Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Sayı 63 - 22 Oca 2020
 1. Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 16
  Filiz ÇOPUROĞLU , Turan PEKMEZCİ , Mehmet AYTEKİN
 2. Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği
  Sayfalar 17 - 38
  Emre Esat TOPALOĞLU
 3. Analyzing the Financial Performance of Football Clubs Listed in BIST Using Entropy Based Copras Methodology
  Sayfalar 39 - 53
  Namık Kemal ERDOĞAN , Serpil ALTINIRMAK , Cumhur ŞAHİN , Çağlar KARAMAŞA
 4. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Critic-Promethee Bütünleşik Karar Verme Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
  Sayfalar 54 - 73
  Mehmet APAN , Ahmet ÖZTEL
 5. BİST İmalat İşletmelerinde Kârlılık Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Sayfalar 74 - 89
  Tuncer YILMAZ , Cebrail MEYDAN
 6. XVII. Yüzyıl Avarız Kayıtlarına Göre Kütahya Sancağı Eğrigöz (Emet) ve Dağardı Kazaları
  Sayfalar 90 - 106
  Meltem AYDIN
 7. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 107 - 130
  Nilgün ZORLU , Ergin UZGÖREN
 8. Türkiye'de Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının İhracat Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 131 - 140
  Şerif CANBAY
 9. Kütahya’nın Saf Yürekli Naif Ressamı Hüseyin Yüce’nin Manzara Resimleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 141 - 152
  Pınar YAZKAÇ
 10. Sürdürülebilirlik Raporlaması: Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 153 - 174
  Ali ÖZMEN , Mehtap KARAKOÇ , Eser YEŞİLDAĞ
 11. Manisa Muradiye Camii Çinileri
  Sayfalar 191 - 205
  Timur BİLİR
 12. Algılanan Örgütsel Politikanın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü
  Sayfalar 206 - 227
  Ümit ŞEVİK
 13. Çalışan Bekâr Kadınların Şiddet Algısı: Yozgat Örneği
  Sayfalar 228 - 245
  Esra GEDİK , Büşra UZUNER AKÇIL
 14. The Perceptions of Hotel Managers on Using Renewable Energy In Turkey
  Sayfalar 246 - 255
  Emre ORUÇ , İsmail GÜMÜŞ , Gls SOYHAN
 15. Vergi Gelirlerinin Değerinin Korunmasında Gecikme Zammı Oranının Rolü: Bir Optimal Oran Önerisi
  Sayfalar 256 - 272
  Özgür SAYGIN
 16. Kutsal İttifak Savaşları Sırasında Sofya-Belgrad Arasında Eşkıyalık ve Asayiş Olayları (1683-1699)
  Sayfalar 273 - 288
  Bekir GÖKPINAR
 17. Kritik Yol Metodu ile Kentsel Dönüşüm Bina Projelerinin Programlanması: İzmir Karşıyaka Örneği
  Sayfalar 175 - 190
  Ayça TÜMTÜRK , Erman TÜMTÜRK
Dizinler