Makale Yükleme Aşamasında Gerekli Belgeler

Makale yüklemeden önce lütfen aşağıdaki notları okuyunuz ve bu gereklikleri yerine getirdiğinizden emin olunuz.

Belge sunumunda eksikliklerin olması veya dergi politika/kurallarına uygun olmayan bir çalışmanın gönderilmesi durumunda, çalışma içeriğine bakılmaksızın editör tarafından iade edilebilir.

İKTİSAD Editör KuruluDergi Makale içeriği ve standartları ile ilgili Notlar:

1. Çalışma, "Araştırma Makalesi" ya da "Konferans Bildirisi" olmalıdır. Konferans bildirisi ise sadece özet basılmış olmalıdır. Bildiri kitabında tam metin basılan bildiriler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu bilginin beyanı yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Aksi durumun tespiti halinde makale değerlendirmeyi olumlu tamamlamış olsa bile editör makaleyi süreçten çekebilir.

2. Makale İKTİSAD yazım kurallarına uygun olmalıdır (Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/writing-rules).

Yazım Kurallarının yanı sıra aşağıdaki dergi standartlarının sağlandığından da emin olunuz:


   - Öz (Dergi standardında olmalıdır, Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/6749).

   - Geniş Özet (Makale yayına kabul aldıktan sonra gönderilebilir, Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/6752).

   - Giriş bölümü için notlar (Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/6750)

   - Atıf ve Kaynakça mutlaka yazım kurallarındaki örneklerde olduğu gibi APA 7 stilinde olmalıdır. Büyük/küçük harf kullanımı, noktalama işaretleri, italik durumu, internet kaynak gösterimi vb. APA 7 stilinde düzenlendiğinden emin olunuz. Atıf ve Kaynakça örnekleri için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/writing-rulesMakale Yükleme Aşamasında Gerekli Belgeler
Aşağıdaki imzalı ve PDF formatlı üç belgenin, makale yükleme aşamasında hazır olması gerektiğini unutmayınız.


1. Makale Başvuru Formu
Makale başvuru formunun tüm yazarlar tarafından imzalanmış hali, PDF formatında makale yükleme aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir (https://dergipark.org.tr/tr/journal/1643/file/1357/download).


2. Etik Kurul İzin Belgesi

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şemasını incelemek için Tıklayınız.

Anket yöntemi ile yapılan çalışmalarda Etik Kurul izin belgesinin alınması ve alınan belgenin sayı numarası vb. bilgilerinin çalışmanın "Yöntem" bölümünde ayrı bir paragraf ile mutlaka belirtilmesi gerekir.
Etik Kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda ise beyan formunun doldurulup imzalanması ve temiz taranmış PDF dosyasının makale yükleme aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir (Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/2298).

3. Dekont

Makale işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont, yükleme aşamasında "Ek Dosya" olarak sisteme yüklenmelidir. (Bkz. Ücret politikası https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/price-policy)


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.