e-ISSN: 2822-3160
Founded: 2003
Period: Monthly
Publisher: Ataturk University

2022 - Volume: 26 Issue: 1

Image Presentation

6. Toplumdaki Vakıf Patolojisi

Image Presentation

7. Arşivlerde Yapay Zekâ Stratejisi

Image Presentation

12. İşletme Bölümü Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma

Image Presentation

13. TRA1 Bölgesinin Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

Image Presentation

15. Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Bağlanma Stilleri

Image Presentation

16. صورة المجتمع في شعر البهاء زهير

Image Presentation

17. Yabancılaşma Unsuru Olarak Hikâyeli Bilgisayar Oyunları

Image Presentation

19. Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı