Journal of Research in Business
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2630-6255 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Dergimiz Haziran 2020 sayısı itibariyle TR Dizin'de taranmaktadir.


İşletme alanında teorik ve ampirik bilgi birikimini arttıracak makaleler yayınlamayı amaçlamayan dergide İngilizce, Almanca ve Türkçe çalışmalar kabul edilmektedir. Dergi, ULRICH Global Serials Directory ve TR Dizin'de endekslenmektedir.


YENİ:

ULAKBIM tarafından 2020 yılı için güncellenen TRDİZİN Dergi Değerlendirme Kriterlerini takiben, JRB bilimsel araştırmalarda Etik Kurul izni şartı aramaktadır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk sayfasındaki dipnotta yer verilmelidir.


5. cilt 2. sayı itibariyle dergimizde Türkçe veya Almanca olarak yayınlanan makalelerde Abstract kısmından sonra İngilizce Genişletilmiş Özete (Extended Summary) yer verilmesi şartı getirilmiştir. 


Journal of Research in Business

e-ISSN 2630-6255 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz Haziran 2020 sayısı itibariyle TR Dizin'de taranmaktadir.


İşletme alanında teorik ve ampirik bilgi birikimini arttıracak makaleler yayınlamayı amaçlamayan dergide İngilizce, Almanca ve Türkçe çalışmalar kabul edilmektedir. Dergi, ULRICH Global Serials Directory ve TR Dizin'de endekslenmektedir.


YENİ:

ULAKBIM tarafından 2020 yılı için güncellenen TRDİZİN Dergi Değerlendirme Kriterlerini takiben, JRB bilimsel araştırmalarda Etik Kurul izni şartı aramaktadır. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk sayfasındaki dipnotta yer verilmelidir.


5. cilt 2. sayı itibariyle dergimizde Türkçe veya Almanca olarak yayınlanan makalelerde Abstract kısmından sonra İngilizce Genişletilmiş Özete (Extended Summary) yer verilmesi şartı getirilmiştir. 


Dizinler
Endeksler

TR Dizin

Lisans
Creative Commons License