Yayın Planı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda dört defa, sırasıyla, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır. Yeni sayı, ilgili ayın sonunda DergiPark’taki web sayfasına yüklenir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.