Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 677 - 688 2019-08-28

Kripto Para Birimlerinin Piyasa Değerlerindeki Değişimlerin Analizi
Analysis of Changes in The Market Values of Cryptocurrencies

Yaşar GÜLTEKİN [1] , Fevzi Serkan ÖZDEMİR [2] , İdris VARICI [3]


Kripto para birimleri; paranın piyasaya sürülmesi ve kullanıcıları arasındaki transfer işlemlerinde kriptografiyi kullanan elektronik para birimleridir. 2009 yılında ilk kez Satoshi Nakamoto tarafından teknik altyapısı kurularak piyasadaki yerini alan Bitcoin’in ardından şifreleme algoritmaları, işlem kanıtları ve madencilik faaliyetine konu olmaları bakımından farklı özelliklere sahip yüzlerce kripto para birimi ortaya çıkmıştır. Bu para birimleri, tarihsel süreçte bir yatırım aracı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde, bu para birimleri ile işlem yapan piyasalar oluşmuş ve 2017 yılı başı itibariyle toplamda yaklaşık 17,7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşılmıştır. 2016 yılı başına kadar bu piyasa değerinin %90’lık kısmından fazlasına sahip olan Bitcoin’in piyasa payı gün geçtikçe azalmış ve bu da piyasayı oluşturan diğer para birimlerinin incelenmesini gerekli hale getirmiştir.

                Bu çalışma 01.01.2017 tarihinde piyasada bulunan ve piyasa değeri en yüksek on kripto para biriminin günlük fiyat değişimleri ile piyasa değeri bakımından ilk yüzü oluşturan kripto para birimlerinin fiyat değişimleri arasında korelasyon olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda, piyasada bulunan kripto para birimlerinin değer değişimi açısından toplu mu yoksa ayrık mı hareket ettiği tespit edilecek ve yorumlanacaktır. Çalışmaya konu olan para birimlerinin fazlalığı nedeniyle veriler 2016 takvim yılı için toplanmış ve analiz edilmiştir. 

                Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Yatırım, Analiz.

                JEL Sınıflandırması: G11.

Cryptocurrencies; are electronic currencies that use cryptography in the processes of transferring money between their users and coinage. In 2009, for the first time, Satoshi Nakamoto established the technical infrastructure of Bitcoin and afterwards hundreds of crypto-currency units with different features in terms of encryption algorithms, transactional evidence and mining activity had been emerged in the market. These currencies have also been started to be used as an investment tool in the historical process. Nowadays, the markets that deal with these currencies have formed and reached a market value of approximately $ 17.7 billion as of the beginning of 2017. The market share of Bitcoin, which had more than 90% of this market value until the beginning of 2016, decreased day by day, which made it necessary to examine other currencies forming the market

This study was carried out to determine whether there is a correlation between the daily price changes of the ten highest cryptographic currencies on the market on 01.01.2017 and the price changes of the first cryptographic currencies in terms of market value. As a result of the study, it will be determined and interpreted whether the crypto currencies in the market move in aggregate or discrete in terms of value exchange. Due to the surplus of the currencies to be worked, the data are collected and analyzed for 2016 calendar year.

   Keywords: Cryptocurrency, investment, analysis

JEL Classification: G11

 • Ametrano, Ferdinando M. "Hayek money: The cryptocurrency price stability solution." (2016).
 • Bouoiyour, Jamal and Refk Selmi. "What Does Bitcoin Look Like?." Annals of Economics & Finance 16.2 (2015).
 • Çetin, Ali Cüneyt. "Markowitz Kuadratik Programlama ile Optimal Portföy Seçimi." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12.1 (2007).
 • De Leo, Michael J. and William Stull, “Does the Velocity of Bitcoins Effect the Price Level of Bitcoin?”,http://www.academia.edu/8210293/Does_the_Velocity_of_Bitcoins_Effect_the_Price_Level_ of_Bitcoin (20.10.2016)
 • Demirtaş, Özgür ve Zülal Güngör. "Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama." Journal of Aeronautics and Space Technologies 1.4 (2004).
 • Doguet, Joshua J. “The Nature of the Form: Legal and Regulatory Issues Surrounding the Bitcoin Digital Currency System”, Louisiana Law Review, 73:4, 2012.
 • Gandal, Neil and Hanna Halaburda. "Competition in the Cryptocurrency Market." (2014).
 • Glaser, Florian et al., “Bitcoin-Asset or Currency? Revealing Users' Hidden Intentions.” ECIS 2014 Proceedings, 2014.
 • Grinberg, Reuben. "Bitcoin: An innovative alternative digital currency." Hastings Sci. & Tech. LJ 4 (2012).
 • Hanley, Brian P. "The False Premises and Promises of Bitcoin." arXiv preprint rXiv:1312.2048 (2013).
 • Hayes, Adam. "Cryptocurrency Value Formation: An Empirical Analysis Leading to a Cost Of Production Model for Valuing Bitcoin." (2016).
 • Hayta, Ateş Beyazıt “Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algısına Etki Eden Psikolojik Önyargılar”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 183, 2014.
 • Keynes, John M. General Theory of Employment, Interest And Money, Atlantic Publishers & Dist.,2016.
 • Kristoufek, Ladislav , ” What Are The Main Drivers of The Bitcoin Price? Evidence from Wavelet Coherence Analysis.” PloS ONE, 2015.
 • Li, Xin and Chong Alex Wang. "The technology and economic determinants of cryptocurrency exchange rates: The case of Bitcoin." Decision Support Systems 95 (2017).
 • Markowitz, H., “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Vol 7, 77-91,1952.
 • Mitsuru, Iwamura,; Kitamura, Yukinobu; Matsumoto, Tsutomu. Is Bitcoin the Only Cryptocurrency in the Town? Economics of Cryptocurrency and Friedrich A. Hayek. 2014.
 • Mitsuru, Iwamura et al. "Can we stabilize the price of a Cryptocurrency?: Understanding the design of Bitcoin and its potential to compete with Central Bank money." (2014).
 • Polasik, Michal et al. "Price fluctuations and the use of Bitcoin: An empirical inquiry." International Journal of Electronic Commerce 20.1 (2015).
 • Van Alstyne, Marshall. "Why Bitcoin Has Value?" Communications of the ACM 57.5 (2014).
 • Yermack, David. “Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal”. No. w19747. National Bureau of Economic Research, 2013.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yaşar GÜLTEKİN
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0641-6352
Yazar: Fevzi Serkan ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1825-0289
Yazar: İdris VARICI
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Gülteki̇n, Y , Özdemi̇r, F , Varıcı, İ . (2019). Kripto Para Birimlerinin Piyasa Değerlerindeki Değişimlerin Analizi . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 677-688 . DOI: 10.18657/yonveek.448639