Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2564-7458 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


DERGİMİZDE YAŞANAN AŞIRI YOĞUNLUKTAN DOLAYI SİSTEME MAKALE YÜKLEMESİ DURDURULMUŞTUR. SÖZ KONUSU YOĞUNLUĞUN GİDERİLMESİNDEN SONRA MAKALE YÜKLEME SİSTEMİ TEKRAR AÇILACAKTIR. TÜM KULLANICILARIMIZA DUYURULUR.


Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi online yayın yapan hakemli akademik bir dergidir. 1998 yılında ilk sayısını yayınlamış olan dergimiz 2016 yılı Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı' da dahil olmak üzere 1302-4191 ISSN numarası ile basılı olarak yayın yapmış 2017 yılı Cilt 20, Sayı 1 itibariyle 2564-7458 e-ISSN numarası ile online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon gibi sosyal bilimler kapsamında yer alan çalışma alanlarına ilişkin araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda iki kez (Nisan–Kasım) yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından biçim ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında biçim ve içerik yönünden dergide yayınlanması uygun görülen çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleyi değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmezken yazar bilgileri de hakemlerle paylaşılmamaktadır. Hakemlerin birisinin olumlu birisinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin yayınlanmasını uygun gördüğü çalışmalar dergide yayınlanır.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne aittir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

e-ISSN 2564-7458 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


DERGİMİZDE YAŞANAN AŞIRI YOĞUNLUKTAN DOLAYI SİSTEME MAKALE YÜKLEMESİ DURDURULMUŞTUR. SÖZ KONUSU YOĞUNLUĞUN GİDERİLMESİNDEN SONRA MAKALE YÜKLEME SİSTEMİ TEKRAR AÇILACAKTIR. TÜM KULLANICILARIMIZA DUYURULUR.


Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi online yayın yapan hakemli akademik bir dergidir. 1998 yılında ilk sayısını yayınlamış olan dergimiz 2016 yılı Cilt 19, 41.Yıl Özel Sayısı' da dahil olmak üzere 1302-4191 ISSN numarası ile basılı olarak yayın yapmış 2017 yılı Cilt 20, Sayı 1 itibariyle 2564-7458 e-ISSN numarası ile online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon gibi sosyal bilimler kapsamında yer alan çalışma alanlarına ilişkin araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda iki kez (Nisan–Kasım) yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Gönderilen çalışmalar dergi editörleri tarafından biçim ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonrasında biçim ve içerik yönünden dergide yayınlanması uygun görülen çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleyi değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmezken yazar bilgileri de hakemlerle paylaşılmamaktadır. Hakemlerin birisinin olumlu birisinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemin yayınlanmasını uygun gördüğü çalışmalar dergide yayınlanır.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi’ne aittir.

