Açık Erişim & Telif Hakkı

Dergi Açık Erişim Politikası

İKTİSAD; bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

Bununla birlikte dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergiden yazılı izin alınması gereklidir.


Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (https://dergipark.org.tr/iktisad/archive) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

* Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaz.


Dergi Telif Hakkı Bildirimi
Creative Commons Lisansı

BY: Atıf - uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

NC: GayriTicari - Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.