ISSN: 1300-1981
e-ISSN: 2651-351X
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kapak Resmi
       

Üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan dergimizde denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.
Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, yüksek denetim ve mali yargı alanındaki teorik ve uygulamaya ilişkin çalışmaları, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik yeni arayışları, farklı bakış açılarını, yenilikçi yaklaşımları cesaretlendirmek suretiyle daha fazla değer üreten, daha etkin işleyen, etik, saydam, hesap verebilir ve dinamik bir yönetimin düşünsel ve yöntemsel temellerinin inşasına katkıda bulunmaktır.
Sayıştay mensupları ile birlikte tüm dünyadan akademisyenlerin, uzmanların ve uygulamacıların mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra, yüksek denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına da dergimizde yer verilmektedir.
Dergimiz EBSCOhost, ERIH PLUS, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve SOBİAD indeks başta olmak üzere çeşitli indekslerde taranmaktadır.