICI , Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ
 19. Mutlak Monarşi Yolunda Bir Durak: Habsburg Karlovac Generalliği’nin Yeniden Yapılandırılması (1741-1748)
  Sayfalar 320 - 331
  Mehmet SOLAK
 20. Osmanlı Devleti’nde Askerî İstihbarat (1864-1914)
  Sayfalar 332 - 338
  Salim AYDIN
 21. Süheyl Ünver’in Kütahya Defterleri
  Sayfalar 339 - 342
  Bahadır KURT
Dizinler