Global Journal of Economics and Business Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi,  Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Open Academic Journals Index, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Global Journal of Economics and Business Studies

ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi,  Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Open Academic Journals Index, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt 9 - Sayı 18 - 4 Oca 2021
 1. ROTTERDAM, ANTWERP VE HAMBURG LİMANLARININ AKILLI LİMAN BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 16
  Halil KARLI, Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI, Hatice AYDIN
 2. BEŞERİ KALKINMADA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 17 - 36
  Esra KABAKLARLI, Sevilay KONYA
 3. HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞININ MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ: TANINMIŞ BİR HAZIR GİYİM MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 37 - 49
  Mahmut TEKİN, Derya ÖZTÜRK, Ceren YEŞİLTUNA
 4. RESTRICTIONS IN THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING: A REVIEW OF THE LITERATURE
  Sayfalar 50 - 67
  Ali İhsan AKGÜN
 5. İTME VE ÇEKME FAKTÖRLERİNİN GÖÇMEN GİRİŞİMCİLERİN ALGILANAN REKABET STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SURİYELİ GÖÇMEN GİRİŞİMCİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 68 - 89
  Tülay İLHAN, Yağmur ÇOLAK
 6. SUKUK VARLIKLARI VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 90 - 104
  Tolga ERGÜN
 7. BİREYLERİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE OTAMATİK KATILIM SİSTEMİNDEN AYRILMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERZİNCAN İLİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 105 - 119
  Alper ÇAM, Fatih BİLGİN
 8. ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞLERDE WEB ATMOSFERİNİN DUYGULAR VE TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 120 - 132
  Aysel ERCİŞ, Tuğba YILDIZ, Oğuz Han AYKUT
 9. ÇALIŞANLARIN RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE BAŞARI ÇABALARININ ARACI ROLÜ
  Sayfalar 133 - 148
  Ahmet Mutlu AKYÜZ, İbrahim DURMUŞ
 10. GÜVENİLİR VE GÜVENİLMEZ İNSAN ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 149 - 162
  Deniz ELBER BÖRÜ, Güler İSLAMOĞLU, Melek BİRSEL
 11. TÜRKİYE’DE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL MALİ DESTEKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 163 - 183
  Filiz ACAR, Levent ESER
 12. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 184 - 194
  Tuğçe ŞİMŞEK
 13. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ MEMNUNİYET ÖZELLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 195 - 207
  Handan ÇAM, Nigar YEŞİLÇAYIR
 14. FEMİNİZMİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KAVRAMINA YAKLAŞIMI
  Sayfalar 208 - 217
  İlknur ÇETİNSAĞ, Metin AKSOY