İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2564-7466 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı H. Mustafa PAKSOY | https://dergipark.org.tr/iktisad


download download   download download download 


İKTİSAD, 2016 yılından itibaren her yıl Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında elektronik olarak yılda en az 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin iktisat, işletme ve ekonomi ile bağlantılı konularında Türkçe ve İngilizce olarak, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


Makale Kabulü: Ön kontrol ve değerlendirmede yeterli sayıda makale olduğundan, makale alımına bir süre ara verilmiştir. Bir sonraki Makale Kabulü bilgilendirmesi ilerleyen günlerde yapılacaktır.


Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı (Şubat, Haziran ve Ekim)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: İktisat, İşletme ve ekonomi ile bağlantılı konular

Başvuru Ücreti: İKTİSAD'a yapılan başvuru ve değerlendirmelere ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.

Makale Türleri: Araştırma Makalesi, Konferans Bildirisi (Sadece özet basılan bildiri)

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2564-7466 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı H. Mustafa PAKSOY | https://dergipark.org.tr/iktisad
Kapak Resmi


download download   download download download 


İKTİSAD, 2016 yılından itibaren her yıl Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında elektronik olarak yılda en az 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin iktisat, işletme ve ekonomi ile bağlantılı konularında Türkçe ve İngilizce olarak, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


Makale Kabulü: Ön kontrol ve değerlendirmede yeterli sayıda makale olduğundan, makale alımına bir süre ara verilmiştir. Bir sonraki Makale Kabulü bilgilendirmesi ilerleyen günlerde yapılacaktır.


Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı (Şubat, Haziran ve Ekim)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: İktisat, İşletme ve ekonomi ile bağlantılı konular

Başvuru Ücreti: İKTİSAD'a yapılan başvuru ve değerlendirmelere ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.

Makale Türleri: Araştırma Makalesi, Konferans Bildirisi (Sadece özet basılan bildiri)
Cilt 6 - Sayı 14 - 28 Şub 2021
 1. Türkiye'de Tarım Sektörünün Finansal Yapısı ve Tarımın Finansmanı Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Selem Sözleşmeleri
  Sayfalar 1 - 18
  Muhammed TİRYAKİ, İlkut Elif KANDİL GÖKER
 2. Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 19 - 31
  Muhammed ÇELİK, Günay Deniz DURSUN
 3. Plansız Satın Alma Üzerinde Raf Yönetiminin Etkisi: Kütahya Sera AVM’de Bir Araştırma
  Sayfalar 32 - 47
  Hamit KAHRAMAN, Merve KIRBIYIKOĞLU
 4. Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 48 - 70
  Celaleddin SERİNKAN, Muharrem TÜLÜ
 5. Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
  Sayfalar 71 - 83
  Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
 6. Fama & French Üç ve Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modellerinin Geçerliliği: Borsa İstanbul Örneği
  Sayfalar 84 - 102
  Kemal COŞKUN, Talip TORUN
 7. Yönetici Nezaketsizliği Sosyal Dışlanmayı Nasıl Etkiler: Yönetici Sosyotelizmi ve Yöneticiye Güvenin Rolü
  Sayfalar 103 - 116
  Seyhan ÖZDEMİR, Ramazan ERDEM
 8. Muhasebe Bilgi Kalitesinin Maliyet Analizi Süreçlerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 117 - 129
  Murat KARAHAN, Ali KESTANE
 9. Empirical Analysis of Weak Form Efficiency Evidence from The Housing Market in Turkey: Macroeconomic Glance
  Sayfalar 130 - 141
  Mehmet ÇANAKÇI
 10. Çevreci Değerin Tekrar Satın Alma Üzerindeki Etkisinde Kurumsal Çevreci İmajın Aracı Rolü: Havayolu Yolcuları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 142 - 155
  Ahmet ÇETİNDAŞ, Gülendam SEVİNÇ KAYA
Dizinler