Ücret Politikası

İKTİSAD Editör Kurulunun kararı doğrultusunda 15.11.2022 tarihinden itibaren, dergiye yüklenen makalelerden sekretarya ve editör ile mizanpaj, dizgi, dil kontrolü, istatistik kontrolü, yazım-imla kontrolü ve diğer editoryal işlemler için 2.000 TL makale işlem ücreti alınmaktadır.

İKTİSAD, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) 2022 Mart Dönemi Doçentlik kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 45. Soruda da ifade edildiği gibi, Makale Başvurusu sırasında “Kabul/Ret şartına bağlı olmaksızın” makale işlem ücreti almaktadır.

Dergi Makale İşlem Ücret Politikaları:
1. Ön inceleme ve hakem değerlendirme süreci, makale işlem ücreti ödendikten sonra başlayacaktır. Ücret ödemesinden sonra çalışma amaç, kapsam, yöntem, şekil, içerik, literatüre katkı, etik, benzerlik/intihal vb. açılardan editör(ler) ve yayın kurulu tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir.
2. Çalışmanın ön değerlendirme aşamasında (hakem değerlendirme süreci başlamadan) editör ve/veya yayın kurulu tarafından reddedilmesi durumunda yatırılan tutarın %50'si yazar(lar)a iade edilir.
3. Makale değerlendirme sürecinde iken editör kararı ile ya da yazar(lar)ın makaleyi geri çekme taleplerinin olması ve hakem değerlendirme süreci sonunda makalenin ret alması durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Yazar(lar)ın editör ya da hakem değerlendirmeleri (yorumları) üzerinden ücret iade talepleri dikkate alınmaz.
4. Hakem sürecini olumlu tamamlayan ve yayına kabul edilen makale için yazar(lar)dan herhangi bir ek ücret talep edilmez.
5. Makale işlem ücreti ödenmesi, makalenin değerlendirilme hızı ile kabul veya ret kararı üzerinde olumlu veya olumsuz hiçbir etki doğurmaz. Yazar(lar)dan bu şekilde bir beklenti/talep dikkate alınmaz.
6. Makale işlem ücreti yatırılmayan makalelerin değerlendirme süreci başlatılmaz.
Yazarlar yukarıda belirtilen şartları en başta kabul etmiş sayılır.

Hakemlerimiz için Not: Dergimizde (İKTİSAD) daha önce hakemlik yapmış ve yazar olarak yeni makale gönderecek hakemlerimiz, makale işlem ücretini %25 indirimli olarak yatırabilirler (Makale yükleme esnasında Hakemlik Belgesini ek belge olarak yüklemek ya da hakemlik yapılan çalışmanın ID bilgisini iletmek yeterlidir. İndirim sadece 1 hakemlik için (%25) uygulanır, hakemlikler birleştirilmez).Makale İşlem Ücreti aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılmalıdır.

Halk Bankası
Alıcı Ad Soyadı: FATMA BİLGE PAKSOY
Hesap No: 01174767
IBAN: TR38 0001 2001 3380 0001 1747 67

* Açıklama kısmına sorumlu yazarın adı ve soyadı yazılmalıdır.
* Makale işlem ücreti yatırıldıktan sonra dekont, makale yükleme aşamasında diğer belgeler ile birlikte (Ek Dosya olarak) sisteme yüklenmelidir.

Editoryal İşlem Ücreti: 2,000.00 TRY


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.