Dergi Kurulları

Sahibi

Baş Editör

Prof. Dr. Oytun MEÇİK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 0000-0002-7409-6266 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Makro İktisat, İstihdam

Editör Yardımcıları

Dr. Asmin KAVAS BİLGİÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0001-8319-7950 Türkiye
Kentsel / Yerel Siyaset, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Makro İktisat
Finansal Bilgi Yönetimi, Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Aytül Ayşe CENGİZ ANADOLU UNIVERSITY Türkiye
Çalışma Psikolojisi, Örgütsel Davranış
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Umut KOÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Organizasyon, Yönetim ve Strateji
Maliye, Mali Hukuk
Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ortadoğu Çalışmaları, Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Murat YAMAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 0000-0001-8659-090X Türkiye
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Tamer KAŞIKCI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyaset Bilimi

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Arş. Gör. Müge DALAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 0000-0003-0594-840X Türkiye
Siyaset Bilimi, Uluslararası Hukuk, Afrika Tarihi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler