Global Journal of Economics and Business Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi,  Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Open Academic Journals Index, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Global Journal of Economics and Business Studies

ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi,  Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Open Academic Journals Index, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt 9 - Sayı 17 - 9 Tem 2020
 1. İç-Kapak
  Sayfalar 1 - 5
  Ahmet AKYÜZ
 2. TESTING THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: A RESEARCH ON STOCKS OF CONTAINER SHIPPING COMPANIES
  Sayfalar 1 - 12
  Abdullah AÇIK , Esra BARAN , İlke Sezin AYAZ
 3. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE SUÇ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 13 - 20
  Murat EREN , Selda ÖZKILBAÇ
 4. MEKÂN VE ZAMAN TERCİHİNDE ODAK NOKTASININ TEST EDİLMESİ: GÜMÜŞHANE’DE ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERE İLİŞKİN DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 21 - 37
  Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 5. KENDİNE AŞIRI GÜVEN VE KAYIPTAN KAÇINMA ÖNYARGILARI YATIRIM KARARLARINDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR MÜ?
  Sayfalar 38 - 54
  Bilgehan TEKİN , Selim CENGİZ
 6. BİR KAMUSAL ALAN OLAN İŞ DÜNYASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA KADININ VARLIK SORUNSALI
  Sayfalar 55 - 62
  Emrah KOPARAN
 7. EKONOMİK BÜYÜME, ENFLASYON VE KENTLEŞMENİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 63 - 76
  Canan SANCAR ÖZKÖK , Melike ATAY POLAT
 8. DO NATURAL RESOURCE RENTS MATTER FOR POLITICAL STABILITY?: AN EMPIRICAL EVIDENCE
  Sayfalar 77 - 93
  Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU , Mustafa ÜNVER
 9. SEBEPLİ EYLEM TEORİSİ BAĞLAMINDA ÜCRETLİ POŞET KULLANIM NİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 94 - 107
  Mehmet Hanefi TOPAL , Hamdi Furkan GÜNAY , Candan YILMAZ UĞUR, Aykut AYDIN
 10. ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIKLARI HİLE VE SUİSTİMAL KAYNAKLI ZARARLARIN ULUSLARARASI BOYUTLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 108 - 135
  Seval KARDEŞ SELİMOĞLU , Mehtap ALTUNEL