ISSN: 2149-2239
e-ISSN: 2149-2239
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yayını olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  araştırma, teorik ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

Açık erişim politikasını benimseyen dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.


2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

ÖĞRENCİLERİN ENERJİ TASARRUFU DAVRANIŞLARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

MAHLASNAMELERDE GENÇ ŞAİRLERE ÖĞÜTLER

Araştırma Makalesi

ENERJİ TÜKETİMİNİN GELİR VE NET TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

____________________ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ |  ISSN 2149-2239 ____________________