Veri Politikası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yayınlanan makalelerin analizde kullanılan verilerin açıkça ve kesin olarak belgelenerek, herhangi bir araştırmacının erişimine açık hale yayınlanması politikası izler. Ampirik çalışma, simülasyonlar veya deneysel çalışma içeren makalelerin yazarları, yayınlanmadan önce, çoğaltmaya izin vermek için yeterli olan hesaplamaların verilerini, programlarını ve diğer ayrıntılarını Dergiye sunmalıdır. Bunlar ESOGÜ İİBF Dergisi sitesinde yayınlanacaktır. Bir makalede kullanılan veriler tescilli ise veya başka bir nedenden ötürü yukarıdaki gereksinimlerin karşılanamaması durumunda Editöre başvuru sırasında bildirilmelidir.

Yazarların verilerini, programlarını ve çoğaltma işlemine izin vermek için gerekli bilgileri ESOGÜ İİBF Dergisi başvuru sistemine yüklemeleri beklenmektedir.

Politikamız, ekonometrik ve simülasyon makaleleri ile deneysel makaleler için biraz farklılaşmaktadır.

Ekonometrik ve simülasyon makaleleri için minimum gereksinim, son modelleri çalıştırmak için kullanılan verisetlerini/programları ve ayrıca son verisetini oluşturmak için önceki ara veriseti ve programların nasıl kullanıldığının açıklamasını içermelidir.

Yazarlar bu ara verisetlerini ve programları sunmaya davet edilir; yazarlar, talep eden araştırmacılarla tam olarak işbirliği yapmalıdır. Verisetleri ve programlar herhangi bir istatistiksel paket veya yazılım kullanılarak herhangi bir biçimde sağlanabilir, ancak sağlanan her dosyanın amacını ve biçimini belgeleyen ve bir kullanıcıya çoğaltmanın nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda talimat veren bir Benioku PDF dosyası da sağlanmalıdır.

Verilerin bir kısmı veya tamamı tescilli ise ve bu şarttan muafiyet Editör tarafından onaylanmışsa, yazarlar yine de nihai sonuçları oluşturmak için kullanılan programların bir kopyasını sağlamalıdır. Bu, veri kullanılabilirliği politikasından muafiyet kriteri, diğer araştırmacıların prensip olarak verileri bağımsız olarak elde edebilmelerini garanti edebilmek içindir. Bu yazarlar ayrıca Benioku PDF dosyasında, tescilli verilerin başkaları tarafından nasıl elde edilebileceğine ilişkin ayrıntıları da sağlamalıdır.

Deneysel makaleler için, gönderilen makaleler ve kabul edilen makaleler için gereksinimler dahil olmak üzere daha ayrıntılı bir politikamız vardır. Normalde deneysel makalelerin yazarlarından aşağıdaki ek materyalleri sunmasını bekleriz (bu politikaya ilişkin herhangi bir istisna, gönderim sırasında istenebilir):

  • Orijinal talimatlar. Bunlar, gönderilen makaledeki deneysel tasarım tartışmasının bir parçası olarak özetlenmeli ve ayrıca teslim sırasında ek olarak tam olarak sunulmalıdır. Talimatlar, tasarım özeti ile birlikte, protokolü, tasarımın makul derecede yetenekli bir deneyci tarafından kopyalanabilecek kadar açık bir şekilde iletecek şekilde sunulmalıdır. Örneğin, farklı oturumlar için farklı talimatlar kullanılmışsa, yazışma belirtilmelidir.
  • Denemeyi çalıştırmak ve / veya verileri analiz etmek için kullanılan tüm bilgisayar programları, yapılandırma dosyaları veya komut dosyaları. Bunlar, gönderilen makalede uygun şekilde özetlenmeli ve bir makalenin son sürümü gönderildiğinde ek olarak eksiksiz olarak sunulmalıdır. (Veri özetleri, ara sonuçlar ve programların nasıl kullanılacağı hakkında tavsiyeler açıktır, ancak zorunlu değildir.)
  • Deneyden elde edilen ham veriler. Bunlar, gönderilen makalede uygun şekilde özetlenmeli ve kabul edilen bir makalenin son sürümü gönderildiğinde, ek olarak, sunulan bilgisayar programlarının veri analizini çoğaltmak için kullanılmasını mümkün kılmak için yeterli bir açıklama ile tam olarak sunulmalıdır.
  • Makale ESOGÜ İİBF Dergisi tarafından yayınlanırsa, denemeyi çalıştırmak ve / veya verileri analiz etmek için kullanılan talimatları, bilgisayar programlarını, yapılandırma dosyalarını veya komut dosyalarını içeren ekler ve ham veriler ESOGÜ İİBF Dergisi sitesinde arşivlenir.