Amaç ve Kapsam

İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, bu alandaki  çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.İKTİSAD, 2016 yılından itibaren yılda en az 3  kez (Şubat, Haziran ve Ekim) olmak üzere elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide iktisat, işletme  ve siyaset bilimi alanlarında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Dergide özgün Araştırma Makaleleri yayınlanır. 

Konferans Bildirileri için sadece Özet yayınlanan bildiriler değerlendirmeye alınır. Tam Metin Bildiriler değerlendirmeye alınmaz/yayınlanmaz.

Diğer Makale türleri için dergi editörlüğü ile iletişime geçiniz.

Yayımlanma Ayları
Şubat Haziran Ekim


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.