Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-8048 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK |


Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul eden multi-disipliner ve hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) yayınlanmaktadır. Makalelerin ortalama değerlendirme süresi 2 aydır. Değerlendirme sürecinde "çift kör hakem" uygulamasından yararlanılmaktadır. 2018 yılında kurulan dergi, 20'den fazla ulusal ve uluslararası indeks tarafından dizinlenmektedir. Sınırsız açık erişimli olan dergi, makale yazarlarından ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
ISSN Numarası: 2636-8048


Facebook  : https://www.facebook.com/groups/417028645447471/
Instagram : https://www.instagram.com/yonetimakademisidergisi/

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

ISSN 2636-8048 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK |
Kapak Resmi


Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul eden multi-disipliner ve hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) yayınlanmaktadır. Makalelerin ortalama değerlendirme süresi 2 aydır. Değerlendirme sürecinde "çift kör hakem" uygulamasından yararlanılmaktadır. 2018 yılında kurulan dergi, 20'den fazla ulusal ve uluslararası indeks tarafından dizinlenmektedir. Sınırsız açık erişimli olan dergi, makale yazarlarından ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
ISSN Numarası: 2636-8048


Facebook  : https://www.facebook.com/groups/417028645447471/
Instagram : https://www.instagram.com/yonetimakademisidergisi/
Cilt 3 - Sayı 3 - 1 Oca 2021
 1. Yeni Dünya Düzeninin Bir Habercisi Olarak Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Soyo-Politik Analizi
  Sayfalar 509 - 521
  Hüsamettin İNAÇ
 2. İkinci Karabağ Savaşı Sonrası Azerbaycan - Türkiye İlişkileri
  Sayfalar 522 - 529
  Murteza HASANOĞLU, Asim MEMMEDOV, Bahtiyar MAHARRAMOV
 3. Yukarı Karabağ Probleminin Tarihi, Felsefi, Siyasi ve İdeolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 530 - 555
  Faiq ELEKBERLİ
 4. “Entrepreneurship in Algeria & The Approach of Diversify” Local Investment Background (2002 - 2015)
  Sayfalar 556 - 565
  Abderrahim ABDELLAOUI, Anwar SEKIOU
 5. "To Live" with Bureaucracy and Looking at Bureaucracy from the "Castle"
  Sayfalar 566 - 578
  Dilek ŞAHİN
 6. Belediye Sivil Toplum İlişkileri: Yasal - Kurumsal Mevcut Durum ve Plan Vizyonu
  Sayfalar 579 - 593
  Şerif ÖNER, Mustafa Lütfi ŞEN
 7. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin Koyduğu Çekincelerin Yeniden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 594 - 609
  Abdullah TAŞTEKİN, Hakan AKCA
 8. “Siyaset - Ahlak - Liyakat” İlişkisi Bağlamında Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarların Kendilerini Nasıl Değerlendirdiğini ve Gerçekte Nasıl Olduklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 610 - 631
  Abdullah TURAN, Vedat YILMAZ
 9. Türkiye ve İsviçre’de Okul Aile Birliği: Bir Karşılaştırma Çalışması
  Sayfalar 632 - 653
  Münevver ŞEHİTOĞLU, Mehmet KOÇYİĞİT
 10. Rusya Federasyonunda Gençlerin İşgücü Piyasasındaki İşsizlik ve İstihdam Sorunları
  Sayfalar 654 - 668
  Akif ABDULLAH
 11. Klasik Yönetim Kuramında İşbölümü ve Uzmanlaşmaya Eleştirel Bakış
  Sayfalar 669 - 685
  Fikret KARAKOÇ
 12. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 686 - 697
  İsmail ŞÜKÜR
 13. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İçin Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim Model Önerisi
  Sayfalar 698 - 708
  Maşuk Cahit UYSAL, Durmuş ACAR
 14. Türk – Amerikan İlişkileri: Vize Gerilimi
  Sayfalar 709 - 719
  Mehmet Nur ÇELİKASLAN
 15. Sosyal Ağların İşlevlerini Etkileşim, Kimlik ve Değerler Üzerinden Düşünmek
  Sayfalar 720 - 736
  Mehmet CARLIK, Aslı ÖZTÜRK TERZİ