ISSN: 1301-8752
e-ISSN: 1309-6338
Başlangıç: 1983
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi

2021 - Cilt: 39 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

YEŞİL PSİKOLOJİK İKLİM ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

STATİK VE DİNAMİK PORTFÖY OPTİMİZASYON ANALİZLERİ

Araştırma Makalesi

YENİ KAMU YÖNETİŞİMİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI ARASINDAKİ UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ABD ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN NİTELİĞİ

Araştırma Makalesi

YEŞİL SERTİFİKALI LİMANLARIN PERFORMANSININ ENTEGRE ENTROPİ-TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Sosyal Politikada Tasarım Odaklı Düşünme Modeli: İş Bulma Uygulamaları Üzerine Bir Saha Çalışması, Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi Örneği

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE DIŞLAMA ETKİSİNİN FOURİER YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Türk Bankacılık Sisteminde Dijitalleşme-Karlılık Etkileşimi

Araştırma Makalesi

İki-Aşamalı Araç Rotalama Problemi: Temel Yaklaşımlar ve Konvansiyonel Araç Rotalama Problemi ile Karşılaştırmalar

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.