Amaç ve Kapsam

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ekonomi ve idari bilimler alanlarındaki disiplinler arası Türkçe veya İngilizce teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmıştır. Yılda dört defa yayımlanan uluslararası, hakemli, akademik, açık erişimli elektronik bir dergidir. 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin ilgi alanları, ekonomi, işletme yönetimi, kamu maliyesi, sosyal politika, aile ve tüketici bilimleri, sağlık yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyal hizmet ve uluslararası ilişkilerle ilişkili konulardan oluşmaktadır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.