Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi |


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yayın organı olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Son Sayı düğmesi sizleri dergimizin kapak, içindekiler ve jenerik bilgileri dosyasının da bulunduğu son sayımızın tam haline götürür.

Sizleri açık erişimli sayı ve makalelerimizle baş başa bırakıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi |
Kapak Resmi


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yayın organı olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Son Sayı düğmesi sizleri dergimizin kapak, içindekiler ve jenerik bilgileri dosyasının da bulunduğu son sayımızın tam haline götürür.

Sizleri açık erişimli sayı ve makalelerimizle baş başa bırakıyoruz.