Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2


2021HAZİRANSAYISI
20Mayıs2021 tarihinde yayınlanacaktır

  22566 MAKALEŞABLONLARI 1-2-3-4yazarlı
  22566 YAZIMKURALLARI
  22572 TELİFDEVİRFORMU
22573YAYINSÜREÇLERİ30MART2021
22574HAZİRANLİSTESİ1NİSAN2021


Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi


2021HAZİRANSAYISI
20Mayıs2021 tarihinde yayınlanacaktır

  22566 MAKALEŞABLONLARI 1-2-3-4yazarlı
  22566 YAZIMKURALLARI
  22572 TELİFDEVİRFORMU
22573YAYINSÜREÇLERİ30MART2021
22574HAZİRANLİSTESİ1NİSAN2021


Cilt 24 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. Alexander McQueen Giysi Tasarımlarında Deformasyon: Bir Vaka Çalışması
  Sayfalar 1577 - 1605
  Safiye SARİ
 2. Klasik Arap Edebiyatında Aykırı Bir Şair Ebū Mihcen es-Sakafī
  Sayfalar 1607 - 1615
  Nurullah YILMAZ
 3. Materyalizmin Satın Alma Tarzlarına Etkisi: Aksaray İlinde Bir Çalışma
  Sayfalar 1617 - 1632
  Vesile ÖZÇİFÇİ, Ümmügülsüm AYHAN
 4. Akademisyenlerin Kovid-19 Algısı
  Sayfalar 1633 - 1654
  Orhan ÇINAR, Adnan KÜÇÜKALİ
 5. Televizyon Yayıncılığında Büyük Veri
  Sayfalar 1655 - 1667
  Esennur SİRER
 6. Günümüz Yükseköğretim Ortamlarındaki Uluslararası Öğrencilerin Liderlik Beklentilerinin Üç Boyutu
  Sayfalar 1669 - 1680
  Ayşegül TAKKAÇ TULGAR
 7. Erzurum’daki Hastanelerin Sağlık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1681 - 1693
  Ahmet ÇAVUŞ, İlayda GÖNENBABA
 8. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Kitlesel Açık Çevrimiçi Kursların Seçim Süreci
  Sayfalar 1695 - 1704
  Güler KARAMAN, Özge TUNCER, Esra ÖZMEN
 9. Çoklu Bölüm İçin Adil Hemşire Çizelgeleme
  Sayfalar 1705 - 1720
  Muhammed Emre KESKİN, Elif KILIÇ DELİCE, Gökay AKKAYA
 10. Çimento Fabrikası Üretim Hattının Simülasyonla İncelenmesi
  Sayfalar 1721 - 1734
  Vecihi YİĞİT, Pınar Münevver ASLAN
 11. “Örgütsel Atalet Ölçeği” nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1735 - 1753
  Kenan ORÇANLI, Mustafa BEKMEZCİ, Z. Mehmet FIRAT
 12. İkinci Dünya Savaşı Döneminde (1939-1945) Türk Dış Politikası
  Sayfalar 1755 - 1777
  Gülay SARIÇOBAN
 13. Determinants of Non-Life Insurer Profitability in Turkey
  Sayfalar 1779 - 1797
  Abdurrahman ÖZEN, Erhan ÇANKAL
 14. Kentsel Kimlik Bileşenleri ve Kış Turizmi İlişkisi: Erzurum Kenti Örneği
  Sayfalar 1799 - 1810
  İşik SEZEN, Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
 15. Covid-19 Salgınının Türkiye’de Aile İçerisinde Yol Açtığı Toplumsal Etkiler
  Sayfalar 1811 - 1831
  Nuray KARACA, Erdi AKSAKAL, Cengiz KILIÇ
 16. Türk Öğrencisi Bakış Açısıyla Rusçada Cümle ve Basit Cümlelere Dair Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1833 - 1839
  Hadi BAK
 17. Kamuların Durumsal Kuramına Genel Bakış: 1992-2019 Arası Araştırma Makaleleri
  Sayfalar 1841 - 1860
  Esra BOZKANAT
 18. Türkiye’de Hanehalkı Ve Konut Büyüklüklerinin, Doğalgaz Tüketimi Kapsamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1861 - 1877
  Gökalp Nuri SELÇUK, Serkan PASİNLİOĞLU
 19. Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivas Yöresel Yemeklerinin Mikro ve Makro Besin Öğelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1879 - 1894
  İbrahim Tuğkan ŞEKER, Emre HASTAOĞLU
 20. Evaluation of Distance Learning from Student Perspective in Covid-19 Pandemic
  Sayfalar 1895 - 1904
  Cem GÜRLER, Tuğçe USLU, İkram DAŞTAN
 21. Heykel Sanatına Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
  Sayfalar 1905 - 1919
  Döndü Tülay ÖZKUL
 22. Kırsal Alanların Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesinin Manisa İli Özelinde Analizi
  Sayfalar 1921 - 1940
  Ferdi AKBAŞ, Saliha KODAY
 23. An Analysis On Financial And Stock Market Performance Of Banks In Borsa Istanbul
  Sayfalar 1941 - 1949
  Fevzi Serkan ÖZDEMİR, Mehpare KARAHAN GÖKMEN, Oguzcan AKDEMİR
 24. Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Bağlamında Uşak ve Pecs Üniversitesi Coğrafya Bölümlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 1951 - 1975
  Lütfi ÖZAV, Üzeyir YASAK, Okan OĞAN
 25. Siyasal İletişimde ‘’Araç’’ Öncelliğinden ‘’Mikro Hedefe’’ Uzanan Yaklaşımlar: Yapay Zeka Teknolojisinin Mikro Hedef Kitlenin Belirlenmesinde ve İletişiminde Kullanımı
  Sayfalar 1977 - 1992
  Yusuf DEVRAN, Ömer Faruk ÖZCAN
 26. İstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) Kurumsallaşma Süreci Ve Yaşanan Gelişmeler (1923-1942)
  Sayfalar 1993 - 2007
  Aslıhan KESKİN
 27. David Hare’in Bakış Açısıyla İsrail-Filistin Çatışması: Via Dolorosa
  Sayfalar 2009 - 2017
  Ali ALTUN
Dizinler