Güncel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 1, 27.06.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Journal of Research in Business (JRB) Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yılda iki kez yayınlanan akademik ve hakemli dergisidir. Derginin amacı işletme ve ekonomi alanında yeni, teorik ve ampirik çalışmaları yayınlamak ve yöneticiler ile araştırmacılara fayda sağlamaktır.

Journal of Research in Business (JRB), aşağıdaki alanlarda yapılan çalışmaları kabul etmektedir:

  • Yönetim
  • Finans
  • Pazarlama
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Üretim Yönetimi
  • Sayısal Yöntemler
  • Muhasebe
  • Yönetim Bilişim sistemleri

İngilizce, Almanca ve Türkçe çalışmalar kabul edilmektedir.

Dergide İngilizce, Almanca ve Türkçe makaleler kabul edilmektedir. Tüm çalışmalar çevrimiçi olarak https://dergipark.org.tr/en/pub/jrb sitesi aracılığıyla gönderilmelidir. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkı devir formu imzalamalı ve editör kuruluna göndermelidir. Yazarlar yayınlanmak üzere dergiye gönderdikleri çalışmalardaki bütün ifadelerin sorumluluğunu üstlenir. Dergiye gönderilecek çalışmalar aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

1. Yazı Tipi
Tüm metin Times New Romans yazı tipinde 12 punto olarak ve 1,5 satır aralık ölçüsüyle yazılmalıdır. Paragraf başlarında "tab" tuşu kullanılmamalıdır.

2. Sayfa Düzeni
Çalışmalar A4 boyutundaki kâğıdın bir yüzüne, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, özet ve kaynakça da dahil olmak üzere sayfa sayısı 40'ı geçmemeli ve sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

3. Yazar Bilgileri
Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) yazarın unvanı, kurumu, e-posta adresi ve ORCID ID'si sayfanın en altında dipnotta belirtilmelidir.

4. Başlık ve Öz
Çalışma diline göre aşağıdaki tablo dikkate alınmalıdır. Çalışmada yer alan "öz" ler 250'şer kelimeyi geçmemelidir. Çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılan yöntem bilgisi ve temel bulgulara özde kısaca yer verilmelidir. Özün altında en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.

                  Çalışma       Dili

                   

Sıra

İngilizce

Almanca

Türkçe

Makale Başlığı 

1. İngilizce başlık (13,5pt)

2. Türkçe başlık (12pt) (isteğe bağlı)

1. Almanca başlık (13,5pt)

2. İngilizce başlık (12pt)

1. Türkçe başlık (13,5pt)

2. İngilizce başlık (12pt)

Öz

1. İngilizce öz (9pt)

2. Türkçe öz (9pt) (isteğe bağlı)

1. Almanca öz (9pt)

2. İngilizce öz (9pt)

1. Türkçe öz (9pt)

2. İngilizce öz (9pt)


5. Ana Metin

   Çalışmalarda temel olarak başlık(lar), öz(ler) ve anahtar kelimeler, ana metin bölümleri, kaynakça ve gerekmesi halinde ekler yer almalıdır. Çalışma dili Türkçe olan makaleler için metne İngilizce Genişletilmiş Özet eklenmelidir.
Taslak metin için tıklayınız.

6. Tablo ve Şekiller

   Tüm resimler, grafikler ve şekiller "Şekil" olarak, tablolar ise "Tablo" olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve şekiller numaralandırılmalı ve açıklayıcı bir başlık ile sunulmalıdır. Tabloların başlıkları üstte, şekil başlıkları ise altta yer almalıdır.
Örnekler: Tablo 1: Demografik Özellikler / Şekil 1: Kavramsal Model


Şekiller yüksek çözünürlükte olmalı ve şekillerde siyah ve beyaz renkler kullanılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise yalnızca tabloda yer alan alt başlıkları ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo ve şekillerin büyüklüğü sayfa sınırlarını aşmamalıdır. Tablolarda kullanılan ondalık sayılar virgülden sonra iki hane içerecek şekilde verilmelidir.

