ISSN: 1304-4990
e-ISSN: 2717-6568
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://jssi.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirecektir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz. 

DUYURU-1, Haziran 2021 sayısından itibaren APA 7 yazım kuralları esas alınacaktır
DUYURU-2, Makalelerde benzerlik oranı %25 ile sınırlıdır. Hakemlere iletilmektedir.
DUYURU-3, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 90, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 10. Madde ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını içeren çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunludur. 2020 yılı öncesinden tamamlanmış çalışmalardan Etik Kurul Onay Belgesi istenmemektedir.

2021 - Cilt: 25 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

14. Death Wish in Poems of Anne Sexton and Stevie Smith

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.