Special Issue

Volume: 25 Issue: Özel Sayı, 11/29/21

Year: 2021

Makaleler

The journal of Social Sciences Institute of Ataturk University, published four times a year with the 1304-4990 ISSN number, is an internationally refereed and scientific official journal. In our journal, scientific research papers, carried out in different disciplines of social sciences, are published. The manuscripts that are sent to the Journal must be original, unpublished and cannot be submitted simultaneously for publication elsewhere. The format of the manuscripts should be designed in accordance with the writing and publication guidelines approved by the Executive Board of the Institute. The manuscripts are subjected to pre-assessment by the editorial board taking publication principles into consideration. The manuscripts which are scanned by the editorial board are sent to two blind referees for evaluation in terms of form and content. The manuscripts that are considered, at least by two referees, issuable are put in line for publication. The manuscripts which may require corrections by the referees are sent back to the authors for the necessary adjustments. It is the author’s responsibility to transmit the reedited manuscript to the journal within the specified time. The reedited manuscript is re-evaluated by the referees if necessary. The editorial board makes the last decision for the publication of the manuscript. The editorial board has the right to make alterations to some vocabulary. The manuscripts, published or unpublished in the Journal, are not sent back to the authors. The same e-journal web address above can be used for the details of publication guidelines of the Journal and the format of manuscripts. All responsibilities related to dictation, legal and scientific ethics belong to the authors of the manuscripts. All rights over the published manuscripts reserved to the Journal, and no citation can be made without the reference of the Journal.

The journal of Social Sciences Institute of Ataturk University, studies and researches on Social Sciences prepared according to scientific criteria.

All articles published in Atatürk University Journal of Social Sciences (original research article, case report, review) go through a rigorous evaluation process first by the Journal's editor and then by at least 2 referees. The aim of this process is to increase the originality and scientific quality of the articles, as well as to eliminate low quality articles and plagiarism.

Article Publishing Process

1. Original research article, case report and review articles written by the author are submitted to the journal with the "Article Control Form".

2. Articles submitted to the journal are subjected to preliminary evaluation by the journal editor (journal writing rules, scientificity and plagiarism). At this stage, the article may be rejected by the editorial office, a revision may be requested, or a decision to be subjected to referee evaluation.

3. The articles that are decided to be evaluated by the referee are submitted to at least 2 referee evaluation on the subject of the article.

4. Article authors do not know the referees, and the referees do not know the authors.

5. Referees evaluate the articles in areas such as journal writing rules, scientific quality, contribution to national / universal science and practice.

6. The article is returned to the Editor with a recommendation by the referee regarding the rejection, revision or acceptance of the article.

7. Editor makes a decision in line with the referee suggestions to be notified to the author.

8. The article is sent back to the author along with the referee reports.

9. The editor makes the necessary checks after obtaining the final revised version of the article by the author and places the article in print order by submitting an acceptance letter.

