Amaç

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, bu alandaki  çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Kapsam

İKTİSAD, 2016 yılından itibaren yılda en az 3  kez (Şubat, Haziran ve Ekim) olmak üzere elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide iktisat ve işletme alanlarında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.