İletişim Bilgileri

Başeditör

Hacı Ömer Köse
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
omerkose@sayistay.gov.tr

Editör

Nihan POLAT
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
nihanpolat@sayistay.gov.tr

Editör Yardımcısı

Buket KARACA YAVUZ
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
buketkaraca@sayistay.gov.tr

Teknik İletişim

Fatih Güney
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
fatihguney@sayistay.gov.tr