Yayın Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Durmuş ACAR (Süleyman Demirel Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nuran CÖMERT (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ülkü ERGUN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Assoc. Prof. Dr. Graham GAL (University of Massachusetts Amherst, USA)
 • Prof. Dr. Yoshiaki JINNAI (Tokyo Keizai University, Japan)
 • Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU (Anadolu Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ganite KURT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Juan LANERO (Leon University, Spain)
 • Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ (Mustafa Kemal Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Assoc. Prof. Dr. Rezarta SHKURTI (Tirana University, Albania)
 • Prof. Dr. Hülya TALU (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Adriana TIRON-TUDOR (Babeş-Bolyai University, Romania)
 • Prof. Dr. Şaban UZAY (Erciyes Üniversitesi)