Yazım Kuralları

1- İNTİHAL ENGELLEME

İKTİSAD yayın etiği gereği, Dergiye gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate ya da Turnitin programı ile benzerlik taramasından geçirilir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15'dir.

Benzerlik raporunun %15'den yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.


2- Yazım Kuralları

İKTİSAD’a gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.

Örnek Word Şablonu için  tıklayınız. (Alternatif indirme linkiBu word şablonu derginin tam formatıdır. Makalenizi bu formata getirdikten sonra sisteme yükleyiniz.

Not: 2019 yılından itibaren hakem sürecini olumlu tamamlamış, yayına kabul edilen Türkçe makalelere "İngilizce Genişletilmiş Özet" eklenecektir. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

İKTİSAD Yazım Kuralları:

1.  Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

2.  Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 20 sayfayı geçmemelidir.

3.  Sayfa düzeni; Sol:  2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır.

4. Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5. Paragraflarda başlangıç girintisi (ilk satır – 1 cm) olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

6.  Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 11 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.

7.  Yazarın ad ve soyadı 12 punto olarak makale başlığının sağ altında sağa yaslı belirtilmelidir. Yazar ad soyadına dipnot verilerek, 10 punto karakter ile yazarın unvanı, görev yeri, e-mail adresi ve ORCID numarası sayfa altında gösterilmelidir.

8.  Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

9. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Örnek: Tablo 3: İhracat Verileri

10. Atıf-Kaynak Gösterme

 KAYNAKÇA (APA 6 Stilinde olacaktır.)

        Aradığınız atıf biçimi ve daha fazla bilgi için aşağıdaki linkten yardım alabilirsiniz.

        https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

 

Atıflarda:

Metin İçi Atıflarda APA:

Tek Yazarlı ise:          Paksoy (2012) çalışmasında…

İki Yazarlı ise:            Paksoy & Ercan (2013) yaptıkları çalışmada…

Çok Yazarlı ise:          Paksoy vd. (2014) yaptıkları çalışmada…

 

Paragraf sonu atıflarda:

Tek Yazarlı ise:          …olduğu sonucuna varmıştır (Paksoy, 2012: 105).

İki Yazarlı ise:            …olduğu sonucuna varmışlardır (Paksoy & Ercan, 2013: 76).

Çok Yazarlı ise:          …olduğu sonucuna varmışlardır (Paksoy vd., 2014: 95).

 

 

Bir Yazarın Aynı Yıldaki Birden Çok Çalışmasına atıf yapılacaksa:

…olduğu sonucuna varmıştır (Paksoy, 2012a: 105).

…şeklinde ifade etmektedir (Paksoy, 2012b: 56).

 

 

Kitap (Kaynakçada):

Tek Yazarlı Kitaplar için (APA);

Hatırlı, S. A. (2017). Mikroekonomi (5. Baskı). Ankara. Alter Yayıncılık.

 

İki Yazarlı Kitaplar için (APA);

Kutlar, A. & Babacan, A. (2012). STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş. Ankara. Orion Kitabevi.

 

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplar için (APA);

Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko M. (2018). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul. Beta Basım.

 

Tek Editörlü Kitaplar için (APA);

Paksoy, H. M. (Ed.). (2010). İşletme Bilimine Giriş (2. Baskı). Ankara. Fuar Yayıncılık.

 

İki veya Daha Fazla Editörlü Kitaplar için (APA);

Paksoy, H. M. & Sarıçoban, K. (Ed.). (2014). Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu (2. Baskı). Ankara. Fuar Yayıncılık.

 

Dergi Makaleleri (Kaynakçada):

Basılı Dergi Makalesi (Tek Yazarlı)

Paksoy, H. M. (2011). Girişimcilik Eğitiminin Türkiye’deki Uygulamaları. Girişimcilik ve İşletme Dergisi, 6(21), 41-49.

 

Basılı Dergi Makalesi (İki Yazarlı)

Paksoy, H. M. & Sarıçoban, K. (2011). Girişimcilik Eğitiminin Türkiye’deki Uygulamaları. Girişimcilik ve İşletme Dergisi, 6(21), 41-49.

 

Basılı Dergi Makalesi (Üç veya Daha Çok Yazarlı)

Paksoy, H. M., Kaya, E. & Sarıçoban, K. (2011). Girişimcilik Eğitiminin Türkiye’deki Uygulamaları. Girişimcilik ve İşletme Dergisi, 6(21), 41-49.

 

Elektronik Dergi Makalesi (DOI Numarası olan)

Paksoy, H. M. (2011). Girişimcilik Eğitiminin Türkiye’deki Uygulamaları. Girişimcilik ve İşletme Dergisi, 6(21), 41-49. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993

 

Elektronik Dergi Makalesi (DOI Numarası olmayan-Serbest Erişim)

Paksoy, H. M. (2011). Girişimcilik Eğitiminin Türkiye’deki Uygulamaları. Girişimcilik ve İşletme Dergisi, 6(21), 41-49. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/iktisad/issue/40041/429002

  

Basılmamış Tezler (Kaynakçada):

Paksoy, H. M. (2011). Girişimcilik Eğitiminin Türkiye’deki Uygulamaları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.

  

İnternetten Alınan Bilgiler (Kaynakçada):

Yılmaz, A. (2012). Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.htm (ET:01.02.2019).

  

Aktarma Kuralı:

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.

Örneğin metin içinde göndermede (Akt. Aktaran anlamındadır.):

 

Paksoy (2005: 30, Akt. Sarıçoban, 2010: 75) yaptığı çalışmada…

 

Ya da paragraf sonunda atıf yaparken;

 

…sonucunu elde etmiştir (Paksoy, 2005: 30, Akt. Sarıçoban, 2010: 75).

 

Şeklinde yapılabilir.

Yani paragraf içinde alıntılanan ve aktaran gösterilir. Ancak kaynakçada alıntılanan/aktarılan kaynak bilgilerine yer verilmez. Sadece aktaran kaynakçada gösterilir. Yani kaynakçaya sadece Sarıçoban, 2010 eklenir. Paksoy, 2005 kaynakçada yer almaz.
3- Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere İKTİSADA'a gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını İKTİSAD Dergisi'ne devretmek zorundadır. İKTİSAD Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

    • Patent hakları,
    • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
    • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
    • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
    • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

İKTİSAD'a çalışma gönderecek yazarlar, "Yayın Hakları Devir Sözleşmesi" (Alternatif indirme linki) belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak "Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehitkamil/Gaziantep" adresine "Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY" adına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.