Makale Yükleme

Makale yüklemeden önce lütfen aşağıdaki notları okuyunuz ve bu gereklikleri yerine getirdiğinizden emin olunuz.

Belge sunumunda eksikliklerin olması veya dergi politika/kurallarına uygun olmayan bir çalışmanın gönderilmesi durumunda, çalışma içeriğine bakılmaksızın editör tarafından iade edilebilir.

İKTİSAD Editör KuruluDergi Makale içeriği ve standartları ile ilgili Notlar:

1. Çalışma, "Araştırma Makalesi" ya da "Konferans Bildirisi" olmalıdır. Konferans bildirisi ise sadece özet basılmış olmalıdır. Bildiri kitabında tam metin basılan bildiriler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu bilginin beyanı yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Aksi durumun tespiti halinde makale değerlendirmeyi olumlu tamamlamış olsa bile editör makaleyi değerlendirmeden çekebilir.

2. Makale İKTİSAD yazım kurallarına uygun olmalıdır (Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/writing-rules).

Yazım Kurallarının yanı sıra aşağıdaki dergi standartlarının sağlandığından da emin olunuz:


   - Öz (Dergi standardında olmalıdır, Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/6749).

   - Geniş Özet (Makale yayına kabul aldıktan sonra gönderilebilir, Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/6752).

   - Giriş bölümü için notlar (Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/6750)

   - Atıf ve Kaynakça mutlaka yazım kurallarındaki örneklerde olduğu gibi APA stilinde olmalıdır. Büyük/küçük harf kullanımı, noktalama işaretleri, italik durumu, internet kaynak gösterimi vb. APA 7 stilinde düzenlendiğinden emin olunuz. Atıf ve Kaynakça örnekleri için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/writing-rulesYükleme Aşamasında Gerekli Belgeler
Aşağıdaki imzalı iki belgenin, makale yükleme aşamasında hazır olması gerektiğini unutmayınız.


1. ETİK KURUL İZİN BELGESİ
Anket yöntemi ile yapılan çalışmalarda Etik Kurul izin belgesinin alınması ve alınan belgenin sayı numarası vb. bilgilerinin çalışmanın "Yöntem" bölümünde ayrı bir paragraf ile mutlaka belirtilmesi gerekir.
Etik Kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda ise beyan formunun doldurulup imzalanması ve temiz taranmış PDF dosyasının makale yükleme aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir (Bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/2298).

2. YAYIN HAKLARI DEVRİ SÖZLEŞMESİ
Yayın hakları devir sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanmış hali, temiz taranmış PDF formatında makale yükleme aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir (Bkz. 3- Telif Hakkı Devri kısmı https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/page/5308).


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.