Giriş Yazımı Hakkında

Bilimsel yayında giriş kısmı nasıl yazılır?

“Giriş” bölümü araştırmakta olduğunuz konuda bir bilgi açığı olduğunu ve makalenizin bu bilgi açığını gidermeye çalışan bir yazı olduğunu göstermelidir. Herkesin üzerinde çalıştığı, cevabı belli konularda yazılmış bir makale ile kimse ilgilenmeyecektir. Bu nedenle, “Giriş” bölümünde seçmiş olduğunuz konuda bilgi açığı olduğunu, bu sebepten dolayı ilgili makaleyi yazmaya karar verdiğinizi belirtmelisiniz. Yani kısaca, “Giriş” bölümünde seçmiş olduğunuz konuda bir bilgi boşluğu olduğunu saptamalı ve ardından bu boşluğu doldurma niyetinde olduğunuzu ve bunun nedenini açıklamanız gerekir.

Giriş bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

1. Makalenin “Giriş” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına özen gösteriniz. “Giriş” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.


2. “Giriş” bölümüne hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz. Daha sonra bu konuyu neden seçtiğinizi belirtiniz. Çalışmanın dayandığı literatürden bilgiler sunarak, çalışmanın hazırlanma gerekçesini ve mantığını ortaya koyunuz (literatür çalışmalarını geniş olarak Giriş’ten sonra ayrı bir başlıkta vermelisiniz).

3. “Giriş” yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer temel husus da konu veya problemin dayandığı kaynaklara atıf yapılması ve bu kaynaklardan bahsedilmesidir. Yine bu bölümde, seçmiş olduğunuz konuda, sizin tam tersinizi savunan yayınlar olduğunu ve bunların isimlerini de belirtebilirsiniz. Bu çalışmaya derinlik, objektiflik ve bilimsellik katacaktır. Ancak bu kısımda aynı kişiye 2’den fazla atıf yapmamaya özen gösteriniz.


4. “Giriş” kısmında asla “ben” ya da “ülkemiz” gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Keza, cümle sonlarında da “kullanıldı”, “kullanılacak” ve “kullanılıyor” gibi fiiller yerine “kullanılmıştır” şeklinde bir yapı tercih edilmelidir.


5. “Giriş” kısmında olabildiğince süslü cümlelerden kaçınılmalı, kesin ve iddialı ifadeler kullanılmamalıdır.


6. Makaleye küresel çapta bir erişimin olacağı düşünülürse, “Giriş” kısmı her çeşit özel terim ve kısaltmaların tanımlanacağı en uygun yerdir. Bu nedenle, eğer “Giriş” bölümünde bir terimin kısaltması kullanacak ise, giriş bölümünde önce terim yazılır sonra yanına parantez içinde kısaltması yazılır. Daha sonra devam eden yerlerde sadece kısaltma kullanılır.Kaynaklar:


https://www.akademikmecmua.com/forum/bilimsel-yayinda-giris-kismi-nasil-yazilir/

https://wordvice.com.tr/giris-bolumu-nasil-hazirlanir/

http://www.bilimselarastirma.com/belge/oku/160/


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.