ISSN: 1304-4990
e-ISSN: 2717-6568
Founded: 2003
Period: Quarterly
Publisher: Ataturk University
Cover Image
       DUYURU-1, Haziran 2021 sayısından itibaren APA 7 yazım kuralları esas alınacaktır
DUYURU-2, Makalelerde benzerlik oranı %25 ile sınırlıdır. Hakemlere iletilmektedir.
DUYURU-3, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 90, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 10. Madde ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını içeren çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunludur. 2020 yılı öncesinden tamamlanmış çalışmalardan Etik Kurul Onay Belgesi istenmemektedir.

2021 - Volume: 25 Issue: Özel Sayı

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.