Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |

77.509

253.547

Değerli bilim insanları, 

Dergimizin Sonbahar 2019 sayısı için makale kabulü tamamlanmış olup, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine geçilmiştir.

Süreçte makalesi bulunan kıymetli yazarlarımızın, Dergipark sistemi üzerinde gönüllü olarak hakemlik yapan ve rastgele seçilen değerli öğretim üyeleri üzerinde herhangi bir zorlayıcılığımızın olmadığı gerçeğinden hareketle sabırlı olmalarını umar, ilgi ve anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Not: Haziran ayında yayınlanacak İlkbahar 2020 sayısı için makale kabulüne, Sonbahar 2019 sayısının yayınlanmasından sonra başlanacaktır.

...

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK DEĞERLİ YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(28.02.2018 - 2018/ 01)


KARAR:3. Dergide yayımlanacak makalelerden intihal raporu istenmesi ve dergide intihal için %20’nin altında benzerlik olması,  5. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanacak sayılarda aynı yazarın makalelerinin art arda yayınlanmaması,


6. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerin dergiye kabul edilmemesi, bildiriden oluşturulan makalelerin de sunum tarihinden en az 3 (üç) yıl sonra dergiye kabul edilmesi,


7.  2018 yılı 19. sayıdan itibaren aynı sayıda hem hakem hem yazar olarak görev alınmaması, yayınlanacak sayıda hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanmaması; makale yazarının da hakem olarak atanmaması,


8.  …Sempozyumlar için özel sayı yayımlanmaması kararlaştırılmıştır. 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Giresun University |
Cover Image

77.509

253.547

Değerli bilim insanları, 

Dergimizin Sonbahar 2019 sayısı için makale kabulü tamamlanmış olup, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine geçilmiştir.

Süreçte makalesi bulunan kıymetli yazarlarımızın, Dergipark sistemi üzerinde gönüllü olarak hakemlik yapan ve rastgele seçilen değerli öğretim üyeleri üzerinde herhangi bir zorlayıcılığımızın olmadığı gerçeğinden hareketle sabırlı olmalarını umar, ilgi ve anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Not: Haziran ayında yayınlanacak İlkbahar 2020 sayısı için makale kabulüne, Sonbahar 2019 sayısının yayınlanmasından sonra başlanacaktır.

...

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK DEĞERLİ YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(28.02.2018 - 2018/ 01)


KARAR:3. Dergide yayımlanacak makalelerden intihal raporu istenmesi ve dergide intihal için %20’nin altında benzerlik olması,  5. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanacak sayılarda aynı yazarın makalelerinin art arda yayınlanmaması,


6. 2018 yılı 19. sayıdan itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerin dergiye kabul edilmemesi, bildiriden oluşturulan makalelerin de sunum tarihinden en az 3 (üç) yıl sonra dergiye kabul edilmesi,


7.  2018 yılı 19. sayıdan itibaren aynı sayıda hem hakem hem yazar olarak görev alınmaması, yayınlanacak sayıda hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanmaması; makale yazarının da hakem olarak atanmaması,


8.  …Sempozyumlar için özel sayı yayımlanmaması kararlaştırılmıştır. 

Volume 11 - Issue 20 - Jun 2019
 1. Lise Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1 - 14
  Bünyamin Çetinkaya, Fikret Gülaçtı, Zeynep Çiftçi
 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Karşı Tutumları: Eskişehir İli Örneği
  Pages 15 - 27
  Döndü Neslihan Bay
 3. Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturmada Öğretmenlerin Sosyal ve Duygusal Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 29 - 44
  Emre Sönmez, Elçin Ayaz
 4. Psikolojik Dışlanma ve Sosyal Dışlanma Arasındaki Farklılık: Benlik Değeri, Yalnızlık ve Genel Aidiyet Duygusu Üzerindeki Etkileri
  Pages 45 - 55
  Mehmet KAVAKLI
 5. Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı (Pik) İle Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon İle İncelenmesi
  Pages 57 - 74
  SEVAL KIZILDAĞ, ÇİĞDEM AKIN ARIKAN, Muharrem KOÇ
 6. Genç Tüketicilerin Yeşil Ürünlere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Giresun Üniversitesinde Bir Uygulama*
  Pages 75 - 88
  ARZU DENİZ ÇAKIROĞLU, AYŞE ÖZCAN, METİN ÇAKIROĞLU
 7. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Deneyim Sürelerine Göre Haksız Rekabetin Değerlendirilmesi: Giresun İl Merkezinde Bir Araştırma
  Pages 89 - 109
  Beyhan BELLER DİKMEN
 8. Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımlarında Bulanık Mantık Yaklaşımı
  Pages 111 - 137
  Cevdet Özmen
 9. Arıcılık Malzemeleri Üretiminde Bulanık Doğrusal Programlama Kullanımı: Werners Yaklaşımı
  Pages 139 - 155
  Mustafa ÖZKAN
 10. Taşeron İşçilerinin Kadroya Alınması Bağlamında Türk Kamu Personel Rejiminin Gelişim Süreci
  Pages 157 - 175
  Paşa Bozkurt
 11. Duygusal Emeğin Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisi: Özbenlik Çelişki Teorisi Çerçevesinde Bir Analiz
  Pages 177 - 192
  UTKU Güğerçin
 12. İMRAHOR CAMİ ve RESTORASYON ÖNCESİ TESPİT ÇALIŞMASI
  Pages 193 - 214
  Zeynep Emel Ekim
 13. Bizans İmparatorluğu’nda İpeğin Rolü ve Kullanımı
  Pages 215 - 233
  Emrullah Kaleli
Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.