Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-8048 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK |


Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul eden multi-disipliner ve hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) yayınlanmaktadır. Makalelerin ortalama değerlendirme süresi 2 aydır. Değerlendirme sürecinde "çift kör hakem" uygulamasından yararlanılmaktadır. 2018 yılında kurulan dergi, 20'den fazla ulusal ve uluslararası indeks tarafından dizinlenmektedir. Sınırsız açık erişimli olan dergi, makale yazarlarından ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
ISSN Numarası: 2636-8048


Facebook  : https://www.facebook.com/groups/417028645447471/
Instagram : https://www.instagram.com/yonetimakademisidergisi/

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

ISSN 2636-8048 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK |
Kapak Resmi


Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul eden multi-disipliner ve hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) yayınlanmaktadır. Makalelerin ortalama değerlendirme süresi 2 aydır. Değerlendirme sürecinde "çift kör hakem" uygulamasından yararlanılmaktadır. 2018 yılında kurulan dergi, 20'den fazla ulusal ve uluslararası indeks tarafından dizinlenmektedir. Sınırsız açık erişimli olan dergi, makale yazarlarından ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
ISSN Numarası: 2636-8048


Facebook  : https://www.facebook.com/groups/417028645447471/
Instagram : https://www.instagram.com/yonetimakademisidergisi/
Cilt 4 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. Sosyal Medya Güncel Tartışmalar: Sosyal Medyanın Kontrolü & Sosyal Medya Hizmet ve Gizlilik Sözleşmeleri & Yerli ve Milli Sosyal Medya
  Sayfalar 1 - 21
  Taylan GÜLASLAN
 2. EU Non-Intentional Geopolitics and The “Europeanisation” of Strategic - Operative Functions: Mare Nostrum and Triton Missions as a Test of EU Political Capability
  Sayfalar 22 - 43
  Igor JELEN, Elisabetta BENEDETTI, Erica SPECOGNA
 3. Prioritizing Entrepreneurship and Startup Culture Through Policy Intervention as A Strategy for Economy Recovery
  Sayfalar 44 - 49
  Hemlal BHATTARAİ
 4. E-Participation in Local Government: Case of Ankara Metropolitan Municipality
  Sayfalar 50 - 62
  Harika UÇAR, Arıl CANSEL
 5. Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Planlama: Doğu Anadolu Bölgesi Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 63 - 79
  S. Mustafa ÖNEN, Gözde UYSAL
 6. Ortadoğu’da Bir Bölgesel Örgüt Olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 80 - 96
  Selahaddin BAKAN, Canan KATILMIŞ
 7. Türkiye’de Somut Kültürel Mirasın Korunması Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırıkkale-Delice Örneği
  Sayfalar 97 - 110
  Nazlı YÜCEL BATMAZ, Gülhanım BİÇİCİ
 8. Sosyal Politika Kapsamında Kamu Kuruluşları Tarafından Bir Dezavantajlı Grup Olarak Engellilere Yönelik Verilen Hizmetlerin Etkinliği: Isparta İli Örneği
  Sayfalar 111 - 135
  Murşit IŞIK, Kübra DEMİROK
 9. Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların Duygusal Emekleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 136 - 156
  Yasin BAŞLAR, Esra AYDIN GÖKTEPE
 10. Covid-19 Sürecinde Kriz Yönetimi: Türkiye’de Turizm İşletmelerine Yönelik Düzenlemeler
  Sayfalar 157 - 180
  Yusuf TOKTAŞ
 11. Atatürk Dönemi Türkiye-Irak İlişkileri
  Sayfalar 181 - 193
  Hüseyin SEVİNÇ
 12. Suriyelilere Yapılan Yardımlar ve Kamusal Hizmetlerin Etkinliği
  Sayfalar 194 - 211
  İsmail GÜL
 13. 3 Kasım 2020 Tarihinde Gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminin Ardından Yaşanan Tartışmalar Işığında Mektupla Oy Verme ve Elektronik Oy Verme Usulleri
  Sayfalar 212 - 218
  Fatih GÜLER
 14. Grupsal Polis Sapmasına Karşı Grupsal Polis Bütünlüğü Perspektifinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 219 - 231
  Osman KAYABAŞI
 15. Yerel Siyasette ‘‘Kadın Temsili Sorunsalının’’ 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi Sonuçları Özelinde Analizi: Trabzon İli Örneği
  Sayfalar 232 - 250
  Zeynep ŞAHİN