Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |


Değerli bilim insanları, Derginin yoğunluk durumu dikkate alındığında, çalışmaların değerlendirme ve yayın sürecinin ortalama bir yıl sürdüğünü belirtmek isteriz. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarların ana sayfamızda yer alan TR Dizin değerlendirme süreçlerine ait uyarılara, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarına ve dergimizin yazım kurallarına dikkat etmelerini rica ederiz. Derginin yayın dili Türkçedir.
Diğer taraftan 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
KSBD Yayın Kurulu

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli bilim insanları, Derginin yoğunluk durumu dikkate alındığında, çalışmaların değerlendirme ve yayın sürecinin ortalama bir yıl sürdüğünü belirtmek isteriz. Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.
Dergimize çalışmalarını gönderecek değerli yazarların ana sayfamızda yer alan TR Dizin değerlendirme süreçlerine ait uyarılara, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararlarına ve dergimizin yazım kurallarına dikkat etmelerini rica ederiz. Derginin yayın dili Türkçedir.
Diğer taraftan 2020 yılından itibaren uygulanmaya koyulan TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
KSBD Yayın Kurulu
Cilt 12 - Sayı 23 - 28 Ara 2020
 1. XIX. Yüzyılda Musul'da Kolera Vakaları (1847-1902)
  Sayfalar 284 - 300
  Oktay KARAMAN
 2. Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Turist Rehberleri Üzerindeki Etkileri: Ankara Turist Rehberleri Odası Örneği
  Sayfalar 301 - 321
  Ertuğrul DÜZGÜN, Asena KURT
 3. Yabancı İşlemleri ile BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 322 - 336
  Erkan USTAOĞLU
 4. Nişanlılar Romanında Salgının Tarihi Gerçekliği ve Kurguya Yansıyan Dehşeti
  Sayfalar 337 - 349
  Canan OLPAK KOÇ
 5. Göç ve Kalkınma İlişkisine Yönelik Bir İnceleme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Ağ Analizi
  Sayfalar 350 - 367
  Süha ÇELİKKAYA, Muhammet ATİLA
 6. Birinci Meclis’te Bir Muhalif: Mersinli Cemal Paşa
  Sayfalar 368 - 382
  Süleyman TEKİR, Gürkan POLAT
 7. Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Yeşil Lojistik: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
  Sayfalar 383 - 396
  Emrullah METE
 8. Türkiye’de Elektronik Devletten Dijital Devlete Doğru
  Sayfalar 397 - 416
  Hasan KARASOY, Pelin BABAOĞLU
 9. Eleştirel Jeopolitik Çerçevesinde Akıllı Şehirler ve Şehir Jeopolitiği
  Sayfalar 417 - 433
  Mehmet Cem OĞULTÜRK, Güngör ŞAHİN
 10. COVID-19 Pandemisinin Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: Vaka ve Ölümlerin Yoğun Olduğu Ülkeler ile Türkiye İncelemesi
  Sayfalar 434 - 453
  Kübra SAKA ILGIN, Salim Sercan SARI
 11. Kamu Yönetimi Alanında Yazılan Etik Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Sayfalar 454 - 472
  Esra Nur TUĞAN, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
 12. Okul Psikolojik Danışman Adaylarının Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Danışmanlık Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 473 - 491
  Enver SARI, Yasemin ÇAKIR
 13. Kriz Yönetiminde Etkili Liderlik Tarzının Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
  Sayfalar 492 - 514
  Aysegül DÜZGÜN
 14. Türkiye ve AB Ülkelerinin AR-GE Verimliliklerinin Entropi-EATWOS Yöntemleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 515 - 533
  Hatice DOĞAN
 15. Sigorta Sözleşmeleri Standardına Göre Sigorta Muhasebesi
  Sayfalar 534 - 548
  Adem YILDIRIM, Cengiz ERYILMAZ, Ulukan BÜYÜKARIKAN
 16. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimlerinde Trabzon Sancağı (İttihatçı-İtilafçı Mücadelesi)
  Sayfalar 549 - 566
  Aslıhan KILINÇ
 17. Psikolojik Tipler Ve Jung Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 566 - 579
  Cem GÜLCAN
Dizinler
Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.