ISSN: 1301-8752
e-ISSN: 1309-6338
Başlangıç: 1983
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1983 yılından bu yana iktisadi ve idari bilimlerle ilgili alanlarda makaleler yayımlayan Hacettepe Üniversitesi dergisidir.
Hakemli uluslararası akademik bir dergi olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2002 yılına kadar yılda iki kez, 2002 ve 2015 yılları arasında yılda iki kez basılı ve çevrimiçi olarak, 2015-2018 yılları arasında üç ayda bir olmak üzere basılı ve çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Açık erişim politikası ve akademik bilginin tüm dünyaya ücretsiz olarak dağıtılması, daha çevreci hale gelmesi, basılı yayından vazgeçilmiş ve üç ayda bir yayınlanan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2018 yılından itibaren sadece elektronik ortamda erişime açılmıştır.

Daha İleriye ... En İyiye ...


Endeks: 

  • EconLit
  • TÜBİTAK ULAKBİM
  • ASOS

2022 - Cilt: 40 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Tehdit Algıları ve Suriyeli Göçmenlere Yardım Etme Davranışı: Türkiye’den Bulgular

Araştırma Makalesi

Globalization and Inflation

Araştırma Makalesi

Bitcoin ile Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin TVP-VAR ile Analizi

Araştırma Makalesi

OECD Ülkelerinin Sağlığın Yaşam Biçimi Belirleyicileri Bakımından TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Aşılama Konulu Kamu Politikalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Araştırma Makalesi

Küreselleşme Sürecinde Çevresel Kalitenin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular

Araştırma Makalesi

Kamu Yararına Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisinde Kişi-Örgüt Uyumunun Aracı Değişken Rolü

Araştırma Makalesi

Covid-19 Döneminde Bitcoin Fiyatlarının Seçilmiş Finansal Göstergeler ile Uzun Dönem Ampirik Etkileşimi Ardl Analizi İncelemesi

Araştırma Makalesi

OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri ve Sağlık Finansman Modellerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Küreselleşme Çevre Kalitesini Azaltıyor Mu? Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular

Araştırma Makalesi

Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi ve Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Araştırma Makalesi

Gönüllülerde Çalışmanın Merkeziliği ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.