Cilt 22 - Sayı 2 - 30 Kas 2019
 1. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği
  Sayfalar 325 - 344
  Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT , Zeki KADI , Aynur SORUCUOĞLU
 2. Personeli Güçlendirme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 362 - 373
  Zübeyir BAĞCI , Özgül CAMGÖZ
 3. Two Sided Markets: The Case of The Waterbed Effect in OECD Mobile Telecommunications Markets
  Sayfalar 383 - 396
  Mikail KAR
 4. Siyasi Partilerin 2019 Yerel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 397 - 404
  Emrah ARĞIN
 5. Ticari Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Makine Öğrenmesi Uygulamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 405 - 419
  Eyüp Bayram ŞEKERLİ
 6. Firma Kârlılığını Etkileyen İçsel Faktörler: BİST Gıda, İçecek Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 420 - 432
  Eda DİZGİL
 7. E-Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Karaman’da Bir Araştırma
  Sayfalar 433 - 446
  Okan GARİP , Fehmi KARASİOĞLU
 8. Z Kuşağının Kariyer Beklentileri: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 447 - 458
  Hüseyin ÇİÇEK , Gökhan ÜNLÜ
 9. Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 459 - 468
  Hatice İLLEEZ , Ahmet DOĞAN
 10. Yerli Ziyaretçilerin ve Halkın Alternatif Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisine Yönelik Algısı: Beyşehir Örneği
  Sayfalar 469 - 480
  Şafak ÜNÜVAR , Refika ATALAY
 11. Satranç Öğretiminin Okul Öncesi Çocukların Dikkat Toplama Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 481 - 489
  Selma TATLIPINAR , Hüseyin SERÇE
 12. Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 508 - 525
  Emel DEMİR ASKEROĞLU
 13. Konya İlinde Bulunan Özel Hastanelerdeki Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Akademik Personele Yönelik Araştırma
  Sayfalar 526 - 539
  Büşra Güler , Saadettin Erhan Kesen
 14. Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 540 - 551
  Ramazan ERTURGUT , Hasan Emin GÜRLER
 15. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (Bes) Algılanma Düzeyi: Ordu İli Örneği
  Sayfalar 572 - 588
  Ceyda ŞATAF , Osman YILDIRIM
 16. GDELT Kullanarak Toplumsal Huzursuzlukların Tahmin Edilmesi: Tunus Örneği
  Sayfalar 589 - 600
  Sadullah ÇELİK
 17. Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 601 - 614
  Ahmet ÇETİN , Mehmet BOYRAZ , Songül ÖZER
 18. Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Sosyal Medya Tutumları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 615 - 627
  Pinar ERDOĞAN , Yasemin ŞANLI
 19. Stratejik Performans Yönetiminde Finansal Performans Değerlemesi: BİST Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 628 - 645
  Yusuf ESMER , Faruk DAYI
 20. Lojistik Öğrencilerinin İş Başı Eğitiminden Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 675 - 686
  Abdullah Oktay DÜNDAR , Yasemin TELLİ ÜÇLER , Selda BAŞARAN ALAGÖZ
 21. Tüketicilerin Moda ve Materyalizm Eğilimlerinin Kompulsif Satın Almaya Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 687 - 703
  Aziz Öztürk , Havva ULUSOY
 22. Çalışanların Duygusal Emek Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 713 - 728
  Hüseyin ASLAN , İbrahim Sani MERT
 23. Demografik Değişkenlerin Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 742 - 757
  Eray POLAT
 24. Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 758 - 773
  Hasan UYGURTÜRK , Cenk ÇETİNKAYA
 25. İnsan Kaynakları Temin ve Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesinin Kullanılması ve Oteller Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 774 - 783
  Serhan GÜRKAN , Burcu BAŞKAYA DAZLAK
 26. Reklamlarda İşlenen Kültürel Kodlar Karşısında Türk ve Alman Halklarının Gösterdikleri Tepkinin Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: “Axe: Erkekler De Ağlar” Reklamı Örneklemi
  Sayfalar 784 - 799
  Sedat ŞİMŞEK , Sedat ŞİMŞEK
 27. Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 800 - 812
  Mehmet SAĞIR , Asli Uğur AYDIN
 28. Alternatif Turizme Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma
  Sayfalar 813 - 824
  Ebru DÜŞMEZKALENDER , Merve METİN
 29. Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki
  Sayfalar 825 - 839
  Arif İĞDELİ , İbrahim BAKIRTAŞ
 30. Türk Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi
  Sayfalar 840 - 852
  İbrahim Erem ŞAHİN , Havva AKKOYUNCU
 31. Çalışanların Bencillik Davranışlarının Motivasyonları Üzerindeki Etkisinde Performanslarının Aracı Etkisi
  Sayfalar 853 - 866
  İbrahim DURMUŞ
 32. Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Boş Zaman Tatmini
  Sayfalar 914 - 930
  Tolga GÜL
 33. Siyasal Kimlik, Hayat Tarzı ve Siyasal Tercih:Malatya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 931 - 949
  Adem DOĞAN , Hasan BATAR
 34. Veri Ambarı Projelerinde ETL Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 965 - 990
  Hazal ÇELEBİ , Ahmet Ferda ÇAKMAK
 35. Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?
  Sayfalar 991 - 998
  Muhittin ÇALIŞKAN , Hüseyin SERÇE , Mevlüt AYDOĞMUŞ
 36. Medya ve Toplum
  Sayfalar 355 - 361
  Pelin VARDARLIER , Cem ZAFER
 37. Değer ve Değerleme Hakkında Kavramsal ve Kuramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 374 - 382
  Mustafa GÖZEN
 38. Alternatif Bir Gastronomi Tarihi İncelemesi: Resim Sanatında Yemek Hazırlıkları ve Mutfak Sahneleri
  Sayfalar 490 - 507
  Defne AKDENİZ
 39. Güçlendirmenin Özü “Güç”: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri
  Sayfalar 646 - 662
  Mehmet KIRLIOĞLU
 40. Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Hizmetlerde Belediyelerin Yeri: Malatya Büyükşehir Belediyesi
  Sayfalar 663 - 674
  Sami KALAYCI , Aziz AKİN
 41. Rekabet Gücü Kapsamında Dünyadaki ve Türkiye’deki Kentlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 867 - 889
  Esra ÇELEBİ ZENGİN , Hayriye SAĞIR
 42. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Engelliler: Güçlendirme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 890 - 902
  Şerafettin ERTEN
 43. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 345 - 354
  Emine Vasfiye KORKMAZ , Adnan ÇELİK , Yaşar KORKMAZ , Emel EFE
 44. Sosyal Medyada Otel İşletmelerine Yönelik Yorumların Müşteri Memnuniyeti ve Memnuniyetsizliği Açısından Analizi
  Sayfalar 552 - 571
  Fatih ERCAN
 45. A Situation Analysis On The Convenience Of The Hotel Businesses’ Accessibility Standards: Case Of Konya Province
  Sayfalar 704 - 712
  Metr SEZGİN , SEYDA SARI , Mahmut CİDEROL
 46. Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Marka Özdeşleşmesinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 729 - 741
  Onur ŞAYLAN , Emrah TOKGÖZ
 47. Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki
  Sayfalar 903 - 913
  Mesut DOĞAN , A. Selçuk KÖYLÜOĞLU , Abdurrahman GÜMRAH
 48. Middle-Income Trap: A Literature Review
  Sayfalar 950 - 964
  Fatih AKBAYIR , Ahmet Burçin YERELİ , Fatih KARASAÇ
 49. Lease Certificates (Sukuk) As A New Finacial Instrument In Bond Market: A Case Study Of Turkish Capital Market
  Sayfalar 999 - 1006
  Aziz KAGITCI , Baki YILMAZ , Yılmaz BADEMLİ
Dizinler