7. Ekler

    Ekler, kaynakçadan sonra metnin en sonunda verilmelidir.

8. Alıntılar ve Atıflar

   Yazarlar metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 6. versiyonunu kullanmalıdır. Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı ve yayın tarihi yazılarak belirtilmelidir. Metin içinde birden fazla kaynak gösterilecekse kaynaklar arasında (;) işareti kullanılmalıdır. 

Yazarlar metin içi yapılan alıntılamaların kaynaklar bölümünde gösterildiğinden emin olmalı, alıntılanan tarihler ve yazar isimleri metin içinde ve kaynaklar bölümünde aynı şekilde olmalıdır.

Metin içi kaynak gösterim örnekleri aşağıdaki gibidir:

    Zimmerman (1983)
(Bloomfield & Anderson, 2010)
Chen et al. (2010: 122)
(Gneezy, Niederle, & Rustichini, 2003; Gneezy & Rustichini, 2004).
(Post et al., 2008)

9. Referanslar

    Makalelerde kaynak gösterimi için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 6. versiyonu takip edilmelidir (https://apastyle.apa.org/). Yapılan atıflar kaynakça bölümünde alfabetik sıraya göre ve 11 punto büyüklüğünde verilmelidir. Aynı yazara ait birden fazla çalışmaya atıf yapılmışsa bu çalışmalar eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Yazarın adı belli değilse, yazar adı yerine bilimsel çalışmanın adı yazılmalıdır. Referans bölümünün ikinci ve sonraki satırları 1 cm içeriden başlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

    Aşağıdakiler ise kaynaklar bölümündeki gösterim şekline örnektir:

Almeida, H., Campello, M., & Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance, 59(4), 1777–1804.

Bao, D., Chan, K. C., & Zhang, W. (2012). Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings. Journal of Corporate Finance, 18, 690–700. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.05.003.

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Chen, D., Gan. C., Hu, B. (2013). An empirical study of mutual funds performance in China. Retrieved from http://ssrn.com/abstrat=2220323 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2220323.

Cleary, S. (1999). The relationship between firm investment and financial status. Journal of Finance, 54(2), 673–692.

Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., Petersen, B. C., Blinder, A. S., & Poterba, J. M. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brokings Papers on Economic Activity, 1988(1), 141–206.

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.

 

A) Kitaplar

Kaynakçada gösterimi:
Lindsey, B., & Teles, S. M. (2017). The captured economy: How the powerful enrich themselves, slow down growth, and increase inequality. Oxford: Oxford University Press.
Metin içi atıf örnekleri: Lindsey & Teles (2017) veya (Lindsey & Teles, 2017)


A-1) Baskı Sayısını İçeren Kitaplar
Kaynakçada gösterimi:

Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J., & Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.
Metin içi atıf örnekleri: Wolfe et al. (2015) veya (Wolfe et al., 2015)

A-2) Editörlü Kitaplar ve Çeviri Kitaplar
Kaynakçada gösterimi:
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.
Metin içi atıf örnekleri: Plath (2000) veya (Plath, 2000)
Kaynakçada gösterimi:
Kariagina, T. D. & Ivanova, A. V. (2017). Empathy as an ability: Structure and development during training in psychological counseling (S. Shabad, Trans.). Journal of Russian & East European Psychology, 54(6), 470–497. https://doi.org/10.1080/10610405.2017.1448180 (Original work published 2013).
Metin içi atıf örnekleri: Kariagina & Ivanova (2017) veya (Kariagina & Ivanova, 2017)

A-3) Bölümlü Kitaplar
Kaynakçada gösterimi:
Saks Berman, J. (1995). From Chicago to Rainbow Bridge: In search of changing woman. In E. F. Williams (Ed.), Voices of feminist therapy (pp. 11–25). Reading: Harwood Academic Publishers.
Metin içi atıf örnekleri: Berman (1995) veya (Berman, 1995)

