Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1306-6730 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 

Dergi; Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax tarafından indekslenmektedir.

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1306-6730 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş yabancı makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına (book review) ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. 

Dergi; Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax tarafından indekslenmektedir.

Creative Commons Lisansı

Cilt 14 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Sosyolojik Bir Kategori Olarak Heterodoks İktisat
  Sayfalar 263 - 276
  Hüsnü Bilir
 2. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri için Kurumsal Performans Karnesi Önerisi
  Sayfalar 277 - 290
  Abdulkadir Fasal, Özlem Balaban
 3. Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Derinleşme Açısından Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama
  Sayfalar 291 - 314
  Arzu Özmerdivanlı, Veli Akel
 4. İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri
  Sayfalar 315 - 330
  Canan Güneş
 5. Kaldıraç ve Döngüsellik: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 331 - 346
  Emine Kaya, Yelda Köksal
 6. Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları
  Sayfalar 347 - 364
  Zeliha Kaygısız Ertuğ, Emrah Göksel
 7. Özel Sermayeli Bankaların Kurumsal Sürdürülebilirlik Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Çok Kriterli Bir Yaklaşım: Entropi-ARAS Bütünleşik Modeli
  Sayfalar 365 - 390
  Fatih Ecer
 8. Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile Seçilmiş Demografik ve Sosyo-Kültürel Kavramların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 391 - 408
  Mustafa Özkan
 9. Türkiye’de Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Koşulsuz Kantil Regresyon
  Sayfalar 409 - 420
  Egemen İpek
 10. Mobil Teknolojinin Perakendecilik Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 421 - 440
  İzzet Gülşen, Şuayıp Özdemir
 11. q-Faktör Modelinin Borsa İstanbul’da Geçerliliğinin Test Edilmesi
  Sayfalar 441 - 456
  Nesrin Özkan
 12. Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi
  Sayfalar 457 - 478
  Mesut Koç
 13. Mediating Effect of Corporate Social Responsibility in the Relationship between Innovation and Firm Value
  Sayfalar 479 - 490
  Tülin Ural, Songül Kakilli Acaravcı, Oğuz Oypan, Yunus Karaömer
 14. Kripto Para Birimi Piyasalarında Etkinliğin Uzun Hafıza Ve Değişen Varyans Özelliklerinin Testi Yoluyla Analizi
  Sayfalar 491 - 510
  Tuna Can Güleç, Hüseyin Aktaş
 15. Türk Çay Sektöründe Yasal Gelişim ve 1984 Serbestleştirmesi
  Sayfalar 511 - 534
  Ali Rıza Saklı
 16. Uluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu
  Sayfalar 535 - 558
  Ozan Ağlargöz, Şehmus Yardımcı