Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 4 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Makalenin konusu itibariyle bu alanlarla ilişki kurulmuş olsa da, dergiye gönderilen makalelerin dergi Yayın Politikasına uygun olmadığı kararlaştırılırsa yazarlarına iade edilir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda klasikleşmiş makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. Yazarların başvuru ve değerlendirme sürecinin sağlıklı işlemesi için Yazım Kuralları sayfasını incelemesi önerilir. 

Dergimiz değerlendirme sürecinin etkin biçimde yürütülebilmesi adına zaman zaman başvuru alımı durdurulmaktadır. Yazarlarımızın bu konuda anlayış göstermelerini rica ederiz. 

Makale Ret Oranı: %56                                                                             88x31.png


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1306-6730 | e-ISSN 1306-6293 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Makalenin konusu itibariyle bu alanlarla ilişki kurulmuş olsa da, dergiye gönderilen makalelerin dergi Yayın Politikasına uygun olmadığı kararlaştırılırsa yazarlarına iade edilir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda klasikleşmiş makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. Yazarların başvuru ve değerlendirme sürecinin sağlıklı işlemesi için Yazım Kuralları sayfasını incelemesi önerilir. 

Dergimiz değerlendirme sürecinin etkin biçimde yürütülebilmesi adına zaman zaman başvuru alımı durdurulmaktadır. Yazarlarımızın bu konuda anlayış göstermelerini rica ederiz. 

Makale Ret Oranı: %56                                                                             88x31.png


Cilt 15 - Sayı 3 - 30 Kas 2020
 1. OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi
  Sayfalar 811 - 828
  Hüseyin Naci BAYRAÇ, Deniz DELİCAN, Ahmet Tarık KARAKAŞ
 2. Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi
  Sayfalar 829 - 848
  Hasan Önder SARIDOĞAN
 3. Local People’s Perception of Halal Tourism and Arab Tourists: The Case of Sapanca
  Sayfalar 849 - 874
  Recep Yıldırgan, İsmail BİLGİÇLİ, Hümeyra TAŞÇIOĞLU BAYSAL, Orhan BATMAN
 4. İllerin Yaşam Kalitesi: Türkiye İstatistik Kurumu Verileriyle Veri Zarflama Analizi’ne Dayalı Bir Endeks
  Sayfalar 875 - 902
  Atalay ÇAĞLAR
 5. Dördüncü Sanayi Devrimi Çerçevesinde Koşulsuz Temel Gelir: Türkiye İçin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 903 - 924
  Mustafa ERDOĞDU, Sevda AKAR
 6. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Kamu Harcaması Bilinçlerinin Tespitine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Deney
  Sayfalar 925 - 938
  Yasemin ARIMAN
 7. Türkiye’de Vergi İdaresinin Tahsil Yetkisini Kullanımında Sınırların Aşılmasından Kaynaklanan Sorunlar
  Sayfalar 939 - 958
  Betül HAYRULLAHOĞLU
 8. Impact of Destination Brand Image on Satisfaction, Recommendation and Revisit
  Sayfalar 959 - 974
  Ali SOYLU, Nuray Selma ÖZDİPÇİNER
 9. İşletmelerin Finansal Başarısızlığının AHP Temelli ELECTRE TRI ve FLOWSORT Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi
  Sayfalar 975 - 1000
  Kenan Oğuzhan ORUÇ, Kerime DEMİRBAŞ
 10. Bank Efficiency and Stock Returns in the Turkish Stock Market: A Two-stage Analysis Approach
  Sayfalar 1001 - 1018
  Süleyman KALE, Mehmet Hasan EKEN, İ. Gökçe KAYA
 11. Kaynak Temelli Görüş Ekseninde Örgütsel Kaynakların Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma
  Sayfalar 1019 - 1042
  Burak ÖZDEMİR, Deniz TAŞCI
 12. İhracat Pazar Yönelimi Boyutlarının İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 1043 - 1060
  Nilay BIÇAKCIOĞLU, İlayda İPEK
 13. Seçilmiş Ülkeler Kapsamında Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1061 - 1080
  Engin HAPAKSAZ, Orçun AVCI
 14. Banka Sermayesi Şokları ve Kredi Büyümesi: Türk Bankacılık Sektörü
  Sayfalar 1081 - 1094
  Taner SEKMEN
 15. Türkiye’de Uluslararası İktisadi Dalgalanmaların Yayılma Etkisi ve Konjonktür Karşıtı Para Politikası
  Sayfalar 1095 - 1118
  Can KARABIYIK
 16. İşveren Markasının İşe Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Beyaz Eşya Firması Çalışanlarına Yönelik Uygulama
  Sayfalar 1119 - 1134
  Nuray GİRGİNER, Aslı ÇELİK
 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sermaye Piyasalarının Gelişmişliğini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 1135 - 1158
  Gökhan ÖZKUL, Muhammed KASIM
 18. Sürdürülebilir Giysi Satın Almada Etik Unsurların Değerlendirilmesi: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1159 - 1184
  Hatice DAĞCI BÜYÜK, Sevtap ÜNAL, Aysel ERCİŞ
 19. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Metro Sürücüsü Seçimi
  Sayfalar 1185 - 1202
  İmran ÖZCAN, Umut Hulusi İNAN, Ammar Yasir Korkusuz
 20. Finansal Okuryazarlık, Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Karşı Tolerans İlişkisi: Batı Akdeniz Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1203 - 1222
  Funda KIRAN, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 4 Ocak 2021

econlit ile ilgili görsel sonucu

ebsco ile ilgili görsel sonucu

asos index ile ilgili görsel sonucu

sobiad ile ilgili görsel sonucu

"akademik dizin" ile ilgili görsel sonucu

acar index ile ilgili görsel sonucu

arastirmax ile ilgili görsel sonucu


2019 Sobiad Impact Factor: 0,607

2020 Sobiad Impact Factor: 0,679