Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

İleriki bir tarihe kadar dergimize makale değerlendirme kabulü gerçekleştirilmeyecektir. Çeviri makale ve kitap tanıtımı başvurusu yapmak isteyen yazarların iibfdergi@ogu.edu.tr adresinden başvuru taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 

Dergi iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 

 88x31.png

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

İleriki bir tarihe kadar dergimize makale değerlendirme kabulü gerçekleştirilmeyecektir. Çeviri makale ve kitap tanıtımı başvurusu yapmak isteyen yazarların iibfdergi@ogu.edu.tr adresinden başvuru taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 

Dergi iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 

 88x31.png

Cilt 14 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. Türkiye’de Tarımsal İstihdamın Cinsiyete Dayalı Yapısı ve Sosyal Politika Önerileri
  Sayfalar 563 - 578
  Ayhan GÖRMÜŞ
 2. Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli
  Sayfalar 579 - 596
  Emine KAYA , Bener GÜNGÖR
 3. Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi
  Sayfalar 597 - 614
  Burçay YAŞAR AKÇALI , Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU , Erdinç ALTAY
 4. Türkiye’de İşsizlerin İş Arama Yoğunluğu
  Sayfalar 615 - 630
  İsmail ŞENTÜRK
 5. Ülkelerin Çevresel Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Bulanık Mantık Tabanlı Bir Yaklaşım İle Bütünleşik Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 631 - 656
  Ejder AYÇİN , Enver ÇAKIN
 6. Türkiye’de Para Politikasının Konut Fiyatlarına Etkisi
  Sayfalar 657 - 674
  Musa BAYIR
 7. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme: Otomotiv Ana Sanayi Örneği
  Sayfalar 675 - 698
  Gozde KOCA , Sema BEHDİOĞLU
 8. Algılanan Çalışan Performansı ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Yenilikçi İş Davranışının Düzenleyicilik Etkisi
  Sayfalar 699 - 712
  Berat ÇİÇEK , Metin IŞIK
 9. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Açısından Maddi Duran Varlıkların Ölçüm ve Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 713 - 728
  Birsel SABUNCU
 10. Belediye Üst Kademe Yöneticilerinin Liderlik ve Mes-leki Bilgi Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eğitim Programı Önerisi
  Sayfalar 729 - 752
  Onur Kemal YILMAZ
 11. Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyetinde Ekonomik Milliyetçiliğin ve Küresel Bilinçliliğin Etkisi
  Sayfalar 753 - 772
  Nil Esra DAL , İlknur KORKMAZ
 12. Doğal Kaynakların Rekreasyonel Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 773 - 792
  Veli Riza KALFA , Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
 13. Experiential Aspects of Balloon Tourism within the Context of Destination Marketing
  Sayfalar 793 - 810
  Özlem GÜZEL , İlker ŞAHİN
 14. Entegre Entropi ve Eatwos Yöntemleri Kullanılarak Karadeniz Konteyner Limanlarının Verimlilik Analizi
  Sayfalar 811 - 830
  Ömer Faruk GÖRÇÜN
 15. Finansal Esneklik Değeri ve Sermaye Yapısı Kararları
  Sayfalar 831 - 854
  Aslı YIKILMAZ ERKOL , Turhan KORKMAZ
 16. Türkiye’de Kurulan Serbest Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi
  Sayfalar 855 - 876
  Yusuf Emre DİREKÇİ , İbrahim Halil Ekşi
 17. Kamu-Özel İşbirliği (Yap-Kirala-Devret) Modeli ve Şehir Hastanelerinin Sağlık Hizmetlerindeki Değişim ve Dönüşüm Üzerine Etkileri
  Sayfalar 877 - 898
  Yusuf UYSAL
 18. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Önem Sıralamalarının SWARA ve Copeland Yöntemleri ile Belirlenmesi
  Sayfalar 899 - 924
  Serdar YARLIKAŞ , Zeynep Vildan CAN
 19. Muted Modernist
  Sayfalar 925 - 930
  Mehmet RAKİPOĞLU

econlit ile ilgili görsel sonucu

ebsco ile ilgili görsel sonucu

asos index ile ilgili görsel sonucu

sobiad ile ilgili görsel sonucu

"akademik dizin" ile ilgili görsel sonucu

acar index ile ilgili görsel sonucu

arastirmax ile ilgili görsel sonucu


2019 Sobiad Impact Factor: 0,607