Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu


             Dergimiz Hakkında

MUVU Dergisi yalnızca Dergipark sistemi üzerinden makale kabul etmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmektedir. Hakem değerlendirmeleri kör hakemlik sistemi gerçekleştirilmektedir. Tayin edilmiş olan hakemlere tanınan değerlendirme süresi 4 haftadır.

Yazarlar tüm süreç içinde ivedilikle bilgilendirilmektedir. 

MUVU Dergisi yılda üç defa (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. 

Makale başvuru işlemleri ücret alınmaksızın gerçekleştirilmektedir.

 

            Dergimizden Haberler & Duyurular 

 • Dergimizin 2020 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (20//10/2020)
 • Dergimizin 2020 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (08/05/2020)
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu
Kapak Resmi


             Dergimiz Hakkında

MUVU Dergisi yalnızca Dergipark sistemi üzerinden makale kabul etmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmektedir. Hakem değerlendirmeleri kör hakemlik sistemi gerçekleştirilmektedir. Tayin edilmiş olan hakemlere tanınan değerlendirme süresi 4 haftadır.

Yazarlar tüm süreç içinde ivedilikle bilgilendirilmektedir. 

MUVU Dergisi yılda üç defa (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. 

Makale başvuru işlemleri ücret alınmaksızın gerçekleştirilmektedir.

 

            Dergimizden Haberler & Duyurular 

 • Dergimizin 2020 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (20//10/2020)
 • Dergimizin 2020 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (08/05/2020)
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır.
Cilt: 13 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 3 - 1 Kas 2020
 1. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ
  Sayfalar 519 - 541
  Burcu ASLANTAŞ ATEŞ , Serpil SENAL
 2. ASSESSING THE FRAUD RISK FACTORS IN THE FINANCIAL STATEMENTS WITH BENFORD'S LAW
  Sayfalar 543 - 569
  Onur ÖZEVİN , Hassan YAZDİFAR
 3. DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ALT BOYUTLARININ MUHASEBE MESLEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TR90 BÖLGESİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 571 - 587
  Büşra TOSUNOĞLU , Nurbanu ÖZTÜRKCİ
 4. ŞİRKETLERE YAPILAN SERMAYE YATIRIMLARI ORTAKLARIN MİNİMUM GETİRİ BEKLENTİSİNİ KARŞILAYABİLİYOR MU?
  Sayfalar 589 - 601
  Selahattin KARABINAR , Fırat ALTINKAYNAK
 5. MUHASEBE MESLEK ADAYI ÖĞRENCİLERİN STAJDAN BEKLENTİLERİ VE BU BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 603 - 620
  İ̇smail BEKCİ , Ali APALI , Eda KÖSE
 6. DENETİM FİRMASI FAALİYET ALANINA GÖRE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN, MESLEKİ BAĞLILIK VE DENETİMDE KALİTE ALGI DÜZEYİ
  Sayfalar 621 - 636
  Zeynep HATUNOĞLU , Nurettin KOCA
 7. MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 637 - 665
  Fatma TEMELLİ
 8. MALİYET YAPIŞKANLIĞININ PAY GETİRİSİNE ETKİSİ: TURİZM ALT SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 667 - 707
  Fatih GÜNAY , Levent KOŞAN
 9. ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ’NDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 709 - 738
  Ahmet Vecdi CAN , Şenol BARDİ
 10. BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ STANDARDI UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 739 - 771
  Mahmut CAN , Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
 11. MATEMATİK BİLGİ DÜZEYİNİN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSLERİNDEKİ BAŞARISINA ETKİSİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 773 - 786
  İbrahim AKSU , Tolga ORAL
 12. TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 787 - 817
  Burak ÖZDOĞAN , Batuhan Fatih MOLLAOĞULLARI
 13. CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE OF SELECTED QUOTED COMPANIES IN TURKEY
  Sayfalar 819 - 828
  Şükran GÜNGÖR TANÇ , Tuğba ÇETİNEL
 14. MÜKELLEFLERİN MALİ MÜŞAVİR ALGISI: GİRESUN ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 829 - 849
  Murat ÖZDEMİR , Menduh HAYTA
 15. KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİNİN BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
  Sayfalar 851 - 881
  İrfan Faruk TANIŞ , Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
 16. EFFECTS OF JOINT PRODUCTION ON PRODUCTION COSTS: BRICK FACTORY SAMPLE
  Sayfalar 883 - 910
  Ergin TEMEL , Fatih Coşkun ERTAŞ
 17. VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-2 ÇERÇEVESİNDE STOKLARIN İNCELENMESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI'NA GÖRE MUHASEBE UYGULAMALARI
  Sayfalar 911 - 947
  Abitter ÖZULUCAN , Ergin TEMEL
 18. FİNANSAL VARLIKLAR: VERGİ USUL KANUNU VE BÜYÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLEME VE MUHASEBELEŞTİRME
  Sayfalar 949 - 974
  Mehmet Maşuk FİDAN , İlknur ESKİN
 19. VEKALET TEORİSİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN VEKALET MALİYETLERİNİN MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI
  Sayfalar 975 - 987
  Elçin ŞİŞMANOĞLU , Durdane Tuğçe KARAYİĞİT , Selahattin KARABINAR
 20. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ: MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİ AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Sayfalar 989 - 1011
  Yavuz KILINÇ
Dizinler