Yazım Kuralları

Ø   Dergimizde yaşanan yoğunluk nedeniyle ön kontrol sürecinden kör hakem sistemine geçiş arasında ki sürenin 6 aylık bir dönemi bulabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz (Bu süre yoğunluğa göre zaman zaman 1 aya kadar düşebilmektedir).


Dergimizin sayılarında yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde editörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Yazılı şekil şartlarını taşımayan makaleler ön kontrol aşamasını geçemez. 


Ø  Yazılar en:17 cm yükseklik:24 cm ebatlı sayfa boyutuna aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Makale kaynakça dahil; Sayfa sayısı olarak 25 sayfayı, kelime sayısı olarak da 8000 kelimeyi geçmemelidir. Üst : 2.8 cm Alt : 1.3 cm Sol : 2.1 cm  Sağ : 2.1  cm Karakter : Times New Roman 11 punto Satır Aralığı : 1cm şeklinde olmalıdır. Tablolar başlık 9 punto içeriği ve kaynakçası 8 punto şeklinde olmalıdır.

 

Ø  Başlık makaleyi betimleyici olmalı, makalenin esas konularını teşkil etmelidir. Türkçe ve İngilizce başlıklar mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır. Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalı; Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin ana bölümlerinin her birinin kısa özetini içermeli, okuyucunun makaleyi bütünüyle okumaya karar vermesini sağlayacak bilgileri içermelidir. Öz, özet dahil 9 punto ve italik olurken makaledeki tüm ana başlıklar 11 punto büyük harflerle, alt başlıklar ise küçük harflerle, koyu ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Sayfanın altında yazarların kurumları ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

 

Ø  Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe veya yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) olabilir. Makalenin Türkçe ve İngilizce dilleriyle hazırlanmış en çok 100-250 kelimelik özetinin de eklenmesi gerekir (İngilizce ve Türkçe başlık da yer almalıdır). Ayrıca bu özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek Türkçe ve İngilizce “anahtar sözcükler, (keywords)” de bulunmalıdır.

 

Ø  Özet, makalenin sonunda (İngilizce) yer almalı, minimum 500 kelimeden oluşmalı ve verilen bilgiler öz’e oranla daha geniş kapsamlı ifade 700 edilmelidir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuca yer verilmemelidir. Metin içindeki bilgilere referansta bulunulmamalıdır.

 

Ø  Dergimiz Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 den itibaren Journal of Economic Literature (JEL) Kodu uygulamasına geçmiş bulunmaktadır. Gönderilecek çalışmalarda yazarın JEL Kodlarını da belirtmesi gerekmektedir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en az 3 en çok 5 kelime) ile (JEL) kodu bulunmalıdır. JEL Kodlarının belirlenmesi ile ilgili internet başvuru adresine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır: http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php