Makaleler


İ. ÜNAL, F. ÖZDEMİR
MUHASEBE ÖĞRETİMİNDE MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂNIN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Muhasebe ve Denetime Bakış, (2020)
F. ÖZDEMİR
FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ BİLGİ ASİMETRİSİNİ AZALTICI ROLÜNE DAİR TEORİK İNCELEME, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2019)
Y. GÜLTEKİN, F. ÖZDEMİR, İ. VARICI
Kripto Para Birimlerinin Piyasa Değerlerindeki Değişimlerin Analizi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. KARAHAN GÖKMEN, F. ÖZDEMİR
Kurum Mükellefiyeti Tesis Ettirmiş Adi Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) ve Bu Ortaklıklarda Tasfiye ve Kar Payının Belirlenmesi, The Journal of International Scientific Researches, (2018)
F. ÖZDEMİR, E. BULUT, İ. ÜNAL
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısı ve Akademik Başarıları, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
F. ÖZDEMİR, T. TOKSÖZ, F. GÜREL
İşletmelerin Ölçekleri İle Tercih Ettikleri Muhasebe Politikaları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
M. KARAHAN GÖKMEN, F. ÖZDEMİR
LOJİSTİĞİN EVRİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YÖNÜNDEN LOJİSTİK ÖĞRETİMİ, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
A. ÖZULUCAN, F. ÖZDEMİR
AKILLI KARTLAR İLE YAPILAN MAL VE HİZMET SATIŞLARININ TMS-18 HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-RECOGNITION OF SOLD GOODS AND SERVICES BY SMART CARDS WITHIN TMS-18 REVENUE STANDARD, Öneri Dergisi, (2012)