Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimizin tüm giderleri Sayıştay Başkanlığı tarafından karşılanmakta olup, makalelerin kabulü, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergimiz açık erişimli olup, tüm sayılarına ve içeriklerine Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin politikalarına uygun olarak internet üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebilmektedir.

Dergide yayımlanmış olan tüm metinlerin fikri mülkiyet ve telif hakları korunmakta olup, ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz ve türetilemez.