ISSN: 2149-2239
e-ISSN: 2149-2239
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kapak Resmi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yayını olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

RTEÜSBD yazım şablonu için tıklayınız.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında araştırma, teorik ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (RTEÜSBD) yılda bir cilt halinde; her ciltte iki sayı (Haziran ve Aralık sayıları) olmak üzere yayımlanmaktadır.2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

ERP Sistemleri’nin İşletme Performansına Etkisinin Örgütsel ve ERP Faktörleri Açısından İncelenmesi; Erzurum İli Uygulaması

____________________ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ |  ISSN 2149-2239 ____________________