Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2




2003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi




2003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Cilt 23 - Sayı 3 - Eki 2019
 1. Başlangıç Düzeyi Fagot Eğitimi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 919 - 936
  Barış ÖZ, Koray ÇELENK
 2. Sultan II. Mahmûd’un Modernleşme Politikası Dâhilinde Yeniçeri Teşkilâtı Ve Teşkilâtın Mûsikî Unsurları
  Sayfalar 937 - 955
  Özgür Sadık KARATAŞ
 3. Van Depremini Yaşayan Öğrencilerin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 957 - 972
  Ediz KURT, Arzu GÜLBAHÇE
 4. Adana Ovaları'nda Endüstriyel Tarım Bitkilerinin Üretimindeki Değişiklikler
  Sayfalar 973 - 986
  Fatma KAFALI YILMAZ
 5. Determining The Difficulties Experienced By Postgraduate Students in Their Education
  Sayfalar 987 - 1006
  Rıdvan KÜÇÜKALİ
 6. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik ve Akademik Erteleme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1007 - 1032
  Cemal YÜCEL, Ülkü Sevim ŞEN
 7. Le Monologue Théâtral au Service de L’enseignement/apprentissage du FLE
  Sayfalar 1033 - 1047
  Hanife GENÇ, Chada BACHRI
 8. Yaşlılık Olgusu ve Yaşlılığın Medyada Temsili: Türkiye, Rusya ve Kırgızistan Gazeteleri Örneği
  Sayfalar 1049 - 1066
  Gökçe YOĞURTÇU
 9. Yazılım Mühendisliğinde Çevik Yöntemler Üzerine Kavramsal Bir İnceleme ve Sınıflandırma
  Sayfalar 1067 - 1091
  Mustafa KESKİNKILIÇ, Ferhat KAHVECİ
 10. İşe Adanmışlığın Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 1093 - 1107
  Ceren AYDEMİR, Hande ENDİRLİK
 11. Köklü Bir Kültürün Uzantısı Olarak Ağrı’da Taziye Evleri
  Sayfalar 1109 - 1130
  Ogün COŞKUN, Alperen KAYSERİLİ
 12. Aiolis’te Yeni Bir Arkaik Dönem Nekropolü Hakkında İlk Gözlemler: Tisna-Sarıkale Tepe Güney Yamacı
  Sayfalar 1131 - 1157
  Emre ERDAN, Nihan AYDOĞMUŞ
 13. Finansal Yönetim Davranışının Ölçülmesi: TRA1 Bölgesi Üniversiteleri Örneği
  Sayfalar 1159 - 1176
  Abdulkadir KAYA
 14. Akademisyenlerin İslami Bankacılık Algısı
  Sayfalar 1177 - 1190
  Ramazan YANIK, Serpil SUMER
 15. Bireysel Kredi Ürünlerinin “Banka Müşterisi Modeli” ’Ne Katkısı
  Sayfalar 1191 - 1209
  Ayhan KORKULU, Yusuf AKAN
 16. Şartlı Mülteciler ve Ulusal Güvenlik
  Sayfalar 1211 - 1225
  Ünal ACAR
 17. Türkiye’de Bal Ormanlarının Gelişimi ve Bölgesel Dağılımı (2007 –2018)
  Sayfalar 1227 - 1242
  Zeki KODAY, Hatice KARADAĞ
 18. Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi
  Sayfalar 1243 - 1250
  Kemal DEMİR
 19. Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Değişime Açıklıkları İle Örgütsel Ataletleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1251 - 1271
  Şeyma Gün EROĞLU, Erdal ALGA
 20. Best-Worst Yöntemine Dayalı ARAS Yöntemi ile Dış Kaynak Kullanım Tercihinin Belirlenmesi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 1273 - 1300
  Engin ÇAKIR, Melih CAN
 21. Çok Zamanlı Landsat Uydu Görüntülerinin LULC ve NDVI Analizleri ile Ünye İlçesinde Arazi Kullanımı Değişimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1301 - 1312
  Saliha KODAY, Yusuf KIZILKAN
 22. Gençliğin Güncel Meseleleri Ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 1313 - 1344
  Zeki KOÇAK
 23. Yatırımcı İlişkilerinde Finansal İletişim Yoğunluğu ile Firma Piyasa ve Finansal Performansı Arasındaki İlişki: BIST’da Bir Uygulama
  Sayfalar 1345 - 1371
  Oğuzhan ECE
 24. Enerji Politikalarında Denge Arayışı, ABD - Rusya ve Avrupa Birliği Üçgeni: TürkAkım Projesinin Belirleyici Faktörleri
  Sayfalar 1373 - 1388
  Efe SIVIŞ
 25. Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kavramlarının Öğretimine İlişkin Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 1389 - 1406
  İlker DERE, İbrahim AKTAŞLI
 26. Ana-Akım Filmlerde Gözetim Olgusunun Temsili
  Sayfalar 1407 - 1426
  İrfan HIDIROĞLU
 27. Eğitimcilerin Medya Şiddetine Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 1427 - 1441
  İbrahim GÜL
Dizinler