Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-8048 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK |


Yönetim Akademisi Dergisi, başta kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Yönetim Akademisi, yönetim ile ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yönetim Akademisi, yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri Dergi Park sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. ISSN Numarası: 2636-8048

Sosyal Medya Sayfası: https://www.facebook.com/groups/417028645447471/

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

ISSN 2636-8048 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK |
Kapak Resmi


Yönetim Akademisi Dergisi, başta kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Yönetim Akademisi, yönetim ile ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yönetim Akademisi, yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri Dergi Park sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. ISSN Numarası: 2636-8048

Sosyal Medya Sayfası: https://www.facebook.com/groups/417028645447471/

Cilt 3 - Sayı 1 - 17 May 2020
 1. Türkiye’de KOVİD-19 ile Mücadele: Politikalar ve Aktörler
  Sayfalar 1 - 25
  Abdulmenaf TURAN , Hicran HAMZA ÇELİKYAY
 2. Edirne Şehri’nin Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1990-2018)
  Sayfalar 26 - 36
  İrem OLĞAÇ , Mesut DOĞAN
 3. Kıyaslamanın (Benchmarking) ve Öğrenmenin Aracı Bir Unsuru Olarak Kardeş Kent Uygulaması
  Sayfalar 37 - 47
  Koray KURUTÇU , Levent MEMİŞ
 4. Yerel Politikaların Şekillenmesinde Dijital Demokrasi Uygulaması Olarak Antalya Muratpaşa Belediyesi Komşu Meclisi
  Sayfalar 48 - 60
  Oğuzhan ERDOĞAN
 5. KOBİ'lerin Finansal Yönetim Tekniklerini Kullanma Düzeyi ve Finansal Sorunları Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar Örneği
  Sayfalar 61 - 91
  Gülsevil MECEK
 6. Genel ve Özel Amaçlı Ombudsmanlık Örnekleri: İngiltere ve Türkiye
  Sayfalar 92 - 103
  Emine ÇELİKSOY , Büşra BAYAN
 7. Attilâ İlhan ve “Ulusal Sol” Düşüncesi
  Sayfalar 104 - 113
  Fatih SÖYLEMEZ , Çiğdem ERDEM
 8. Thomas Hobbes ve Leviathan’ı Üzerine Bir İnceleme: Yönetim Bilimi’ni İçeriye Almak
  Sayfalar 114 - 137
  İbrahim Can KARADUMAN
 9. Stratejik Yönetim Süreciyle Örgüt Kültürünün Uyumuna Dair Literatürdeki Tartışmalar
  Sayfalar 138 - 151
  Murat ÇUBUKCU
 10. Afet Politikalarında Risk Unsuru ve Afet Mevzuatında Risk Yönetimi
  Sayfalar 152 - 165
  Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR , İlke ÖRÇEN GÜLER
 11. Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluk Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 166 - 188
  Nazmiye KETE TEPE , Yavuz ÖZER
 12. Çalışan Kadınlarda Şiddet Algısı ve Bu Algıda Ekonomik Şiddetin Yeri
  Sayfalar 189 - 206
  Rabia İNCİ
 13. Türk Kamu Yönetiminde Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Personeli Sorunu Araştırması
  Sayfalar 207 - 240
  Süleyman Ruhi AYDEMİR
 14. Örgüt Kültüründe Bir İş Ahlakı Problemi Olarak Nepotizm
  Sayfalar 241 - 251
  Sonay AKAR
 15. Pazarlamada Yeni Bir Çerçeve: Sosyal Medya ve Web 2.0
  Sayfalar 252 - 269
  Yasemin GEDİK