Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yazına katkı yapan yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların muhasebe alanında uluslararası  bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   Dergi her tür araştırma yöntemine, her ülkeden gelecek çalışmalara ve muhasebe ile ilişkin her türlü konuda çalışmaya açıktır. 

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

  • Muhasebe teorisi
  • Finansal ve finansal olmayan raporlama
  • Finansal analiz
  • Denetim
  • Muhasebe eğitimi
  • Maliyet Muhasebesi
  • Yönetim Muhasebesi
  • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar - özellikle finans
  • Dijital muhasebe- dijital dönüşüm