Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |


MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)

ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591       Dergimizden haberler...

 • Dergimizin 2019 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (09/09/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (25/03/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki birinci sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (24/11/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 • Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 • Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 • DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 • CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 • DERGİMİZ ULAKBİM TR DİZİN'e KABUL EDİLMİŞTİR!  
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
Kapak Resmi


MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)

ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591       Dergimizden haberler...

 • Dergimizin 2019 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (09/09/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (25/03/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki birinci sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (24/11/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 • Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 • Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 • DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 • CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 • DERGİMİZ ULAKBİM TR DİZİN'e KABUL EDİLMİŞTİR!  
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

Cilt: 12 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 3 - Kas 2019
 1. UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: EGE BÖLGESİ’NDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 511 - 531
  Mehtap KARAKOÇ, Eser YEŞİLDAĞ
 2. MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ALINAN MUHASEBE EĞİTİMİNİN MUHASEBE MESLEĞİNE KATKISI: KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 533 - 557
  D. Ali KIZILYALÇIN
 3. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MÜKELLEFLERİNİN KALİTE ALGILARI: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 559 - 584
  Mehmet Emin Karabayır, Serkan MERİÇ
 4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 585 - 603
  Erdal YILMAZ, Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
 5. FUTBOL KULÜPLERİNİN NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA
  Sayfalar 605 - 624
  Mehmet BEYAZGÜL, Erdinç KARADENİZ
 6. MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILATIN ÖZELLİKLİ DURUMLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 625 - 649
  Çağrı AKSOY HAZIR
 7. TMS 2 STOKLAR STANDARDI’NIN ATIL KAPASİTE ANALİZİNE ETKİSİ
  Sayfalar 651 - 666
  Hasan ÖZYAPICI
 8. HİZMET İŞLETMELERİNDE STOK MALİYETLERİ VE HİZMETİN STOKLANMASI
  Sayfalar 667 - 687
  Pınar DALOĞLU
 9. FUTBOL KULÜPLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 689 - 710
  Davut AYGÜN, Elif ULUCENK
 10. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDAN DOĞAN KDV İADESİNİN VERGİ MEVZUATINDAKİ GELİŞİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 711 - 730
  İbrahim ÖZMEN, Hacı Arif TUNÇEZ
 11. YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE TELİF HAKLARININ MUHASEBE BOYUTU
  Sayfalar 731 - 744
  Ali haydar GÜNGÖRMÜŞ, Ahmet FIRAT
 12. FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIYLA UYUMLU OLMASI AMACIYLA TEKDÜZEN HESAP PLANININ GÜNCELLENMESİNE YÖNELİK KGK TARAFINDAN YAYIMLANAN TASLAK METNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 745 - 785
  Nalan AKDOGAN
 13. FAİZSİZ FİNANSAL ARAÇLARDA ÖLÇÜM SORUNLARI
  Sayfalar 787 - 807
  İlker GÜLENÇER, Emrah ERTUGAY, Rabia Kübra TÜNEL
 14. DENETİM 4.0 VE ÖTESİ
  Sayfalar 809 - 834
  Melih ERDOĞAN
 15. FİNANSAL DURUM TABLOSU UNSURLARININ ÖLÇÜM ESASLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 835 - 855
  Hatice Pınar KAYA
 16. MSUGT, TMS/TFRS VE BOBİ FRS AÇISINDAN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 857 - 884
  Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI, İsmail BEKÇİ
 17. TEKNOLOJİK İŞSİZLİK PROBLEMİNE MALİ ÇÖZÜM: ROBOT VERGİSİ VE TÜRKİYE’DEKİ POTANSİYELİ
  Sayfalar 885 - 906
  Mehmet ELA
 18. SUKUK VE ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 907 - 927
  Ali DERAN, Beyhan BELLER DİKMEN
Dizinler