Hakkında

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayın hayatına başlanan Sayıştay Dergisi, 1938 yılına kadar sürdürdüğü ilk yayın döneminde daha çok Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenmiştir. 1990 yılında yeniden yayımlanmaya başlanan Sayıştay Dergisi’nin içeriği zenginleştirilerek, doğrudan veya dolaylı olarak Sayıştayın denetim ve yargı işlevi ile ilgili geniş bir alanda önemli bir mesleki ve bilimsel kaynak haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan ve tüm giderleri Sayıştay Başkanlığı tarafından karşılanan Sayıştay Dergisi açık erişimli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir.

Dergimizin tarandığı başlıca dizinler, tarihleri ve ilgili linkler aşağıdaki gibidir:

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Ocak 2010 tarihinden ve 76. Sayıdan itibaren) (https://app.trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TmpnME5BPT0)
EBSCOHOST (07.01.2011 tarihinden ve 80. sayıdan itibaren) (https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/bsh-journals.htm)
ERIHPLUS (10.02.2021 tarihinden ve 120. sayıdan itibaren) (https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=499426)


Sayıştay Dergisinde yayınlanmış makalelerin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.