Hakkında

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayın hayatına başlanan Sayıştay Dergisi, 1938 yılına kadar sürdürdüğü ilk yayın döneminde daha çok Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenmiştir. 1990 yılında yeniden yayımlanmaya başlanan Sayıştay Dergisi’nin içeriği zenginleştirilerek, doğrudan veya dolaylı olarak Sayıştayın denetim ve yargı işlevi ile ilgili geniş bir alanda önemli bir mesleki ve bilimsel kaynak haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan ve tüm giderleri Sayıştay Başkanlığı tarafından karşılanan Sayıştay Dergisi açık erişimli, hakemli ve EBSCOhost, ERIH PLUS ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin başta olmak üzere çeşitli indekslerde taranan uluslararası bilimsel bir dergidir.

Sayıştay Dergisinde yayınlanmış makalelerin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.