Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |


MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)

ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591       Dergimizden haberler...

 • Dergimizin 2020 yılındaki ilk sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (30/12/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (09/09/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (25/03/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki birinci sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (24/11/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 • Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 • Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 • DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 • CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 • DERGİMİZ ULAKBİM TR DİZİN'e KABUL EDİLMİŞTİR!  
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
Kapak Resmi


MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)

ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591       Dergimizden haberler...

 • Dergimizin 2020 yılındaki ilk sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (30/12/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (09/09/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (25/03/2019)
 • Dergimizin 2019 yılındaki birinci sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (24/11/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 • Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 • Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 • DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 • CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 • DERGİMİZ ULAKBİM TR DİZİN'e KABUL EDİLMİŞTİR!  
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

Cilt: 13 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - 1 Tem 2020
 1. MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN BENEİSH MODELİ YARDIMIYLA ÖLÇÜLMESİ: BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ENDEKSİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 195 - 214
  Mehmet GÜNER , Ersin KURNAZ
 2. MUHASEBE AÇISINDAN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK VE ETİK KAVRAMLARI
  Sayfalar 215 - 232
  Nezih TAYYAR , Fatma AKYÜZ , Tolga YEŞİL , Yeliz USLU , Ebru KARA
 3. MESLEKİ YETERLİLİK AÇISINDAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSLERİNİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÖZ YETERLİLİKLE OLAN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 233 - 255
  Erkin Nevzat GÜDELCİ
 4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MÜŞTERİ KÂRLILIK ANALİZİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 257 - 280
  Vedat EKERGİL , Ezgi POLAT
 5. MUHASEBE DENETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DENETİM YAZILIMLARI
  Sayfalar 281 - 308
  Züleyha YILMAZ SOĞUKSU
 6. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: BİR OSB ÖRNEĞİ
  Sayfalar 309 - 335
  Enver BOZDEMİR , Ebru DEMİR
 7. TMS-23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI; MURABAHA SUKUKU’NUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 337 - 351
  Ali ANTEPLİ
 8. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR VAKA ANALİZİ
  Sayfalar 353 - 376
  Alp AYTAÇ , Adem ÇABUK
 9. RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ KAPSAMINDA ETKİNLİK ŞARTININ RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
  Sayfalar 377 - 400
  Gözde BABAOĞLU , Erkan ÖZTÜRK
 10. SİLSİLE HALİNDEKİ MUHASEBE HİLELERİNİN ETKİLERİ VE FİNANSAL TABLOLARA YANSIMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Sayfalar 401 - 427
  Mete YİĞİTLER , Rabia AKTAŞ , Koray KAYALIDERE
 11. KRİPTO VARLIKLAR VE IFRS KAPSAMINDA KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 429 - 451
  Filiz YÜKSEL
 12. GELENEKSEL BÜTÇELEME SÜRECİNE ALTERNATİF: BÜTÇELEME ÖTESİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 453 - 476
  Abdullah Kürşat Kürşat MERTER , Gökhan ÖZER
 13. ÇALIŞAN BULUŞLARINDA BULUŞTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN, ÇALIŞANA ÖDENECEK BEDELİN BELİRLENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 477 - 494
  Ayşegül İPEK , Şükrü DOKUR
 14. KONKORDATO SÜRECİNİN İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNE KATKISI
  Sayfalar 495 - 515
  Filiz ÖZŞAHİN KOÇ , Şaban UZAY
Dizinler