Makale Kontrol Listesi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'ne makalenizi Dergipark aracılığı ile teslim etmeden önce (1) makale kontrol listesini ve (2) dergi yazım kurallarını dikkate almanızı önemle rica ederiz. 

Aşağıda makale kontrol listesi kapsamına giren hususlar, yer almaktadır:

 1. Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "itenticate" veya "turnitine" gibi bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir.
 2. Çalışmanın başlığı ve isimler sola yaslı olmalıdır. Sonraki her başlık ve her paragraf başı 0,5 girinti ile başlamalıdır. Kaynakçada ise ikinci satır yarım tab ile başlamalıdır.
 3. Makalenin word ortamındaki sayfa düzenine göre alt 3 cm üst 3 cm sağ 2,5 cm sol 2,5 cm olmalıdır. 
 4. Özet değil Öz ifadesi kullanılmalıdır. 
 5. JEL Kodları (JEL Codes) değil JEL Sınıflandırması (JEL Classification) yazılmalıdır ve yazarken JEL kelimesi büyük harfle yazılmalıdır. 
 6. Keywords kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır.  
 7. Makalenin Başlık ve yazar isimleri 11 punto olmalıdır. 
 8. Öz, Anahtar Kelimeler, JEL Sınıflandırması, Türkçe makaleler için ingilizce başlık, abstract 10 punto olmalıdır. İngilizce makaleler için ise Türkçe başlık ve özet 10 punto olmalıdır. 
 9. Metnin bütününde girişten itibaren kaynakçada dahil Times new roman karakteri 11 punto olarak kullanılmalıdır.
 10. Metinde aralık önce 0 nk, sonra 6 nk olacak ve metin 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. 
 11. Öz, anahtar kelimeler ve jel sınıflandırması dahil 10 satırı geçmeyecektir. Dolayısıyla 10 satırı aşması durumunda özde kısaltma istenecektir. Bu kural, ingilizce özet içinde geçerlidir. 
 12. Giriş, metin, sonuç (kaynakça hariç) ile ilgili tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Sadece her ana başlıktan önce 1 satır boşluk verilmelidir. 
 13. Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf”, diğerlerinde “sadece ilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.
 14. Kaynakçada belirtilen çalışmalara bağlı olarak atıfta bulunulacak çalışma için metin içinde “yazar tarih, sayfa no” sistemi kullanılmalı ve anılan çalışmanın ilgili sayfa numaraları belirtilmelidir. Örneğin (Akdoğan ve Sevilengül 2007, 36).
 15. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır.
 16. İkiden fazla yazarlı kaynağa metin içinde atıfta bulunurken metin içinde örneğin (Akdoğan ve diğerleri 2016, 44) şeklinde yer verilecek kaynakçada bütün yazarlar açık açık belirtilmelidir. "vd" ifadesi kullanılmamakta olup bunun yerine "ve diğerleri" ifadesine yer verilmelidir. 
 17. Tablo adı tablonun üstünde yer almalı, tablo adı ve açıklaması ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Tablo numaralandırılması Tablo 1. şeklinde olmalıdır. Tablonun tüm kenarları çizilmiş olmalıdır. Tablolar metin genişliğinde ve 10 punto ile yazılmış olmalıdır.
 18. Grafik / Şekil adı grafik / şekil  altında olmalı, grafik / şekil adı ve açıklaması ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Grafik numaralandırılması Grafik 1. / Şekil 1. olarak kullanılmalıdır.
 19. Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo,  şekil ve grafiklerin altına 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 20. Kaynaklar ilk yazarın soyadı veya kurumun adına göre alfabetik biçimde sıraya konulmalıdır.
 21. Yazarların tam adı yerine ismin baş harfleri kullanılmalıdır.
 22. Yazarın adının hemen arkasından yayının tarihi yer almalıdır
 23. Aynı yazarların aynı yıl içerisindeki çalışmaları yılın arkasından harf verilecek şekilde belirtilmelidir.
 24. Kaynakçada hiçbir yerde koyu renk kullanılmamalıdır.
 25. Kaynakçada İlk yazarın önce soyadı sonra adının ilk harfi yazılmalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda da aynı sunum geçerlidir. 
 26. Kaynakçada yer alacak makalelerin adı tırnak içinde yazılmalıdır. Örneğin: Yıldırım, F., Yıldırım, B.I. ve Alkaya, B. 2016. “Cash Flow Ratios in Financial Statements: An Application for Stone and Land Based Industry Sector”, International Journal of Innovative Research in Education, 3 (1), 13-25
 27. Kaynakçada cilt no sayfa no ifadeleri kullanılmamakta olup bunun yerine örneğin cilt no 3, sayı no 1 ise cilt ve sayı  ifadeleri kullanılmadan 3(1) şeklinde yazılmalıdır. Sonrasında da iki nokta üst üste konularak sayfa numaraları yazılmalıdır. 
 28. Nokta, virgül gibi noktalama işaretlerinden önce değil sonra ara verilmelidir ve noktanın parantezden önce değil parantezden sonra konulması gerekmektedir. 
 29. Her yazarın ORCID numarası olmak durumundadır. Dolayısıyla küresel bir akademik kimlik numarası olan ORCID'in tüm yazarlar tarafından https://orcid.org/ adresinden ücretsiz olarak temin edilmesi gerekmektedir.
 30. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi ORCID numaraları yazarların kimlik bilgileri dipnotta sıralanırken, yazarların mail adresinden sonra gelmelidir.
 31. Makalenin ilk sayfasında dipnot olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir: 

        * Makale gönderim tarihi: …………; kabul tarihi: …………..

      ** Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, gonulipekalkan@gmail.com, gonul.ipek@deu.edu.tr, orcid.org/0000-0002-9021-3979.

       33. TR-Dizin 2020 kriterleri uyarınca makalenin sonuç kısmının bitimi ile kaynakça arasında aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir. Mart 2020 sayımız ilk uygulamadır. 

            Hakem Değerlendirmesi (Peer-review): Dış bağımsız 

            Çıkar Çatışması (Conflict of Interest): Çıkar çatışması var mı yok mu?

            Finansal Destek (Financial Support): Çalışma için bir kurumdan fon sağlanmış mı? 

            Teşekkür Bölümü (Acknowledgements): Çalışmanın hazırlanmasında destek görülen bir kişi veya kurum varsa ona teşekkür edilmesi