Hakem Rehberi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, makale değerlendirme sürecinde hakemin makale hakkındaki düşüncelerini ve makalenin yayınlanabilmesi için yazar(lar)a yaptığı önerileri çok önemsemektedir.

Hakemden, makale değerlendirmesi sonucunda, makalenin ilgili disiplin alanına nasıl bir katkı yaptığını, katkı göremiyorsa, makalenin yayına neden kabul edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmesi beklenmektedir.

Hakem, makale değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki seçeneklerinden birini önerebilir:

A) "Yayınlanabilir"

B) "Küçük Değişikliklerle Yayınlanabilir: Düzeltmelerden sonra hakem görmeden yayınlanabilir"

C) "Büyük Değişiklikle Yayınlanabilir: Düzeltmelerden sonra hakem gördükten sonra yayınlanabilir"

D) "Yayınlanamaz" 

B, C veya D seçeneklerinden birisi önerildiğinde gerekçelerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Makale değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

1.     Genel düzen

2.     Anlatımdaki açıklık, anlaşılırlık

3.     Amaç, hipotez ve araştırma sorularının sunuluşu

4.     Uygulamalı kısmın tasarımı

5.     Konunun ilgili literatür ile ilişkilendirilişi

6.     Verilerin analiz edilme yeterliliği

7.     Bulguların amaçla bağlantısının kurulabilme düzeyi

8.     Yorumların bulgularla ilişkilendirilmesi

9.     Yazıldığı dilin kurallarına ve ilgili alan terminolojisine uygunluğu

10.   Getirdiği yenilik/katkı düzeyi

11. İntihal durumu/özgünlük düzeyi

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.