Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %30 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek
Kapak Resmi


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %30 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cilt 26 - Sayı 3 - 25 Ara 2019
 1. Nitelikli Kamu Görevlisi Yetiştirme: Ahlak Eksenli Bir Değerlendirme
  Sayfalar 711 - 726
  Ahmet Hamdi AYDIN , Ömer ÇAMUR
 2. Analyzing Relationship Between Unemployment and Growth For Selected OECD Countries Through Panel Data
  Sayfalar 727 - 744
  Kubilay Çağrı YILMAZ , Ahmet Tayfur AKCAN , Volkan ALPTEKİN
 3. İlişkisel Sözleşmeler Bağlamında Vatandaş Güveni ve Devlet Bütçesi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması
  Sayfalar 745 - 762
  Ayşe ATILGAN YAŞA , Kâmil TÜĞEN
 4. Neoliberalizm ve Yerel Yönetişim Bağlamında Kamu Özel Sektör İşbirliklerinin Yerel Girişimcilik Üzerine Etkileri
  Sayfalar 763 - 782
  Burcu GEDİZ ORAL , Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
 5. İşsizlik ile Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Düzey-2 Bölgeleri İçin Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 783 - 799
  Efdal POLAT
 6. Adli Muhasebe: Adli Muhasebecilik Mesleği Yetkinlikleri, Önemi ve Türkiye’deki Yeri
  Sayfalar 801 - 813
  Hakan ARACI , Ece ÇEVİK ÖZCAN
 7. İşletme Performanslarının Karşılaştırılması: BIST’te Promethee Yöntemiyle Bir Uygulama
  Sayfalar 815 - 832
  Sevinç GÜLER ÖZÇALIK , Hüseyin ÇAVDAR
 8. Sektörel Güven Endeksleri ve BİST Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
  Sayfalar 833 - 849
  İsmail CANÖZ , Aylin ERDOĞDU
 9. OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ile Kalkınma Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 851 - 866
  Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ , Hakkı ODABAŞ , Yunus Emre YAYLA
 10. Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kredi İlişkisi
  Sayfalar 867 - 877
  Mehmet ALTUNTAŞ
 11. Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerinin Moderatör Rolü
  Sayfalar 879 - 902
  Melissa CAGLE , Ahmet ÖZEN
 12. Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama
  Sayfalar 903 - 917
  Mustafa MACİT , Arif Selim EREN , Mesut KARAMAN , İbrahim Enes DEMİR
 13. Tokat İlinin Kentsel Rekabet Edebilirliğinin TR83 Bölgesi Kapsamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 919 - 936
  Mustafa Necati ÇOBAN
 14. Lidere Güven Algısının İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlık Algısının Aracı Rolü
  Sayfalar 937 - 954
  Ömer Erdem KOÇAK , Serdar YENER
 15. Kültürel Zekanın Girişimcilik Yönelimine Etkisi: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma
  Sayfalar 955 - 968
  Ümmügülsüm KOYUNCU , Buket AKDÖL
Dizinler