e-ISSN: 2822-5570
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli açık erişimli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Yayın hayatına GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies) olarak 2012 yılında (ISSN: 2147-415X) başlamış olup 2022 yılında isim değişikliğine gidilmiştir.

(GJEBS Dergisi, EBSCO HOST, Index Copernicus, ProQuest, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, Open Academic Journals Index ve Google Scholar veri tabanlarında taranmaktadır.)

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 11 Sayı: 2