Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek


- Aşağıda belirtilen dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar, değerlendirme aşamasına kesinlikle alınmayacaktır.

İlk yüklenen dosyada yazar bilgileri yer almamalıdır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %25 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların makaleleri, yayına kabul alması halinde gönderecekleri nihai dosyada "ORCID" numaralarını, yazar katkı oranlarını, çıkar çatışması beyanlarını  (örnek makale formatında olduğu gibi kaynakça öncesinde) eklemeleri gerekmektedir.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek
Kapak Resmi


- Aşağıda belirtilen dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar, değerlendirme aşamasına kesinlikle alınmayacaktır.

İlk yüklenen dosyada yazar bilgileri yer almamalıdır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %25 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların makaleleri, yayına kabul alması halinde gönderecekleri nihai dosyada "ORCID" numaralarını, yazar katkı oranlarını, çıkar çatışması beyanlarını  (örnek makale formatında olduğu gibi kaynakça öncesinde) eklemeleri gerekmektedir.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cilt 27 - Sayı 3 - 25 Ara 2020
 1. Halka Açılmada Sermaye Artırımı Yoluyla Satışa Hazır Bekletilen Payların Satışının Pay Getirilerine Etkileri
  Sayfalar 387 - 403
  Arif SEZGİN, Sinan AYTEKİN
 2. Denetim Komitesinin İç Denetim Birimi Çalışmalarına Etkisi: Türkiye’de İç Denetim Birimi Yöneticilerinin Algısı Araştırması
  Sayfalar 405 - 424
  Batuhan MOLLAOĞULLARI, Semra ÖNCÜ
 3. Tedarik Zinciri Süreçlerinin Ölçüm ve İyileştirilmesinde Bir SCOR Modeli Uygulaması
  Sayfalar 425 - 444
  Cengiz YILMAZ, Bahadır ATSAN, Tuğba SARI
 4. Bütünleşik KFG Yaklaşımı ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Tasarımı: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama
  Sayfalar 445 - 477
  Çiğdem SOFYALIOĞLU, Eray KAÇMAZ
 5. Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: The Case of Bakhtar Bank Transforming into Islamic Bank of Afghanistan
  Sayfalar 479 - 493
  Erdal ARSLAN, Ali BORA, Abdul Hasib AMANAT
 6. Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
  Sayfalar 495 - 510
  Hamza ÇEŞTEPE, Ersin ARSLAN, Murat YAZICI
 7. Türki̇ye’de Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇ği̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Yapısal Etmenler Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme
  Sayfalar 511 - 534
  Hande ŞAHİN, Sevgi PALTA
 8. Bulanık VIKOR Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: Türk Kimya Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 535 - 555
  Hasan YAVUZ, Ahmet ÖZTEL, Yaşar ÖZ
 9. Çalışanların Toksik Liderlik Boyutlarına İlişkin Algılarının Stres Boyutları Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 557 - 572
  Sonay YILMAZ, İsmail BAKAN, Halil İbrahim OLUCAK
 10. The Relationship Between Stock Prices and the Real Exchange Rate Index in BRICS Countries: Symmetric and Asymmetric Causality Analysis
  Sayfalar 573 - 586
  Mehmet SONGUR, Burak SERTKAYA
 11. Sosyal Sermaye, Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki Aracılık Etkisi: Batman Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 587 - 606
  Muhammed Mahsun ŞAHİN, Osman YILMAZ
 12. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye’de Laiklik ve Din Eğitimi Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 607 - 625
  Mutlu SESLİ
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Sağlık Sektöründe Güvenlik Kültürü Üzerindeki Etkilerinin Analizi
  Sayfalar 627 - 644
  Rıdvan KESKİN, Özgür Hakan ÇAVUŞ
 14. Bankacılıkta Dijital Dönüşümle Değişen Müşteri Deneyimi: Müşteri Sadakati, Memnuniyeti ve Tavsiye Eğilimine Yansımaları
  Sayfalar 645 - 663
  Samet AYDIN, Ecem ONAYLI
 15. Economic Growth and Foreign Direct Investment in the United States: A Granger Causality Analysis
  Sayfalar 665 - 679
  Serdar ÖZTÜRK, Seher SULUK
 16. Yeni Para Politikası Yaklaşımı Çerçevesinde Kullanılan Rezerv Opsiyon Mekanizması Etkinliğinin Analizi
  Sayfalar 681 - 702
  Nurbanu YILDIZ, Başak KARŞIYAKALI, Üzeyir AYDIN
 17. Ulusal Kültür, Örgüt Kültürü ve İş Güvenliği Kültürü İlişkisi: Hofstede’nin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma Boyutları Açısından Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 703 - 724
  Ümit Deniz İLHAN, Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ
 18. Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri: Dolar ve Euro Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 725 - 740
  Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK, Koray KAYALIDERE
 19. Türkiye ve Dünya Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: Yayılma Endeksi Yaklaşımı
  Sayfalar 741 - 758
  Zeliha CAN ERGÜN, Can KARABIYIK
Dizinler