Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %30 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek
Kapak Resmi


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %30 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cilt 27 - Sayı 1 - 24 Mar 2020
 1. G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi
  Sayfalar 1 - 20
  Ali ÇELİK
 2. AHP ile Bütünleşik Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Makine Seçimi: Tarım Makinaları Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
  Sayfalar 21 - 34
  Beran GÜLÇİÇEK TOLUN , Ayça TÜMTÜRK
 3. KOBİ’lerin Finansman Sıkıntılarının Giderilmesi İle Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Batman İli Örneği
  Sayfalar 35 - 49
  Mücahit ÇAYIN , Esra ATALAY
 4. Etkin Bir Borç Yönetiminin Sağlanmasında Risk Yönetiminin Önemi
  Sayfalar 51 - 68
  Haluk TANDIRCIOĞLU
 5. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Avantajı Teorisi ve Pazar Yönlülük Yaklaşımı
  Sayfalar 69 - 89
  Tuğçe Merve İNAK ÖZBERK , Mehmet MARANGOZ
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer ve Girişimcilik Yönelimleri
  Sayfalar 91 - 108
  Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU , Mehmet Emin BAYNAZOĞLU , Şayan BERBER
 7. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Copeland Yöntemiyle Birleştirilmesi ve Karşılaştırılması
  Sayfalar 109 - 127
  Rahim ARSLAN , Hüdaverdi Bircan
 8. Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatminine Etkisi: Burdur İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 129 - 142
  Hatice GÖNÜLLÜ , Sefa CEYHAN , Meral BEKTAŞ , Hüseyin ÇİÇEK
 9. İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Test Edilmesi
  Sayfalar 143 - 158
  Seher BAŞ
 10. Investigation of The Relationship Between Migration, Unemployment and Growth in the OECD Countries with Panel ARDL Technique
  Sayfalar 159 - 168
  Serdar ÖZTÜRK , Sevil ÖZDİL
 11. The Relationship Between Country Branding Components and Competitive Advantage
  Sayfalar 169 - 181
  Musa Ünalan , Tevfik Şükrü Yapraklı , Ali Absalan
Dizinler