Etik Kurul İzni Hakkında

Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak makaleler için Etik Kurul İzni aranmaktadır. Çalışmanız Etik Kurul İzni gerektiriyor ise dergimize çalışmanızı yüklerken makale dosyanızla birlikte Etik Kurul belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih, sayı, no vb.) makalede yer almalıdır. Çalışmanız etik kurul izni gerektirmiyorsa bu durumu makale başvurusu esnasında ve makale metninizde belirtmeniz gerekmektedir.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Not: Çalışmanızın saha araştırması 2020 yılı öncesi yapılmışsa; yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmişse (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleleriniz varsa bu çalışmalarda geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Çalışmanızın bu durumu taşıdığını lütfen başvuru esnasında ve makale metninde belirtiniz.