A-4) e-Kitaplar
Kaynakçada gösterimi:
Strauss, J., Frost, R., & Ansary, A. I. (2009). E-marketing (Vol. 4). Erişim Adresi: https://kera.pw/sakok_gal_v_cyx_kexi.html.
Metin içi atıf örnekleri: Strauss, Frost & Ansary (2009) veya (Strauss, Frost & Ansary, 2009)

A-5) Yazarı Belli Olmayan Kitaplar
Kaynakçada gösterimi:
Webster's basic English dictionary (2000). Springfield, MA: Merriam-Webster.
Metin içi atıf örnekleri: Webster's basic English dictionary (2000) veya (Webster's basic English dictionary, 2000)

B) Akademik Hakemli Dergiler, Diğer Dergiler ve Gazeteler

B-1) Akademik Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kaynakçada gösterimi:
Voordt, J. M. (2004). Productivity and employee satisfaction in flexible workplaces. Journal of Corporate Real Estate, 6(2), 133-148.
Metin içi atıf örnekleri: Voordt (2014) veya (Voordt, 2014).
Kaynakçada gösterimi:
Wu, X., Shie, A. J., & Gordon, D. (2017). Impact of customer orientation on turnover intention: Mediating role of emotional labour. International Journal of Organizational Analysis, 25(5), 909-927.
Metin içi atıf örnekleri: Wu, Shie & Gordon (2017) veya (Wu, Shie & Gordon, 2017).

B-2) Online Akademik Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kaynakçada gösterimi:
Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B., & Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim Adresi: https://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914.
Metin içi atıf örnekleri: Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu ve Küçükkaplan (2015) veya (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu ve Küçükkaplan, 2015)
Kaynakçada gösterimi:
Bao, D., Chan, K. C., & Zhang, W. (2012). Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings. Journal of Corporate Finance, 7(4), 690–700. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.05.003.
Metin içi atıf örnekleri: Bao, Chan & Zhang (2012) veya (Bao, Chan & Zhang, 2012)

B-3) Diğer Basılı Dergi Makaleleri
Kaynakçada gösterimi:
Hersey, J. (1946, August 31). Hiroshima. The New Yorker, 22(33), 15–68.
Metin içi atıf örnekleri: Hersey (2003) veya (Hersey, 2003)

B-4) Diğer Online Dergi Makaleleri
Kaynakçada gösterimi:
Kuttner, R. (2003, September 8). The great American pension-fund robbery. Business Week, 24-26. Erişim Adresi: http://www.businessweek.com.
Metin içi atıf örnekleri: Kuttner (2003) veya (Kuttner, 2003)

B-5) Gazete Makaleleri
Kaynakçada gösterimi:
Kumcu. E. (2006, 11 Aralık). Büyüme yavaşlama sinyali veriyor. Hürriyet Gazetesi. p.9.
Metin içi atıf örnekleri: Kumcu (2006) veya (Kumcu, 2006)
Kaynakçada gösterimi:
Aw, J. (2012, June 12). Stopping the soda bulge: Why we need to consider restricting sugary beverages. National Post. Erişim Adresi: https://nationalpost.com/health/stopping-the-soda-bulge-why-we-need-to-consider-restricting-sugary-beverages.
Metin içi atıf örnekleri: Aw (2012) veya (Aw, 2012)

C) Konferanslar

C-1) Basılı Bildiriler
Kaynakçada gösterimi:
Taylor, J. L. & Lindsay, W. R. (2006). Developments in the treatment and management of offenders with intellectual disabilities. In: L. Falshaw & L.Rayment (Eds.), Division of Forensic Psychology Conference 2006: Invited Symposiums (pp. 23-31). Leicester: British Psychological Society.
Metin içi atıf örnekleri: Taylor & Lindsay (2006) veya (Taylor & Lindsay, 2006)

C-2) Sözlü Sunumlar
Kaynakçada gösterimi:
Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren’t we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. https://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148
Metin içi atıf örnekleri: Balakrishnan (2006) veya (Balakrishnan, 2006)

