Amaç ve Kapsam

Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül makalelere yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. 

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan, hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır.