Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu


             Dergimiz Hakkında

MUVU Dergisi yalnızca Dergipark sistemi üzerinden makale kabul etmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmektedir. Hakem değerlendirmeleri kör hakemlik sistemi gerçekleştirilmektedir. Tayin edilmiş olan hakemlere tanınan değerlendirme süresi 4 haftadır.

Yazarlar tüm süreç içinde ivedilikle bilgilendirilmektedir. 

MUVU Dergisi yılda üç defa (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.

 

            Dergimizden Haberler & Duyurular 

 • Dergimizin 2020 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (08/05/2020)
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

 


            Önceki Haberler & Duyurular

 1. Dergimizin 2020 yılındaki ilk sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (30/12/2019)
 2. Dergimizin 2019 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (09/09/2019)
 3. Dergimizin 2019 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (25/03/2019)
 4. Dergimizin 2019 yılındaki birinci sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (24/11/2018)
 5. Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 6. Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 7. Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 8. 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 9. Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 10. DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 11. CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 12. Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN'e kabul edilmiştir!  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu
Kapak Resmi


             Dergimiz Hakkında

MUVU Dergisi yalnızca Dergipark sistemi üzerinden makale kabul etmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmektedir. Hakem değerlendirmeleri kör hakemlik sistemi gerçekleştirilmektedir. Tayin edilmiş olan hakemlere tanınan değerlendirme süresi 4 haftadır.

Yazarlar tüm süreç içinde ivedilikle bilgilendirilmektedir. 

MUVU Dergisi yılda üç defa (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.

 

            Dergimizden Haberler & Duyurular 

 • Dergimizin 2020 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (08/05/2020)
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

 


            Önceki Haberler & Duyurular

 1. Dergimizin 2020 yılındaki ilk sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (30/12/2019)
 2. Dergimizin 2019 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (09/09/2019)
 3. Dergimizin 2019 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (25/03/2019)
 4. Dergimizin 2019 yılındaki birinci sayısı olan Mart sayısı yayındadır. (24/11/2018)
 5. Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 6. Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 7. Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 8. 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 9. Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 10. DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 11. CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 12. Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN'e kabul edilmiştir!  
Cilt: 13 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - 1 Tem 2020
 1. MUHASEBE MANİPÜLASYONUNUN BENEİSH MODELİ YARDIMIYLA ÖLÇÜLMESİ: BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ENDEKSİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 195 - 214
  Mehmet GÜNER , Ersin KURNAZ
 2. MUHASEBE AÇISINDAN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK VE ETİK KAVRAMLARI
  Sayfalar 215 - 232
  Nezih TAYYAR , Fatma AKYÜZ , Tolga YEŞİL , Yeliz USLU , Ebru KARA
 3. MESLEKİ YETERLİLİK AÇISINDAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSLERİNİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÖZ YETERLİLİKLE OLAN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 233 - 255
  Erkin Nevzat GÜDELCİ
 4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MÜŞTERİ KÂRLILIK ANALİZİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 257 - 280
  Vedat EKERGİL , Ezgi POLAT
 5. MUHASEBE DENETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DENETİM YAZILIMLARI
  Sayfalar 281 - 308
  Züleyha YILMAZ SOĞUKSU
 6. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: BİR OSB ÖRNEĞİ
  Sayfalar 309 - 335
  Enver BOZDEMİR , Ebru DEMİR
 7. TMS-23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI; MURABAHA SUKUKU’NUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 337 - 351
  Ali ANTEPLİ
 8. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR VAKA ANALİZİ
  Sayfalar 353 - 376
  Alp AYTAÇ , Adem ÇABUK
 9. RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ KAPSAMINDA ETKİNLİK ŞARTININ RASYO ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
  Sayfalar 377 - 400
  Gözde BABAOĞLU , Erkan ÖZTÜRK
 10. SİLSİLE HALİNDEKİ MUHASEBE HİLELERİNİN ETKİLERİ VE FİNANSAL TABLOLARA YANSIMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Sayfalar 401 - 427
  Mete YİĞİTLER , Rabia AKTAŞ , Koray KAYALIDERE
 11. KRİPTO VARLIKLAR VE IFRS KAPSAMINDA KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 429 - 451
  Filiz YÜKSEL
 12. GELENEKSEL BÜTÇELEME SÜRECİNE ALTERNATİF: BÜTÇELEME ÖTESİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 453 - 476
  Abdullah Kürşat Kürşat MERTER , Gökhan ÖZER
 13. ÇALIŞAN BULUŞLARINDA BULUŞTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN, ÇALIŞANA ÖDENECEK BEDELİN BELİRLENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 477 - 494
  Ayşegül İPEK , Şükrü DOKUR
 14. KONKORDATO SÜRECİNİN İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNE KATKISI
  Sayfalar 495 - 515
  Filiz ÖZŞAHİN KOÇ , Şaban UZAY
Dizinler