D) Tezler

Kaynakçada gösterimi:
Yasa, A. (2019). Instagram Mağazalarında Güven Oluşturan Faktörler. (Unpublished master’s thesis). Marmara University, Istanbul.
Metin içi atıf örnekleri: Yasa (2019) veya (Yasa, 2019)
Kaynakçada gösterimi:
Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools. (Doctoral dissertation). Erişim Adresi: ProQuest Dissertations and Theses – UK & Ireland. (AAT 8918197)
Metin içi atıf örnekleri: Rich (2019) veya (Rich, 2019)

E) Web Siteleri

Kaynakçada gösterimi:
Canadian Cancer Society. (2013, April 14). Cancer research. Erişim Adresi: http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-research/?region=on.
Metin içi atıf örnekleri: Canadian Cancer Society (2013) veya (Canadian Cancer Society, 2013)
Kaynakçada gösterimi:
Kmec, J. (2012, March 13). Where’s the Boss? And What Counts as “Work”? The Society Pages. Erişim Adresi: https://thesocietypages.org/socimages/2012/03/13/wheres-the-boss-and-what-counts-as-work/.
Metin içi atıf örnekleri: Kmec (2012) veya (Kmec, 2012)
Kaynakçada gösterimi:
Özvar, E. (n.d.). Rektörün Mesajı. Erişim Adresi: https://www.marmara.edu.tr/rektorun-mesaji.
Metin içi atıf örnekleri: Özvar (n.d.) veya (Özvar, n.d.)

F) Raporlar

Kaynakçada gösterimi:
Türkiye İstatistik Kurumu, (2021). 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Erişim Adresi: https://www.tuik.gov.tr/media/corporatecontent/MaliRapor20.pdf.
Metin içi atıf örnekleri: İlk atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2021) Daha sonraki atıflar: (TÜİK, 2012).

Yayın Etiği

The Journal of Research in Business (JRB) en yüksek seviyede bilimsel yayın etiğini uygulamayı taahhüt eder. Dergi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen kılavuz ve politikalarına uygun olarak hazırlanan Temel Uygulamaların ilkelerini esas alır. Dergi, kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) referans alır.

Dergide yayınlanan makaleler çift kör hakem sürecinden geçmektedir.

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir.

Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır.

Makalede yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda gösterilmelidir. Her bir makale en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal (aşırma), sahtecilik, duplikasyon, araştırma dilimlemesi, haksız yazarlık, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan makaleler yayına kabul edilmez.
İntihal

Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar, Turnitin veya Ithenticate yazılımları kullanılarak intihal taramasından geçirilir. Yüzde 20'nin üzerinde benzerlik oranına sahip çalışmalar doğrudan reddedilir. Kontrolden sonra, editör kurulu uygun bulunan çalışmaları orijinallik, metodoloji, ele alınan konunun önemi ve derginin amaç ve kapsamına uygunluk açısından değerlendirir.

Lisanslama

Dergi, CC BY NC lisansına sahiptir. Bu lisans, kullanıcıların, yalnızca ticari olmayan amaçlarla ve yalnızca yaratıcıya atıfta bulunulduğu sürece, herhangi bir ortamda veya biçimde materyali dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve oluşturmasına izin verir. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr)

Bunları yapmakta özgürsünüz:
Paylaş — eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Uyarla — karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et
Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

Aşağıdaki şartlar altında:
Atıf — uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
GayriTicari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Araştırma Etiği

Journal of Business Research, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

-Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
-Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
-Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
-Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
-Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
-Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
-İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
-Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda gösterilmedir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Editörün Sorumluluğu

Baş editör; makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür. Editör kurulu üyeleri, yazarları kendilerinin yayınladığı yada dergide daha önce basılmış makaleleri alıntılamaya teşvik etmez.

Hakemlerin Sorumluluğu

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Hakemler, gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Bir hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.


Journal of Research in Business yazarlardan başvuru esnasında ya da sonrasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.