Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Türkiye Büyük Millet Meclisi 0000-0002-0641-6352 Türkiye
Finansal Bilgi Yönetimi, Finansal Muhasebe, Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Muhasebesi, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe

Editörler

Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Türkiye Büyük Millet Meclisi 0000-0002-0641-6352 Türkiye
Finansal Bilgi Yönetimi, Finansal Muhasebe, Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Muhasebesi, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe
Prof. Dr. Ganite KURT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0001-6438-2501 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Muhasebe Alan Editörü

Doç. Dr. Hüseyin TEMİZ SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0735-8884 Türkiye
Finansal Bilgi Yönetimi, Kurumsal Yönetişim, Uluslararası Muhasebe

Vergi Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Rükan Kutlu KORLU İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5103-7573 Türkiye
Bütçe ve Mali Planlama

Editör Yardımcıları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. İsmail Hakkı ÜNAL İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4465-9045 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Teknik Editör

Arş. Gör. İsmail Hakkı ÜNAL İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4465-9045 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dil Editörü

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yayın Kurulu Sekreteri

Öğretim Görevlisi Can FİDANCAN NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0002-5724-1919 Türkiye
Muhasebe, Denetim, Finansal Muhasebe, İç Kontrol, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new