KAYNAKÇA VE ATIF YAZIMI
Kaynakça yazımında APA 7 yazım kılavuzu esas alınmaktadır
KAYNAKLARIN DİZİLİŞİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Kaynakça listesinin hazırlanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
1. Metin içerisinde atıf verilen tüm kaynaklara kaynakça listesinde yer verilmelidir.
2. İkinci ve daha sonraki satırlar (asılı satır), tek satır aralıkları ile bir tab (1.25 cm) içeriden başlamalıdır. Paragraf ayarları normal metinde olduğu gibi paragraf öncesi 0 nk sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır
3. Kaynaklar arasında sadece paragraf boşluğu (fazladan bir satır boşluk değil!) bırakılmalıdır.
4. Makale adı yazılırken normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Yani ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Özel isimler varsa o sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
5. Kaynak listesinde dergi adı verilirken kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır (ör. Education yerine Edu., Science yerine Sci. veya Journal yerine J. kullanılmamalıdır).
6. İlk yazarın soyadının baş harfine göre yazarlar arasında alfabetik bir düzen oluşturulmalıdır.
Özel durumlar için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
• Alfabetik sırayı yazarların soyadına göre düzenleyiniz. Soyad/Ad biçimi pek çok Batı ülkesinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte pek çok doğu ülkesinde yaygın değildir. Bir ismin doğru biçiminin ne olduğundan emin değilseniz, hangi biçimi tercih ettiğini yazarın kendisine sorunuz ya da en çok kullanılan biçimi bulmak için yazarın daha önceki yayımlarına bakınız (ör. Chen Zhe, Birleşik Devletler’de Zhe Chen olarak yayımlanmış olabilir).
• Harf sırasını takip ederek alfabetik bir sıra oluşturunuz. Ancak unutmayınız ki, ince farklarla isimler birbirlerinin önüne geçebilir. Örnek olarak, alfabe sıralamasında Brown, J. R., Browning, A. R.’nin önüne geçer.
 Singh, Y., Singh Siddhu, N.’nin öncesinde gelir.
 Lopez, M. E., Lopez de Molina, G.’nin öncesinde gelir.
 Ibn Abdulaziz, T., Ibn Nidal, A. K. M’nin öncesinde gelir.
 Girard, J.-B., Girard-Perregaux, A. S.’nin öncesinde gelir.
 Vi Ilafuerte, S. A., Villa-Lobos, J. ’nin öncesinde gelir.
 Benjamin, A. S., ben Yaakov, D.’nin öncesinde gelir.
7. M, Mc veya Mac gibi ön isimleri okunduğu gibi değil, yazıldığı biçimi ile alfabetik sıralamaya sokunuz. Mac Arthur, McAllister’ın ve MacNeil de M’Carthy’nin öncesinde gelir.
8. Tek yazardan alınan birden çok kaynak mevcutsa, sıralamayı en eskisi ilk olarak verilecek şekilde baskı yılına göre düzenleyiniz:
Demirel, T. (2014).
Demirel, T. (2016).
9. Tek yazarlı kaynakça, aynı yazarın içinde bulunduğu çok yazarlı bir kaynakçadan önce gelir:
Ozan, C. (2016).
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2014).
10. Eğer ilk yazar aynı kalıyor ve ikinci ya da üçüncü yazarlar değişiyorsa, ikinci yazarın soyadına göre alfabetik sıralama yapılır. Eğer ikinci yazarlar da aynıysa üçüncüye bakılır ve böyle devam edilir.
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).
Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman, B., & Siu, A. (2006).
Hayward, D., Firsching, A., & Brown, J. (1999).
Hayward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999).
11. Eğer yazarların tümünün aynı olduğu çalışmalar kaynak olarak verilecekse, sıralama için baskı yılı kullanılır:
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2014).
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2015).
12. Aynı yazar veya yazarların aynı senedeki çalışmaları kaynak olarak verilirken, çalışmaların ismi alfabetik sıralamaya sokulur. Ama İngilizce kaynaklarda A veya The artikelleri göz önünde bulundurulmaz. Ayraç içine, senenin yanına kaynakça sırasına göre – a, b, c gibi-küçük harfler yazılmalıdır:
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2016a). Biçimlendirici…
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2016b). Öğretmenlerin…
13. Aynı soyadlı yazarların sıralaması, isimlerinin baş harfi dikkate alınarak yapılmalıdır:
Demirel, Ö. (2015).
Demirel, T. (2013).
Not: Metin içinde atıf yaparken yazarın soyadıyla birlikte isminin baş harflerini den alıntılara ekleyiniz. Ör. T. Demirel’e (2013) göre …
14. Kaynakçada soyadı aynı olan farklı yazarlar bulunuyorsa ve yazarların isimlerinin baş harfleri aynıysa, yazarların isimleri köşeli ayraç içinde tam olarak verilebilir:
Janet, P. [Paul]. (1876). La notion …
Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis…
Metin içinde
(Paul Janet, 1876)
(Pierre Janet, 1906)
15. Eğer yazarın isminde kısa çizgi kullanılmışsa kısa çizgiyi kaynakçada da kullanınız (ör. Jean-Baptiste Lamour için Lamour, J.-.B.).
16. Çift soyadlı yazarlarda hem kaynakçada hem de metin içinde soyadları arasında tire işareti kullanınız
Evin-Gencel, İ. (2020). A Phenomenological….
Metin içinde
(Evin-Gencel, 2020)
ALINTI VE AÇIMLAMA YAPMAK
BİR KAYNAKTAN DOĞRUDAN ALINTI YAPMAK
Bu tanıma, başka bir yazarın çalışmasından ya da size ait eski bir çalışmadan doğrudan alınan sözcüklerle, bir test maddesinden ya da katılımcılara verilen sözlü talimatlardan alınan materyaller girmektedir. Alıntı yaparken her zaman, yazarı, yayım yılını ve alıntının yapıldığı sayfa numarasını, sayfa numarası yoksa paragraf numarasını belirtiniz ve ayrıntıları kaynakça listesinde tam olarak gösteriniz. Kırk sözcükten az olan alıntılar tırnak içine alınarak metnin içinde yer alabilir. Alıntı, cümlenin ortasında yer alıyorsa pasajı tırnak işareti ile sonlandırıp tırnak işaretinin hemen ardında ayraç içinde kaynağı yazınız ve cümleye devam ediniz. Eğer cümlenin akışı gerektirmiyorsa, başka noktalama işareti kullanmayınız. 


