Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın hayatına Ocak 1999 yılında başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve uygulamalı makaleleri yayınlamakta olup, makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

DERGİPARK üzerinden yürütülen Sosyal Bilimler Dergimize makale başvuru sistemi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları içerisinde, ilgili aylara ait sayıların mizanpaj / basım hazırlığı çalışmaları yapıldığından dolayı kapatılmaktadır.

Dergimize değerlendirilmek üzere yollanan makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem ve süre garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına ve yetkili kurul/komisyonların iznine bağlıdır.

Sayı 62 - Eki 2019
 1. İkinci Yeni’nin Unutulmuş Şairi: Tevfik Akdağ
  Sayfalar 1 - 19
  Özlem KAYABAŞI
 2. Makine Seçimi Probleminde Entropi - ROV ve CRITIC - ROV Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 20 - 39
  Nalan Gülten AKIN
 3. 1841 Girit İsyanı Öncesi Girit Valisi Mustafa Naili Paşa’nın Adada Aldığı Önlemler
  Sayfalar 40 - 59
  Kevser DEĞİRMENCİ
 4. Tedarik Zinciri Risklerinin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımının Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 60 - 78
  Ali Çağrı BURAN, Ahmet AĞCA
 5. Sosyal Harcamaların Arz Ve Talep Yönlü Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 79 - 92
  İrem ÇETİN
 6. Türkiye’de Makroekonomik Göstergelerdeki Değişim
  Sayfalar 93 - 105
  Feride Gülsüm GÜMÜŞSOY, Ramazan KILIÇ
 7. Döviz Kuru, Dış Ticaret Yoksulluk İlişkisi: Afganistan Örneği
  Sayfalar 106 - 124
  Mehmet ŞENGÜR, Sanaullah SANJAR
 8. Bir Elektromekanik İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi Uygulaması
  Sayfalar 125 - 140
  Önder BELGİN
 9. Gediz’deki (Kütahya) Kırsal Mimariden Örnekler: Çamaşırhaneler
  Sayfalar 141 - 154
  Türkan ACAR
 10. Ticari Dışa Açıklığın İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: V4 Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 155 - 169
  Mustafa Necati ÇOBAN
 11. Sigorta Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Ve Finansal Performans Arasındaki İlişki
  Sayfalar 170 - 183
  Şerife ÖNDER, Nezire Nesrin KAVAK
 12. Konut Sahibi Olma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Lojistik Regresyon Ve Destek Vektör Makinelerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 184 - 199
  Mustafa BİLİK, Üzeyir AYDIN
 13. Kırsal Alanlarda Güvenliğin Yasal ve Yapısal Sorunları: Köy Kolluğu Örneği
  Sayfalar 200 - 211
  Fevzullah ÜNAL
 14. Vergi Yargısının İşlevleri Özelinde Kanun Yararına Bozma ve Etkileri
  Sayfalar 212 - 227
  Ulvi SANDALCI, Özgür SAYGIN
 15. Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi Haberlerine Göre Osmanlı Ekonomisi Hakkında Kısa Bir Dönem Analizi: 1885-1887
  Sayfalar 228 - 242
  Şefik MEMİŞ
Dizinler