Giriş Yazımı Hakkında

Bilimsel yayında giriş kısmı nasıl yazılır?

“Giriş” kısmı araştırmakta olduğunuz konuda bir bilgi açığı olduğunu ve makalenizin bu bilgi açığını gidermeye çalışan bir yazı olduğunu göstermelidir. Herkesin üzerinde çalıştığı, cevabı belli konularda yazılmış bir makale ile kimse ilgilenmeyecektir.

Bu nedenle, “Giriş” bölümünde seçmiş olduğunuz konuda bilgi açığı olduğunu, bu sebepten dolayı ilgili makaleyi yazmaya karar verdiğinizi belirtmelisiniz. “Giriş” bölümünde seçmiş olduğunuz konuda bir bilgi boşluğu olduğunu saptamalı ve ardından bu boşluğu doldurma niyetinde olduğunuzu ve bunun nedenini açıklamanız gerekir.


APA Yayım Kılavuzuna göre "Giriş" kısmında aşağıdaki hususların dikkate alınarak girişin yazılması gerekmektedir (APA Yayım Klavuzu, 2015: 51-53):
1. Problemi tanıtın: Bir makale taslağı, araştırma konusunu sunan ve araştırma stratejisini anlatan bir girişle başlar.

Giriş yazmadan önce aşağıdaki soruları göz önünde bulundurunuz:

  • Ele alınan problem neden önemli?
  • Çalışma, alandaki önceki çalışmalarla nasıl bağlantı kuruyor? Eğer çalışmanın diğer yönleri daha önce sunulduysa, bu rapor diğerlerinden ne gibi farklılıklar taşıyor ve ne gibi farklılıklar üstüne kurulu?
  • Çalışmanın ana ve ikincil hipotezleri ve amaçları nelerdir? Bunların, eğer varsa, teoriyle bağlantıları nelerdir?
  • Hipotezler ve araştırma deseni birbiriyle nasıl ilişkilidir?
  • Çalışmanın teorik ve uygulamalı yansımaları nelerdir?

İyi bir giriş, bu soruları bir iki paragrafta cevaplar ve ilgili savları, verileri özetleyerek okuyucunun neyin, niye yapıldığıyla ilgili bir anlayışa ulaşmasını sağlar.


2. Problemin Önemini Keşfedin: Problemin neden araştırma konusu yapıldığını belirtiniz. 

- Teorik bir çalışma ise: Teorik bir araştırmaya erişimin genişletilmesi ve/veya geçmiş çalışmalarda elde edilen bulgulardaki tutarsızlıkların çözülmesi gereksinimini olabilir.

- Uygulamalı bir araştırma ise: sosyal bir sorunu çözme gereksinimi içerebilir.

- Araştırma, tartışmalı konuları çözme amacı taşıdığında, tartışmadaki bütün yönler giriş kısmında ölçülü bir şekilde sunulmalıdır.

- Rapor edilen içeriğin neden önemli olduğunu ve makalenin birikerek çoğalan alan anlayışına nasıl girdiğini net bir şekilde ifade ediniz.


3. İlgili Araştırmalardan Bahsedin: Literatürdeki çalışmalardan bahsetseniz de fazla ayrıntılı ve uzun bir tarihçe sunmayınız.

- Önceki çalışmalara atıf hem uygun bir tarihçe oluşturacak hem de diğer kişilere ait çalışmalara verilen önemi sergileyecektir. Bu ayrıca aydın bir yazarın bilimsel sorumluluğudur ve birikimle büyüyen bir bilimin gelişmesi için vazgeçilmezdir.

- Girişte, konuyla doğrudan ilgisi olmayan genel çalışmalara atıf yapılmamalıdır. 

- Temel nitelik taşımayan detaylardan kaçınınız. Bunun yerine konuyla ilgili bulgulardan, yöntembilimsel sorunlardan ve esas sonuçlardan bahsediniz.


4. Hipotezi ve bu hipotezle uyumlu olan araştırma desenini belirtin: Problemin tanıtılması ve önceki araştırmalara değindikten sonra, problemi çözmek için sahip olduğunuz yaklaşımı açıklamalısınız.

- Amprik çalışmalarda bunu genellikle hipotezi ya da öncelikli sorunuzu belirterek veya bunların bir teoriden nasıl ortaya çıktığını ya da mantıksal olarak önceki veri ve tartışmayla bağlantısını açıklayarak sağlayabilirsiniz.

- Her bir hipotez veya soru için açık bir şekilde gerekçenizi belirtiniz.

- Bazı hipotez ve sorularınız diğerlerinden önce geliyorsa önce gelenleri belirtiniz ve araştırma deseninizin hipotezinizi ne şekilde desteklediğini açıklayınız.Bunların dışında Giriş bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

1. Makalenin “Giriş” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına özen gösteriniz. “Giriş” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.


2. “Giriş” kısmında asla “ben” ya da “ülkemiz” gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Keza, cümle sonlarında da “kullanıldı”, “kullanılacak” ve “kullanılıyor” gibi fiiller yerine “kullanılmıştır” şeklinde bir yapı tercih edilmelidir.


3. “Giriş” kısmında olabildiğince süslü cümlelerden kaçınılmalı, kesin ve iddialı ifadeler kullanılmamalıdır.


4. Makaleye küresel çapta bir erişimin olacağı düşünülürse, “Giriş” kısmı her çeşit özel terim ve kısaltmaların tanımlanacağı en uygun yerdir. Bu nedenle, eğer “Giriş” bölümünde bir terimin kısaltması kullanacak ise, giriş bölümünde önce terim yazılır sonra yanına parantez içinde kısaltması yazılır. Daha sonra devam eden yerlerde sadece kısaltma kullanılır.Kaynaklar:


APA Yayım Kılavuzu (2015). Yayım Kılavuzu (6. Basım'ın Türkçesi). Kaknüs Yayınları.


https://www.akademikmecmua.com/forum/bilimsel-yayinda-giris-kismi-nasil-yazilir/

https://wordvice.com.tr/giris-bolumu-nasil-hazirlanir/

http://www.bilimselarastirma.com/belge/oku/160/

Son Güncelleme Zamanı: 2.04.2021 14:23:12


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.