1. Publication and authorship
a) Sources used in the article; The first reference used in the text should be numbered 1. It should also be presented with this numbering in the references section of the article.
b) If there are institutions or organizations that provide support to the research that is the subject of the article, an asterisk should be placed at the end of the article title as a superscript, and the necessary explanation should be made in the footnote part of the first page of the article.
c) Articles submitted to the journal for publication are checked with a suitable program in terms of similarity with articles published in different journals and various internet resources. Articles showing 30% or more similarity as a result of the control are rejected.
d) Articles that are determined to use fake data in any way will be rejected.
e) Articles previously published in another journal are not evaluated.

2. Authors' Responsibilities
a) Authors are deemed to have accepted that the articles they submit are subjected to a detailed evaluation process.
b) Authors whose names are included in the article are obliged to inform the editor of their contribution to the article.
c) Authors should prepare and submit their articles in accordance with the journal rules.
d) Authors whose names are included in any article sent to the journal for publication are deemed to have declared that all data in the article are true and original.
e) Authors cannot simultaneously send their articles to other journals for publication.
f) Authors are obliged to make all kinds of corrections requested by the referees and the editorship regarding their articles that have been subjected to peer review.
g) Authors are obliged to comply with the copyright conditions regarding the material obtained or used from other sources and to sign the contract expressing the transfer of the copyright to the Journal.
h) Any responsibility arising from the articles in the journal belongs to the author (s).

3. Responsibilities of Referees
a) Referees involved in article evaluation should evaluate objectively and impartially.
b) The referees who have any conflict of interest with the authors of the article or the institutions and organizations supporting the article should not evaluate the article by reporting the situation to the editor.
c) Referees cannot share the data of articles sent to them for evaluation with anyone.
d) Referees who are convinced that the article can be published by requesting correction, have the right to review the article after necessary corrections have been made.

4. Editorial Board Responsibilities
a) The preliminary evaluations of the articles are made by the Editorial Board.
b) Articles are sent to at least two referees by the Editorial Board for evaluation. The Editorial Board decides on the acceptance, rejection or modification of the articles depending on the advisor reports.
c) Editorial Board cannot use the data of unpublished articles for personal works in any way and cannot share this data in any way.
d) When the article evaluation process is completed, the editor transmits the decision to the responsible author.
e) The editor should not be affected by the conflict of interest with the person or persons whose name is in the article while deciding whether to accept or reject an article.

5. Responsibilities of the Advisory Board
a) Members of the Advisory Board keep the data of the articles sent to them for evaluation confidential and cannot share it in any way.
b) If the consultants determine that the information in the article they evaluate is similar to the information in another published article, they should immediately report the situation to the Journal Editor.
c) Consultants should evaluate the articles sent to them objectively and express their opinions about the article in a clear and understandable language.
d) When a consultant thinks that it would not be appropriate for the article sent to him for evaluation, he / she should notify the Editor as soon as possible.

6. Publication Ethics Issues
a) Academic record integrity should be established and maintained.
b) When necessary, sufficient correction, explanation or apology should be published.

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.