Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2


::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Cover Image


::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Volume 24 - Issue 2 - Jun 21, 2020
 1. The Effect Of Interest Rate Spread On Unemployment Rates
  Pages 511 - 526
  Erkan KARA , Erhan ÇANKAL
 2. Inter-firm Relations Between Battery Suppliers and Electrical Vehicles Manufacturers: A Network Analysis
  Pages 527 - 551
  Ayfer USTABAŞ , Ayşe DÖNER
 3. Sprache und Identitätsentwicklung im Familienkontext Eine Soziolinguistische Dialoganalyse anhand des Stückes „Mensch Meier“ von F.X.Kroetz
  Pages 553 - 568
  Serap DEVRAN
 4. Millî Mücadele’de Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bunları Çözme Kararlılığı
  Pages 569 - 588
  Ulvi Ufuk TOSUN
 5. Turizm Alanlarının Kent Kimliğine Etkisi: Denizli Kenti Örneği
  Pages 589 - 604
  Veysel DAĞ , Sibel MANSUROĞLU
 6. Caryl Churchill’in Seven Jewish Children Adlı Oyununda Gayri-İnsanileştirme Olgusu
  Pages 605 - 623
  Yeliz BİBER VANGÖLÜ , Nazan ERCİSLİ
 7. Relationship Between the Packaging Properties and Consumers' Attitudes Towards Packaging: An Application in Ağrı Province
  Pages 625 - 646
  Ömer ÇINAR
 8. Sürdürülebilir Turizm Açısından Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinin Doğal, Tarihi ve Kültürel Çekiciliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 647 - 664
  Lütfi ÖZAV , Arzu ERSÖZ TÜĞEN
 9. Posof-Söğütlükaya Köyü Geleneksel Toprak Pileki Yapımı
  Pages 665 - 674
  Filiz ÖZTÜRK
 10. Ardahan Gastronomik Yapısı İçinde Bir Kış Lezzeti: Ardahan Kazı
  Pages 675 - 684
  Gülçin ÖZBAY , Canan SEMİNT , Serkan SEMİNT
 11. Kırsal Turizmin Gelişimi ile İlgili Olarak Yerel Halkın Algıları: Urla (İzmir) Örneği
  Pages 689 - 703
  Saliha KODAY , Ferdi AKBAŞ
 12. Kur’an-ı Kerim Çerçevesinde Eğitim, Eğitimci ve Eğitilen
  Pages 705 - 725
  Çiğdem CAN KAYNAK
 13. Lema‘ât Tercümesinin Nüshaları Üzerine
  Pages 727 - 748
  Hüsna KOTAN
 14. Kadınlarda Siber Mobbing Düzeyinin İncelenmesi: Erzurum Örneği
  Pages 749 - 777
  Oğuzhan EKİNCİ , Seda KAYAPALI YILDIRIM
 15. Kişi Başına Düşen Milli Gelirin İthalat Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi
  Pages 779 - 793
  Eda ÖZEN , Yüksel OKŞAK
 16. Erzurum’un Gastronomi Potansiyelinin Kış Turizmi Açısından Değerlendirilme İmkanları ve Sürdürülebilir Turizme Katkısı
  Pages 795 - 815
  Kenan ARINÇ
 17. Ahmet Sarı’nın Öykücülüğü
  Pages 817 - 830
  Ahmet KARAKUŞ
 18. Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Makroekonomik Etkisinin İncelenmesi (2008-2018).
  Pages 831 - 859
  Hüseyin TEZER
 19. Broken Ritualization and the Dynamics of In-betweenness in Matthew Arnold’s “Empedocles on Etna”
  Pages 861 - 881
  Uğur Ergin KÜÇÜKBOYACI
 20. Gıda Tercihinde Duyuların Rolü: Tat Duyusunun Tat Testi İle Demografik Özelliklere Göre Farklılığının Tespiti
  Pages 883 - 898
  Elif Esma KARAMAN , Neslihan ÇETİNKAYA
 21. A Contrastive Rhetorical Analysis of Anglophone and Turkish Authors’ RA Introductions in ELT
  Pages 899 - 915
  Hatice ÇEŞME , Oktay YAĞIZ
 22. Akıllı Kent Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Pages 917 - 937
  Oğuzhan ERDOĞAN
 23. Ahmed Avni Konuk’a Ait Rast Kâr-ı Nâtık (Fihrist-i Makâmat) Adlı Eserin Segâh Kararlı Satırlarının Makam ve Güfte Analizi
  Pages 939 - 958
  Semih OKCU , Özgür Sadık KARATAŞ
 24. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Niteliği
  Pages 959 - 979
  Özgür TEMİZ , Felemez GÜNEŞ
 25. Firma Dinamik Kabiliyetlerinin ve İhracat Performansının Mikro Temelleri: İhracat Departmanı Çalışanlarının Rolüne Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım
  Pages 981 - 992
  Ayça Kübra HIZARCI PAYNE , Alev KATRİNLİ
 26. Ülke Grupları İtibarıyla Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2018)
  Pages 993 - 1025
  Uğur AYIK , Gökhan ERKAL , Hüseyin ÖZER
 27. N11 Ülkelerinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi
  Pages 1027 - 1035
  Ahmet Fatih AYDEMİR , Dilek ATILGAN , Sena TÜRKMEN
Indexes and Platforms