Amaç ve Kapsam

Misyonumuz
Muhasebe ve Vergi alanında nitelikli bilimsel çalışmaların zamanında, şeffaf ve güvenilir bir süreçten geçirilerek, etik değerlere, yazım kuralları ve yayın koşullarına uygun olarak değerlendirilerek; bilimsel içerikli, güçlü yayıncılık hedefi ile uluslararası ölçekte saygın bir akademik dergi olmaktır.


Vizyonumuz
Muhasebe ve Vergi alanlarında uluslararası, saygın ve kaliteli bir bilim dergisi olmaktır. 

Dergimizin kapsamını Muhasebe ve Vergi alanı ile doğrudan veyahut disiplinlerarası temelde ilişkilendirilmiş fakat Muhasebe ve Vergi yönü ağır basan çalışmalar oluşturmaktadır.


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new