Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd


GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd
Kapak Resmi


GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   
Cilt 21 - Sayı 4 - 29 Ara 2019
 1. GENEL MUHASEBE DERS KİTAPLARININ OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 863 - 878
  Mustafa DOĞAN , Emrah ERTUGAY
 2. ENTEGRE RAPORLAMANIN İŞLETME VE ÇEVRESİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA KONSEYİ VERİ TABANINDAKİ ŞİRKETLERİN EKO-VERİMLİLİK İNCELEMESİ
  Sayfalar 879 - 903
  Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ , Erkan ÖZTÜRK
 3. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI VE GÜVENCE DENETİMİ: TÜRKİYE’DE GRI REHBERİNE GÖRE RAPORLAMA YAPAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 904 - 922
  Esra ATABAY
 4. MUHASEBE DENETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 923 - 943
  Semra AKSOYLU , Onur TOK
 5. XV. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE YÖNETİM MUHASEBESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
  Sayfalar 944 - 955
  Ümmügülsüm ZOR
 6. KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALMANIN BANKALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 956 - 978
  Burcu GERGİN , İlker KIYMETLİ ŞEN
 7. MUHASEBEDE FİRMA YAŞAM DÖNGÜSÜ KAVRAMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 979 - 1007
  Ömer Faruk GÜLEÇ
 8. IFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI KAPSAMINDA FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SWAP ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1008 - 1036
  İlknur KOÇAK ŞEN , Halim SÖZBİLİR
 9. DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİ İLE ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİMİ STANDARTLARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1037 - 1060
  Burak ÖZDOĞAN , Batuhan Fatih MOLLAOĞULLARI
 10. SOSYAL MEDYA VE MUHASEBE: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 1061 - 1077
  Gönül ALKAN , R. Şebnem YAŞAR
 11. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 1078 - 1090
  Tuba BORA KILINÇARSLAN , Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
 12. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KİŞİ-İŞ UYUMU VE ETİK TUTUM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ZONGULDAK, BARTIN VE KARABÜK İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1091 - 1108
  Hakan VARGÜN , Büşra BÜYÜKYILMAZ
Dizinler