Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergimize yeniden yapılandırma çalışmalarımız kapsamında yeni başvuru kabul edilmemektedir. Muhtemel yeni başvuru kabul tarihi: 04.01.2021

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi olarak bu kaygı ve hassasiyeti paylaştığımızı belirtmek isteriz. https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ adresinden bildiri metnine ulaşabilirsiniz.

Dergi iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 

 88x31.png

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergimize yeniden yapılandırma çalışmalarımız kapsamında yeni başvuru kabul edilmemektedir. Muhtemel yeni başvuru kabul tarihi: 04.01.2021

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi olarak bu kaygı ve hassasiyeti paylaştığımızı belirtmek isteriz. https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ adresinden bildiri metnine ulaşabilirsiniz.

Dergi iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 

 88x31.png

Cilt 15 - Sayı 2 - 1 Ağu 2020
 1. The Effect of Annual Independent Audit Reports on Stock Market Performance: Evidence from Turkey and Germany
  Sayfalar 389 - 410
  Göksal Selahatdin Selahatdin KELTEN , Hakan SARITAŞ
 2. Tüketicilerin Mobil Bankacılık Uygulamalarını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler: Uluslararası Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 411 - 436
  Cevat SÖYLEMEZ , Ercan TAŞKIN
 3. Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Bir Elektrik Dağıtım Şirketinin Hizmet Kalitesinin Araştırılması
  Sayfalar 437 - 456
  Veysel YILMAZ , Yasemin KİNAŞ
 4. Küçük ve Orta Ölçekli Otellerde Yönetsel Etkinliğin İş Doyumuna Etkisi: Batı Karadeniz Örneği
  Sayfalar 457 - 474
  Said KINGIR , Dilara Eylül KOÇ , Nilüfer ŞAHİN TEZCAN , Ömer SARAÇ
 5. Algılanan Örgütsel Politikanın Ardılları Üzerine Ulusal Yazın Bağlamında Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 475 - 492
  Deniz DİRİK , Hakkı Okan YELOĞLU
 6. Turist Rehberinin Performansının Destinasyon İmajına Etkisinde Etik Davranışlarının Rolü
  Sayfalar 493 - 518
  Zeynep ÇOKAL , İbrahim YILMAZ
 7. Halkla İlişkiler ve Etik: 2000 Yılı Sonrası Filmlerde Halkla İlişkiler Mesleği Temsilinin Etik Kodlar Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 519 - 542
  Gül COŞKUN DEĞİRMEN , Özgür YALÇIN
 8. Çevrimiçi Seyahat Rehberlerinde Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Analizi: “Turkey Home” Örneği
  Sayfalar 543 - 564
  Fatih ERCAN
 9. Türkiye’de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 565 - 582
  Fatih AKBAYIR , Ahmet Burçin YERELİ
 10. Türkiye’de Bir Yönetim Danışmanı: Urwick Orr and Partners ve Türk Hava Yolları’ndaki Danışmanlık Faaliyetleri (1967-1971)
  Sayfalar 583 - 602
  Akansel YALÇINKAYA
 11. Özdeşleşmenin Reklama Karşı Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Ünlü-Ürün Uyumunun Ilımlaştırıcı Rolü
  Sayfalar 603 - 624
  Semra DOĞAN , Bayram Zafer ERDOĞAN
 12. Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 625 - 648
  Aytül BİŞGİN , Sema ÜNLÜER , Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
 13. Bağımsız Denetim Görüşünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması
  Sayfalar 649 - 662
  Kenan SAĞIM , Şükriye Gül REİS
 14. Bir Araştırma Nesnesi Olarak Habis Sorunlar ve Kamu Yönetimi Disiplini
  Sayfalar 663 - 676
  Abdullah UZUN
 15. A Conceptual Framework of Internationalization of Family Business Groups: Turkey Context
  Sayfalar 677 - 698
  Ayşe ÇOBAN KAYACI , Aylin ATAAY
 16. İş Özerkliği ile İşe Bağlanma Arasındaki İlişki: Kişi-İş Uyumunun Aracı ve Algılanan Yönetici Desteğinin Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 699 - 718
  Daimi KOÇAK
 17. Seçim İttifakı Sisteminin 2018 Milletvekili Genel Seçimine Etkileri
  Sayfalar 719 - 742
  Çağrı D. ÇOLAK
 18. Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği
  Sayfalar 743 - 764
  Ceyhun AKYOL , Burhanettin ZENGİN , Süleyman AKKAŞOĞLU , Şevki ULAMA
 19. Örgüt Kültürü ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 765 - 792
  Gamze MACİT , Ramazan ERDEM
 20. Darülaceze’nin Kuruluş Gelir Giderleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 793 - 810
  Büşra KARATAŞER

econlit ile ilgili görsel sonucu

ebsco ile ilgili görsel sonucu

asos index ile ilgili görsel sonucu

sobiad ile ilgili görsel sonucu

"akademik dizin" ile ilgili görsel sonucu

acar index ile ilgili görsel sonucu

arastirmax ile ilgili görsel sonucu


2019 Sobiad Impact Factor: 0,607