Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1304-4990 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
2003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1304-4990 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Cover Image
2003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Volume 23 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Ahmed Şevkî’nin Mecnûnu Leylâ Tiyatrosunun Ontolojik İncelemesi II
  Pages 471 - 483
  Aysel ERGÜL KESKİN
 2. Şeyh Gâlib Divanı’nda Manzum Hikâyeler
  Pages 485 - 504
  Bülent ŞIĞVA
 3. Schiller: Sanatın Oyunda Özgürlük Olarak Yansıması
  Pages 505 - 513
  Esra Yıldız Turan
 4. Namık Kemal ve Hürriyet Fikri
  Pages 515 - 535
  Gülay SARIÇOBAN
 5. Kültürel Coğrafya Bakımından Osmaniye İlinin Mutfak Kültürü
  Pages 537 - 552
  Emine YILMAZ AKÇAÖZOĞLU, Saliha KODAY
 6. 1992-2018 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri
  Pages 553 - 576
  Fatih VEYİS, Ayşegül KAYAR
 7. Kültürel İncelemelere Coğrafi Bir Katkı: Erzincan'da Kahvehanelerin Mekânsal Özellikleri
  Pages 577 - 604
  Ogün COŞKUN, Fatih ORHAN
 8. Siyasal Rıza Ölçeği
  Pages 605 - 629
  Fatih CEYLAN, Naci İSPİR, Ahmet Ragıp ÖZPOLAT
 9. Kant’ın Düşüncesinde Tanrı Kanıtlamalarının Eleştirisi ve Saf Aklın İdeali
  Pages 631 - 646
  Mücella CAN
 10. Kademeli Olarak Yeri Değiştirilen Yerleşmelere Bir Örnek: Taşbaşı Mahallesi (Tortum-Erzurum)
  Pages 647 - 673
  Mehmet tuncer Rızvanoğlu
 11. Paratextual Comparison of Two Poets: William Butler Yeats and Avnî
  Pages 675 - 683
  Raşit Çolak
 12. Az Tanınmış Bir Çeçen Lider: Kunta Hacı ve Onun Barışcıl Zikirizim Hareketi
  Pages 685 - 702
  İsa ÇELİK, Birol YILDIRIM
 13. Y Kuşağının Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesi ve Stratejik Yönetim: Telekomünikasyon Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 703 - 717
  Turgay Doğan, İhsan Gülay
 14. Lider Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması
  Pages 719 - 739
  Gökhan ULUDAĞ
 15. Ortaokul Sosyal Bilgiler Programı ile Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (C3) Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması
  Pages 741 - 758
  Erhan Görmez
 16. Öğretmen Liderliği Eğitim Programının Yaygın Eğitim Kurumlarında Ön Uygulama Sonuçları
  Pages 759 - 768
  Reyhan ŞEKERCİ, Süleyman KARATAŞ
 17. Learners' Perceptions on Innovations in Language Teaching and Learning and Expected Ones
  Pages 769 - 782
  Oktay Akarsu
 18. Students’ Readiness Levels towards Online English Courses in Higher Education
  Pages 783 - 795
  Tevfik Darıyemez
 19. Zaman Kullanımından Memnuniyet Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Örneği
  Pages 797 - 825
  Kenan ORÇANLI, Erkan OKTAY, Merve PİRİM
 20. Dea Loher’in Seçilmiş Oyunlarında Birey-Toplum Çatışması
  Pages 827 - 848
  Nalan SAKA
 21. Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri
  Pages 849 - 864
  Fereshteh EBADI ASAYESH, Mevlüt ÖZBEN
 22. Öğretmen Aktörlüğü: Mesleki Gelişimde Yeni Bir Eğilim
  Pages 865 - 874
  Öznur ATAŞ AKDEMİR, Ahmet Selçuk AKDEMİR
 23. Mistik Bir Tecrübe Olarak Ruhun Baş Dönmesi: Hint Mistisizmi
  Pages 875 - 885
  Kutsi KAHVECİ
 24. Akademik Kütüphane Hizmetlerinde Sürekli Gelişim Felsefesine Uygun Hizmet Anlayışı
  Pages 887 - 918
  Yasin ŞEŞEN
Indexes and Platforms