Öz Yazımı Hakkında

Özet Bölümü, makale içeriğinin kısa, ancak kapsamlı bir özetini oluşturur. İyi hazırlanmış bir özet, makaledeki en önemli paragraf olabilir. Çünkü okuyucular, çoğunlukla bir makaleyi okuyup okumayacaklarına özeti temel alarak karar verirler. Bu nedenle özetin hem bilgiyle dolu olması hem de okunabilir, iyi düzenlenmiş, kısa ve kendi içinde yeterli olması gerekmektedir (APA Yayım Kılavuzu, 2011:49).


Dergimiz yazım kurallarına göre "Öz" 200 kelimeyi geçmemelidir (tercihen 150 kelime). Ve iyi bir "Öz" için aşağıdaki 4 başlığa göre özet yazmak faydalı olacaktır.

Not: Amaç kısmında, "Bu çalışmanın amacı..." şeklinde başlama zorunluluğu yoktur. İlk 1-2 cümlede çalışmanın konusu, amacı ne bunu anlatmak yeterli olacaktır.


Amaç: Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye'nin sektörel rekabet gücünün SITC ürün grupları bazında belirlenmesidir.

Materyal/Yöntem- Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin karşılaştırmalı bir analizinin yapıldığı bu çalışmada, Comtrade veri tabanından SITC Rev. 3, üç haneli ürün grupları ve bunlara ait  1996-2005 yılları arası ihracat değerleri kullanılmıştır. Bu veriler, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi dikkate alınarak, Vollrath'ın (1991) Nispi İhracat Avantajı İndeksi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Analizler sonucunda, Türkiye'nin emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu, hammadde yoğun ve araştırma bazlı mallarda ise rekabet dezavantajına sahip olduğu,  AB ülkelerinin ise genel olarak kolay ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı mallarda rekabet avantajına sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Türkiye, emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Bu sonuç Türkiye için en önemli üretim faktörlerinden birinin emek olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde ihracatı arttırmak ve rekabet gücünü sürdürmek için emek yoğun sektörler ihracat ya da ticaret politikaları ile desteklenebilir. Ancak emek yoğun sektörün katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor olması uzun dönem ihracat politikaları için rasyonel olmayacaktır. Bunun yerine AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de üretim faktörlerini araştırma bazlı mallara kaydırması ve bu yönlü planlamalara gitmesi gelecek için daha umut vaat edici olacaktır.


Yukarıdaki örnek "Öz"ü tek paragrafta birleştirirsek, aşağıdaki gibi son şeklini verebiliriz.Öz

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye'nin sektörel rekabet gücünün SITC ürün grupları bazında belirlenmesidir. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin karşılaştırmalı bir analizinin yapıldığı bu çalışmada, Comtrade veri tabanından SITC Rev. 3, üç haneli ürün grupları ve bunlara ait  1996-2005 yılları arası ihracat değerleri kullanılmıştır. Bu veriler, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi dikkate alınarak, Vollrath'ın (1991) Nispi İhracat Avantajı İndeksi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, Türkiye'nin emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu, hammadde yoğun ve araştırma bazlı mallarda ise rekabet dezavantajına sahip olduğu,  AB ülkelerinin ise genel olarak kolay ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı mallarda rekabet avantajına sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye, emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Bu sonuç Türkiye için en önemli üretim faktörlerinden birinin emek olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde ihracatı arttırmak ve rekabet gücünü sürdürmek için emek yoğun sektörler ihracat ya da ticaret politikaları ile desteklenebilir. Ancak emek yoğun sektörün katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor olması uzun dönem ihracat politikaları için rasyonel olmayacaktır. Bunun yerine AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de üretim faktörlerini araştırma bazlı mallara kaydırması ve bu yönlü planlamalara gitmesi gelecek için daha umut vaat edici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: AB, Türkiye, sektörel rekabet gücü.Saygılarımızla.

Doç. Dr. Kazım Sarıçoban
İKTİSAD Editör


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.