ISSN: 1301-8752
e-ISSN: 1309-6338
Başlangıç: 1983
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi

2021 - Cilt: 39 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Sosyal Politikada Tasarım Odaklı Düşünme Modeli: İş Bulma Uygulamaları Üzerine Bir Saha Çalışması, Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi Örneği

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE DIŞLAMA ETKİSİNİN FOURİER YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Türk Bankacılık Sisteminde Dijitalleşme-Karlılık Etkileşimi

Araştırma Makalesi

İki-Aşamalı Araç Rotalama Problemi: Temel Yaklaşımlar ve Konvansiyonel Araç Rotalama Problemi ile Karşılaştırmalar

Derleme

ALTERNATİF KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ OLARAK TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANS SİSTEMLERİ: GÖLGE BANKACILIK VE ÖZÜN ÖNCELİĞİ KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Effects of Dollarization on Bank Performance: Analysis for Turkey

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE PARANIN DOLANIM HIZI VE PARA TALEBİ İSTİKRARLI MI? PARA TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ İLE AMPİRİK ANALİZ

Araştırma Makalesi

Oil Prices, Economic Policy Uncertainty and Stock Market Returns in Oil Importing Countries: the impact of COVID-19 pandemic

Araştırma Makalesi

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz-Yeterlikleri ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Bireylerin Sağlık Kuruluşları Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Araştırma Makalesi

Avrupa Ülkelerinde İnovasyon ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Finansal Performansları Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

KAMU YÖNETİMLERİNDE ETİK REHBERLİK FAALİYETİ OLARAK KAMU GÖREVLİLERİNE ETİK DANIŞMANLIK SUNULMASI

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.