e-ISSN: 2630-6255
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2020 yılından beri TR Dizin'de taranmakta olan dergimiz Kasım 2022 itibariyle uluslarası alan indeksleri arasında yer alan Index Copernicus International (ICI) tarafından taranmaya başlanmıştır.


İşletme alanında teorik ve ampirik bilgi birikimini arttıracak makaleler yayınlamayı amaçlamayan dergide İngilizce, Almanca ve Türkçe araştırma makaleleri kabul edilmektedir, derleme çalışmaları kabul edilmemektedir. Dergi, TR Dizin ve Index Copernicus International (ICI) tarafından endekslenmektedir.


ULAKBIM tarafından 2020 yılı için güncellenen TRDİZİN Dergi Değerlendirme Kriterlerini takiben, araştırmanın yapıldığı tarih fark etmeksizin, JRB bilimsel araştırmalarda Etik Kurul izni şartı aramaktadır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk sayfasındaki dipnotta yer verilmelidir.


5. cilt 2. sayı itibariyle dergimizde Türkçe veya Almanca olarak yayınlanan makalelerde Abstract kısmından sonra İngilizce Genişletilmiş Özete (Extended Summary) yer verilmesi şartı getirilmiştir. 


2023 - Cilt: 8 Sayı: 1

Endeksler

TR Dizin

Lisans

Journal of Research in Business Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.

450px-Cc-by-nc_icon.svg.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=en-US