ISSN: 2147-415X
e-ISSN: 2147-415X
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       
GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi, Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Open Academic Journals Index, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.