ISSN: 2636-7793
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Kubilay ÖZYER
Kapak Resmi
       

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. Teorik ve görgül makalelere yer verilen dergimizin temel amacı, stratejik yönetim alanındaki akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır.

Tarandığımız indeksler ve veri tabanları
- Academindex
- ACARINDEX
- ASOS Index
- CiteFactor
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
- Google Scholar
- Index Copernicus
- International Scientific Indexing (ISI)
- ResearchBib
- Rootindexing
- Scientific Indexing Services (SIS)

Dergimizin ULAKBİM TR Dizin'e başvurusu değerlendirme aşamasındadır. Bu nedenle Etik Kurul izni şartı dergimiz tarafından da uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için "Etik Kurul İzni Hakkında" sayfasına bakınız.

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER


Editörler

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER

Doç. Dr. Musa Said DÖVEN

Doç. Dr. Ersin IRK

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin DEVELİ


Yabancı Dil Editörü

Öğr. Gör. Nour HUSSEİN


Yazışma Adresi
Prof. Dr. Kubilay ÖZYER
Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
60150, TOKAT.
Telefon: +90 356 2521616 - 2363
Faks: +90 356 252 1673
e-Posta: stratejidergisi@gmail.com