Amaç

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

Kapsam

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

  • Muhasebe
  • Finansal ve finansal olmayan raporlama
  • Finansal analiz
  • Denetim
  • Muhasebe eğitimi
  • Finans  
  • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar