Makale Kontrol Listesi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'ne makalenizi Dergipark aracılığı ile teslim etmeden önce (1) makale kontrol listesini ve (2) dergi yazım kurallarını dikkate almanızı önemle rica ederiz.
Makale kontrol listesi:
1. Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme Turnitin altındaki IThenticate gibi bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler otomatik olarak red edilecektir.

2. JEL Kodları (JEL Codes) değil JEL Sınıflandırması (JEL Classification) yazılmalıdır ve yazarken JEL kelimesi büyük harfle yazılmalıdır.
3. Her yazarın ORCID numarası olmak durumundadır. Dolayısıyla küresel bir akademik kimlik numarası olan ORCID'in tüm yazarlar tarafından https://orcid.org/ adresinden ücretsiz olarak temin edilmesi gerekmektedir.
Makalenin ilk sayfasında dipnot olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:
* Makale Geliş Tarihi (Date of Submission): …………; Makale Kabul Tarihi (Date of Acceptance): …………..
** ORCID Bilgileri (makale yayına kabul edildikten sonra bu bilgilerin tüm yazarlar için Kurum adı, bölüm/program, e-posta adresi , ORCID sırasıyla güncellenmesi gerekmektedir)

4. Sonuç bölümünden sonra ve Kaynakçadan önce- araştırmacıların çıkar çatışması ve finansal destek ve teşekkür beyanına yer verilmesini gerektirmektedir.
Çıkar Çatışması beyan formunun doldurularak yüklenmesi gerekmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25542 
Finansal Destek (Financial Support): Çalışma için bir kurumdan fon sağlanmış ise kurumun adının (ve varsa proje destek numarasının)belirtilmesi gerekmektedir.
Teşekkür Bölümü: Çalışmanın hazırlanmasında destek görülen bir kişi veya kurum varsa ona teşekkür edilmesi


5. Çok yazarlı çalışmalar için Yazarların Katkıları beyan edilmelidir. Yazarların isim ve soy isim kısaltması kullanarak aşağıda belirtilen şekilde hangi yazarların hangi kısma katkı verdikleri belirtilmelidir.
Örnek: Türkçe: Çalışma Konsepti/Tasarım- BÖ; Yazı Taslağı- BÖ, FİA; İçeriğin Eleştirel İncelemesi- FİA, BÖ; Son Onay ve Sorumluluk- BÖ.

6. Yazarların Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'ni Dergipark sistemi üzerinden başvuru esnasında makaleleri ile birlikte yüklemeleri gerekmektedir. Sözleşmeye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
ttps://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17544