e-ISSN: 2564-7164
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı
Kapak Resmi

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır.