Amaç ve Kapsam

Dergi; iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. 

Dergi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. Dergi disiplinlerarası makaleler yayınlar, fakat yazar/yazarları diğer disiplinlerden olan başvuruların değerlendirmeye alınıp alınmayacağı ön değerlendirmede editör tarafından kararlaştırılırYazarı derginin ilgi alanı ile doğrudan bağlantılı olmayan disiplinlerden gelen makaleler reddedilebilir. Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak gerekli görüldüğü durumlarda söz konusu alanlarda klasikleşmiş makale çevirilerine ve kitap tanıtımlarına yer verebilir.


Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık