Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-7793 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kubilay ÖZYER |


Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. Teorik ve görgül makalelere yer verilen dergimizin temel amacı, stratejik yönetim alanındaki akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır.

Tarandığımız indeksler ve veri tabanları
- Index Copernicus
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Scientific Indexing Services (SIS)
- Rootindexing
- ASOS Index
- International Scientific Indexing (ISI)
- ResearchBib

Dergimizin ULAKBİM TR Dizin'e başvurusu değerlendirme aşamasındadır. Bu nedenle Etik Kurul izni şartı dergimiz tarafından da uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için "Etik Kurul İzni Hakkında" sayfasına bakınız.

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER

Editörler
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER & Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Editör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK
Öğr. Gör. Dr. Alptekin DEVELİ

Yabancı Dil Editörü
Nour HUSSEİN

Yazışma Adresi
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER
Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
60150, TOKAT.
Telefon: +90 356 2521616 - 2363
Faks: +90 356 252 1673
e-Posta: stratejidergisi@gmail.com

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2636-7793 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kubilay ÖZYER |
Kapak Resmi


Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. Teorik ve görgül makalelere yer verilen dergimizin temel amacı, stratejik yönetim alanındaki akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır.

Tarandığımız indeksler ve veri tabanları
- Index Copernicus
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Scientific Indexing Services (SIS)
- Rootindexing
- ASOS Index
- International Scientific Indexing (ISI)
- ResearchBib

Dergimizin ULAKBİM TR Dizin'e başvurusu değerlendirme aşamasındadır. Bu nedenle Etik Kurul izni şartı dergimiz tarafından da uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için "Etik Kurul İzni Hakkında" sayfasına bakınız.

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER

Editörler
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER & Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Editör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK
Öğr. Gör. Dr. Alptekin DEVELİ

Yabancı Dil Editörü
Nour HUSSEİN

Yazışma Adresi
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER
Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
60150, TOKAT.
Telefon: +90 356 2521616 - 2363
Faks: +90 356 252 1673
e-Posta: stratejidergisi@gmail.com